WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Акумулювання коштів населення – це залучення банками різдвяних, відпускних, податкових та інших строкових вкладів, які роблять регулярно ( наприклад, щотижня ) з метою накопичення коштів, достатніх для оплати видатків на різдвяні свята чи на час відпустки. Для банків такі методи мобілізації бажані тим, що вони сприяють зростанню депозитів та стимулюють ощадливість вкладників.

Останім часом у країнах Заходу клієнти банків одержали змогу користуватися так званими now-рахунками. Ці рахунки обєднали в собі принципи зберігання і використання строкових вкладів та вкладів до запитання: як тільки сума залишку на рахунку перевищує якусь величину, на неї починають нараховувати проценти. Для клієнтів now-рахунки вигідніше тим, що, як і вклади до запитання, дають змогу проводити розрахунки за допомогою документа, який має силу засобу платежу, а головне, як і строкові вклади, дають право отримувати відповідний дохід. Для банку now-рахунки привабливі тим, що кошти на них зберігаються протягом точно визначеного часу і тому можуть бути використані для довгострокових вкладень.

Так одним перспективним засобом залучення заощаджень населення в банківські вклади є supernow-рахунки, на які нараховуються дохід за плавучою ставкою. Ці рахунки спробували у своїй практиці деякі вітчизняні банки, зокрема "Вабанк". Щоправда, українським варіантом, на відміну від зарубіжного, не передбачено додаткових послуг. Вклад на supernow-рахунку умовно складається з двох частин: витратно-приходної частини та строково-накопичувальної. Первісно нагромаджена сума витратно-прихадної частини вкладу через певний термін ( найчастіше через місяць) автоматично переводиться у строково накопичувальну, після чого на неї нараховуються проценти. Нараховані процентами кошти відразу ж повертаються у витратно-приходну частину вкладу. Клієнт має право у будь-який час повністю або частково вилучити нараховані за процентами кошти, а також додати на рахунок будь-яку суму.

Подальше реформування економіки, провадження ринкових відносин вимагає постійного вдосконалення системи грошового обігу, поліпшення розрахункового та касового обслуговування приватних осіб, що має забезпечити швидко зростаючі потреби у платежах та прискорити оборот грошових коштів за умов одночасного зменшення витрат грошового обігу та скорочення трудових затрат.

Отже, з усього вище сказаного можна виділити те, що депозити фізичних осіб є одним з важливих ресурсів комерційних банків, однак постійне зниження курсу національної грошової одиниці на фоні слабо працюючого виробництва, призводе до того, що обсяг депозитних вкладень знаходиться приблизно на одному рівні, хоч по показниках він росте. Стосовно "Правекс-банку", то цей банк активно працює з депозитними операціями, з року в рік значно покращуючи показники, не дарма він був визнаний найкращим банком 2000 року.

 • Валютні операції комерційних банків та їх регулювання.

  Комерційним банкам України характерні операції без, яких на сьогоднішній день практично не може обійтись жоден банк, саме до таких операцій можна віднести валютні операції. Об'єктивними причинами такої ситуації, на мою думку, є економічна ситуація в країні пов'язана з коливання національної грошової одиниці, а також велика прибутковість цих операцій. В зв'язку з чим Національним банком України приділена особлива увага до цих операцій. Однак детальніше зупинимось лише на деяких аспектах валютних операцій, що будуть стосуватись питанню моєї дипломної роботи, таких, як валютний ризик та валютна позиція, які в свою чергу відіграють значну роль в регулюванні діяльності комерційних банків.

  Валютний ризик — це ймовірність виникнення можливих збитків в наслідок несприятливих змін курсів іноземних валют. Фактори, що впливають на ризик подані в таблиці ( див. таб.2.2.).

  Таблиця 2.2.[6, с.193].

  Фактори , що впливають на валютний ризик

  Збільшують:

  Зменшують:

  - коливання валютних курсів;

  - відкриті валютні позиції.

  - ліміти позицій за валютами;

  - контроль за ризиком з боку керівництва;

  - використання методів хеджирування.

