WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Н18= ( Вм / К ) *100% ,

де Вм — довга(коротка) відкрита валютна позиція за балансовими та позабалансовими активами та зобов'язаннями по банківським металам, у гривневому еквіваленті;

К — капітал банку.

Нормативне значення зваженої довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку у всіх банківських металах має бути не більше 10%.

Наприклад, його значення в нашому випадку є:Вз – 3366 тис.грн., К – 7192.4 тис.грн.

Н18= ( 3366 / 7192.4) *100% = 46.8%

Валютна позиція уповноваженого банку визначається щоденно і окремо стосовно кожної іноземної валюти.

Операції, що впливають на відкриту валютну позицію уповноваженого банку:

• купівля (продаж) готівкової та безготівкової іноземної валюти, як поточні, так і строкові операції (на умовах своп, форвард, опціон та інші), за якими виникають вимоги та зобов'язання в іноземних валютах, незалежно від способів та форм розрахунків за ними;

• одержання (сплата) іноземної валюти у вигляді доходів або витрат та нарахування доходів і витрат, які враховуються на гривневих рахунках;

• купівля (продаж) основних засобів та товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту;

• надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду;

• погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті (списання якої здійснюється з гривневого рахунку витрат);

• інші обмінні операції з іноземною валютою (виникнення вимог в одній валюті при розрахунках за ними в іншій валюті, в т.ч. і національній).

Валютна позиція виникає на дату операції з купівлі (продажу) іноземної валюти, а також нарахування доходів (витрат), зарахування на рахунки (списання з рахунків) інших доходів (витрат) та відповідно до перелічених операцій.

Уповноважений банк одержує право на відкриту валютну позицію з дати отримання ним від Національного банку України банківської ліцензії на право проведення операцій із валютними цінностями і втрачає це право з дати її відкликання Національним банком України.

Обрахування загальної величини відкритої валютної позиції у гривневому еквіваленті проводиться за діючим на звітну дату офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України.

При цьому довга відкрита валютна позиція показується зі знаком плюс, а коротка відкрита валютна позиція — зі знаком мінус.

Загальна величина відкритої валютної позиції в цілому по уповноваженому банку визначається як сума абсолютних величин усіх довгих відкритих валютних позицій та всіх коротких відкритих валютних позицій у гривневому еквіваленті (без урахування знака) за всіма валютами.

При порушенні показників валютної позиції Національним банком України застосовуються штрафні санкції. Застосування штрафних санкцій оформляється розпорядженням, яке підписується керівником (або його заступником) відповідного територіального управління Національного банку України або Управління нагляду за великими банками Національного банку України.

Територіальне управління Національного банку України або Управління нагляду за великими банками протягом п'яти робочих днів з дня надходження інформації про порушення готує розпорядження про притягнення до відповідальності у вигляді накладання штрафу. У цей же строк зазначене розпорядження надсилається банку-порушнику з обов'язковим переліком підстав щодо накладання штрафу та розрахунком суми штрафу.

Розпорядження про накладання штрафу має містити перелік виявлених порушень з посиланням на нормативно-правові акти і документи, що підтверджують факт порушення, а також пропозицію до банку-порушника про добровільну сплату нарахованої суми штрафу протягом трьох робочих днів, починаючи з наступного дня після отримання банком розпорядження.

Територіальне управління Національного банку зобов'язане надсилати до Департаменту пруденцїйного нагляду копію цього розпорядження з переліком підстав щодо накладання штрафу та розрахунком суми штрафу.

Для розрахунку суми штрафів приймається позигагивний результат діяльності банку, що відображається на технічному рахунку № 5999 "Результат дійльності", у розмірі приросту за місяць, у якому допущено порушення.

Наприклад, якщо розмір приросту дорівнює 10 тис. грн., див. таб 2.3.

Штрафи за порушення зпачень (лімітів) відкритої валютної позиції розраховуються,виходячи з розрахунку середньозваженої величини за місяць.

Таблиця № 2.3.

Приклад розрахунку штрафу за порушення валютної позиції

Порушення значень (лімітів) відкритої валютної позиції

Фактичне значення

Відновлені значення (ліміти)

Відхилення

Поточний прибуток рах. № 5999

Сума штрафу

1

Загальна

45%

<35%

10%

10 000 грн.

1 000 гри.

2

Довга (ВКВ)

35%

<30%

5%

10 000 грн.

500 грн.

3

Коротка (ВКВ)

20%

<5%

15%

10 000 грн.

1 500 грн.

4

Довга/коротка (НКВ)

5%

<3%

2%

10 000грн.

200 грн.

5

Довга/коротка (банків. метал.)

2%

<2%

0%

10 000грн.

0

Якщо банком порушуються одночасно кілька значень (лімітів) відкритої валютної позиції банку, то штраф стягується за розрахунком з більшої суми, тобто 1 500 грн.

Розділ 3. Банківський контроль в процесі регулювання діяльності комерційних банків і застосування заходів впливу.

3.1. Контроль за дотриманням економічних нормативів та застосування штрафних санкцій.

Комерційні банки – це фінансові інститути, які реалізують економічні інтереси суспільства. Вони генерують грошові кошти, зберігають суспільні фінансові заощадження, забезпечують кредитні відносини між субєктами господарюваня, а також ефективне фукціонування платіжної системи держави.

Продукт банків має вартісний характер і складається як із власних, так і з залучених коштів. Ризикувати вони можуть лише своїм капіталом, своїм прибутком, та аж ніяк не грошима клієнтів. Партнерські взаємовідносини з ними будуються на обопільній зацікавленості та добровільності.

Оскільки банки відіграють одну з ключових ролей в економіці, суспільство здійснює контроль за їх діяльністю, впливає на банківську систему відповідними регулюючими положеннями. Контроль покликаний забезпечувати надійність функціонування банків, адекватний істабільний стан банківської системи країни в цілому. Ось чому слід постійно дбати про підвищення його ефективності.

Здебільшого у світі банківський контроль – це прерогатива центрального банку держави – провідника монетарної політики та кредитора в останній інстанції. В Україні банківський контроль здійснює Національний банк.

Контроль за дотриманням комерційними банками встановлених економічних нормативів здійснюється щоденно ( за щоденними формами звітності ) та щомісячно ( на підставі форм звітності на кожне 1 число місяця). Усі форми звітності пердаються електроною поштою.

Щоденні форми – це "Звіт про відкриту валютну позицію ", " Звіт про зважену валютну позицію" надаються Департаменту безвіїзного нагляду та відповідними регіональними управліннями Національного банку Україн комерційними банками – юридичними особами, що мають право на здійснення валютних операцій, до 16 години наступного дня.

Щомісячні форми звітності – це "Звіт про дотримання економічних нормативів", та баланс комерційного банку ( табл. №3.1.) надаються комерційними банками- юридичними особами відповідним регіональним управлінням НБУ до 5 числа місяця, який йде за звітним.

Таблиця № 3.1.

Стан використання кредитних ресурсів на 01.01.2001 року[ 5 ]

Активи

Сума,

тис. грн

Пасиви

Сума,

тис. грн

1. Каса

1857,4

1.Капітал банку

7192,4

2.Корреспонденські рахунки

2453,3

2.Нерозподілений прибуток банку

857,26

3.Строкові кредити

а) короткострокові

б) довгострокові

в) міжбанківські

13083,7

7787,3

3510,3

1786,1

4.Пролонгована заборгованість

в т.ч. міжбанківська

654,4

120,1

5.Прострочена заборгованість

339,9


 
 

Цікаве

Загрузка...