WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Примітка. Загальний облік довгострокових вкладень населення до 1998 року не проводився.

депозитного проценту, зобов'язання і права вкладника та банку, відповідальність сторін за невиконання умов депозитного договору, порядок вирішення спорів.

Розрізняють власне строкові депозити і депозити з попереднім повідомленням про вилучення. Власне строкові депозити передбачають передачу коштів у повне розпорядження банку на певний строк, по закінченні якого вклад можна вилучити будь-коли. Рівень процентної ставки на такі депозити є, як правило, прямопропорційним терміну зберігання коштів. Депозити з попереднім повідомленням про вилучення допускають можливість отримання коштів клієнтом лише через певний (обумовлений договором) строк після надання відповідної заяви. Залежно від цього строку коливасться і процентна ставка на депозити.

Однією із форм строкових депозитів є депозитний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування коштів і право вкладники на отримання депозиту й належних процентів. Сертифікати, бувають депозитні і ощадні. Депозитні сертифікати видаються юридичним особам, ощадні - фізичним особам.

Сертифікати можна класифікувати і по таким критеріям: 1) по способу випуску; 2) по способу оформлення; 3) по строкам обігу; 4) по умовах виплати. У відповідності до першого критерію розрізняють сертифікати, що випускаються в разовому порядку і серіями; за другим критерієм - іменні, що їх не можна передавати іншій особі, та на пред'явника, котрі можуть вільно обертатися на фінансовому ринку (вторинний ринок цінних паперів); за третім критерієм - строкові і до запитання; за четвертим критерієм ті, по яким виплачується регулярно процентна ставка до закінчення визначеного розрахункового періоду і з виплатою проценту в день погашення сертифікату. Важливою перевагою строкових депозитів для банку є можливість використання залучених коштів вкладенням у різні високоліквідні активи, прибутковість яких дає змогу сплачувати вкладникам порівняно високий процент.

Ощадні депозити призначенні для тривалого нагромадження коштів, вилучення яких пов'язане з певними обмеженнями (наприклад, попереднім повідомленням). Кошти, розміщенні в ощадні депозити, не можуть бути використанні для поточних розрахунків, а є лише заощадженням та засобом отримання доходу у формі фіксованого проценту.

Характерною особливістю ощадного депозиту є видача вкладнику ощадної книжки, яка засвідчує його особу та зобов'язує банк проводити відповідні виплати. Ощадну книжку можуть замінити періодичні виписки з рахунку, які надсилають клієнту поштою. Вилучення коштів з ощадного депозиту здійснюеться за попереднім повідомленням власника депозиту. Період завчасного повідомлення може бути закріплений законодавчо (в якості міри державного регулювання) чи встановлюється за договором між банком і власником депозиту. Саме тому, ощадні депозити допускають тривале існування на рахунках стабільних залишків засобів, які використовуються в активних операціях банку.

Окремим видом ощадних вкладів є депозитні рахунки грошового ринку. Процентні ставки по цих рахунках щотижня корегуються відповідно до змін ринкової ставки проценту. При цьому ощадна книжка не використовується, а обмеження, щодо вилучення коштів вкладниками, не існує.

Загалом "на заході" спостерігається тенденція до поступового зникнення чітких меж між різними видами депозитів. З'являються рахунки, що поєднують властивості як строкових депозитів, так і депозитів до запитання. Прикладом цього можуть служити НАУ-рахунки, на які сплачується ринкова ставка процента, а власник має право виписувати в межах залишку тратти на пред'явника, що приймається в оплату на рівні з чеками.

Депозити являються важливим джерелом ресурсів комерційного банку. Структура їх в банку рухома і поставлена в залежність від кон'юктури грошового ринку. Однак цьому джерелу формування банківських ресурсів притаманні деякі недоліки. Мова йде перш за все про значні матеріальні та грошові затрати банку при залученні засобів на депозити, обмеженості вільних грошових засобів в рамках окремого регіону. Крім того, мобілізація засобів на депозити залежить в значній мірі від клієнта (вкладника), а не самого банку. І не менш конкурентна боротьба між банками на ринку кредитних ресурсів заставляє їх, приймати міри по розвитку послуг, що сприяють залученню депозитів.

Хоча строкові вклади і мають чітко встановлений термін утримання коштів, що є їх головною відміністю від інших видів вкладів, це, однак не виключає можливості дострокового отримання клієнтами своїх грошей. В сучасних умовах для комерційних банків України особливо актуальним є завдання активації роботи щодо залучення коштів клієнтів на строкові вклади, що є значно стабільнішою складовою частиною залученого капіталу, ніж вклади до запитання. Крім того, Національним банком України встановлено показник максимального розміру залучення грошових вкладів ( депозитів ) фізичних осіб (Н7), який встанолюється як співвідношення сукупного розміру грошових вкладів фізичних осіб до розміру власних коштів комерційного банку,[2, с.31] і визначається за формулою:

Н7= (ДГ/ВК)*100% ,

де ДГ - сукупного розміру грошових вкладів фізичних осіб ,

ВК - власні кошти комерційного банку.

Наприклад розглянемо сукупний розмір грошових вкладів фізичних осіб вВінницькій філії "Правекс-банку", що становить 12307,9 тис. грн. ; а власні кошти банку – 7192,4 тис. грн.

Тому Н7= (12307,9/7192,4)*100% =171,1%

Стосовно усієї банківської системи України, то можна виділити слідуюче: залишки на поточних та депозитних рахунках фізичних осіб становили 6845.1 млн. грн. (22.4% від загального обсягу зобов'язань), тобто зросли з початку року на 2 386.4 млн. грн., або на 53.5%. Вклади громадян-резидентів у національній валюті дорівнювали 50.8%, а у вільно конвертованій — 48.2% від загальної суми вкладів населення[30, с.4].

Загальний обсяг вкладів фізичних осіб у банках — членах Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі — Фонду) на 01.0!.2001 р. становив 5 612.1 млн. гри. (82.0% від загальної суми вкладів фізичних осіб), утому числі 3 371.5 млн. грн. — в іноземній валюті (у гривневому еквіваленті), тобто протягом року зріс на 1 921.8 млн. грн. (52.1%), зокрема в іноземній валюті — на 1 169.5 млн. грн. (на 53.1%). Загальна кількість вкладників сягнула 5 384 140, що на 17.4% більше, ніж налічувалося на 01.01.2000р.[30, с.4].

Найвагомішу частку вкладів фізичнихосіб у банках — членах Фонду становлять вклади до 500 грн. — 4 735 тис. вкладів (або 87.9%). Їх сума — 137.7 млн. грн, у тому числі в іноземній валюті (у гривневому еквіваленті) - 29.3 млн. грн. Середній розмір вкладу за цією групою дорівнює 29 грн. [30, с.4].

Найменша кількість вкладів фізичних осіб в банках — членах Фонду припадає на групу вкладів від 500 до 1 000 грн. — 169 тис. вкладів (або 3.1%) на суму 147.8 млн. гри., у тому числі й іноземній валюті (у гривневому еквіваленті) — 25.2 млн. грн. Середній розмір вкладу заданою групою — 875 грн.[30, с.5].

Середній розмір вкладів фізичних осіб у банках — членах Фонду на 01.10.2000 р. дорівнював 1 042.3 грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...