  До методів хеджирування (страхування) валютних ризиків відносять.

   Погодження надходжень і платежів (структурне балансування).

   "Валютні кошики" - набір валют, об'єднаних у певних пропорціях, це курс валюти стосовно певного набору інших валют.

   Методи короткострокового хеджирування - поєднують у собі форвардні опціонні угоди та угоди "своп".

   Методи довгострокового хеджирування - фінансові ф'ючерси дисконтування вимог у валюті (уступка права вимоги боргу в іноземній валюті, замість негайно сплаченої суми банком у національній валюті в іншій валюті).

  Валютна позиція банку - це співвідношення між сумою активів та позабалансових вимог в певній іноземній валюті та сумою балансових та позабалансових зобов'язань в цій самій валюті. Вона буває:

  • відкрита - не дорівнює нулю, несе за собою додатковий ризик у разі зміни валютного курсу.

  • відкрита довга - вартість активів та позабалансових вимог перевищує вартість пасивів та позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті. Банк може понести втрати у разі збільшення курсу національної валюти щодо іноземної валюти.

  • відкрита коротка - вартість пасивів та позабалансових зобов'язань перевищує вартість активів та позабалансових вимог у кожній іноземній валюті. Банк може понести додаткові витрати у разі збільшення курсу іноземної валюти щодо національної валюти.

  • закрита - дорівнює нулю.

  Нормативи відкритої валютної позиції банку поділяються на:

  1. Нормативи відкритої валютної позиції банку;

  2. Нормативи зваженої відкритої валютної позиції банку.

  Норматив загальної відкритої валютної позиції банку (Н15).

  Норматив загальної відкритої валютної позиції банку (Н15) розраховується як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку до капіталу банку:

  Н15= ( Вп / К) * 100%,

  де Вп — загальна відкрита валютна позиція банку за всіма балансовими та позабалансовими активами та зобов'язаннями банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті;

  К — капітал банку.

  Нормативне значення загальної відкритої валютної позиції банку має бути не більше 35%.

  Наприклад, розрахуем значення показника для ВФ "Правекс-банку" , відкрита валютна позиція банку – 2057.02 тис.грн., капітал банку – 7192.4 тис.грн.

  Н15=( 2057.02/ 7192.4) * 100% = 28.6%

  Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у вільно конвертованій валюті (Н16).Розраховується як співвідношення довгої (короткої) відкритої валютної позиції за кожною іноземною валютою у гривневому еквіваленті до капіталу банку:

  Н16=(Він/ К) * 100% ,

  де Він – довга (коротка) відкрита валютна позиція у вільно конвертованій валюті у гривневому еквіваленті;

  К – капітал банку.

  Наприклад, розрахунок цього показника для філії АКБ "Правекс-банк№ в місті Вінниця матиме вигляд: Він – 1762.1 тис.грн., К – 7192.4тис.грн.

  Н16=( 1762.1 / 7192.4) * 100% = 24.5%

  Нормативне значення довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку у вільно конвертованій валюті має бути не більше 20%.

  Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах (Н17)розраховується як співвідношення довгої (короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах у гривневому еквіваленті до капіталу банку:

  Н17= ( Вн / К ) * 100% ,

  де Вн - довга (коротка) відкрита валютна позиція за балансовими та позабалансовими активами та зобов'язаннями банку за кожною неконвертованою валютою у гривневому еквіваленті;

  К – капітал банку.

  Нормативне значення довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку у неконвертованій валюті має бути не більше 10%.

  Наприклад, значення цього показника в нашому випадку стосовно ВФ АКБ "Правекс-банк" буде рівне: Вм – 143.9 тис.грн., К – 7192.4 тис.грн.

  Н17 = ( 143.9 / 7192.4 ) * 100% = 2%

  Норматив зваженої відкритої валютної позиції (Н18).Розраховується як співвідношення зваженої відкритої валютної позиції до капіталу банку:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...