WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Міністерство освіти України

Тернопільська академія народного господарства

Інститут Банківського бізнесу

Кафедра грошового обігу та кредиту

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

"Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків"

Виконав:

студент групи БС-54

Лесько А. Д.

Науковий керівник:

викладач

Бицька Н. З.

Робота допущена до захисту:

Завідувач кафедри ______________________

"___"_________2001р.

Тернопіль 2001

План

Вступ

Розділ 1. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків.

Мінімальний розмір статутного фонду.

Норматив платоспроможножності та нормативи ліквідності комерційного банку.

Кредитні ризики та створення резервів їх покриття.

Розділ 2. Регулювання діяльності комерційних банків.

2.1 Визначення достатності капіталу банку.

2.2 Депозитні та вкладні операції комерційних банків.

 • Валютні операції комерційних банків та їх регулювання .

  Розділ 3. Банківський контроль в процесі регулювання діяльності комерційних банків і застосування заходів впливу.

  3.1 Контроль за дотриманням економічних нормативів та застосування штрафних санкцій.

  3.2 Банківський нагляд в процесі регулювання банківської діяльності.

  Висновки.

  Список використаних джерел.

  Додатки.

  Вступ

  У процесі переходу України до ринкової економіки банки відіграють важливу роль у створенні оптимального середовища для мобілізації та вільного перепливу капіталів, нагромадженні коштів для структурної перебудови економіки, приватизації та розвитку підприємництва.

  Оптимальною і результативною можна назвати тільки ту роботу банку, коли оцінка його діяльності свідчить про високий рівень дохідності при виконанні всіх необхідних нормативів.

  Поскільки банківська система має життєво важливе значення для економіки країни, вона служить об'єктом контролю і регулювання як зі сторони НБУ, так і зі сторони органів державної влади.Контроль за комерційними банками і регулювання їх діяльності переслідує головним чином дві мети:

  • забезпечення стабільності і припинення банкрутства банків;

  • обмеження капіталу в руках небагатьох банків з метою монопольного контролю над грошовим ринком.

  Відповідно до закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою забезпечення економічних умов стійкого функціонування банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів комерційних банків НБУ встановлює для всіх комерційних банків економічні нормативи, які можна згрупувати, як:

  -нормативи капіталу;

  -нормативи ліквідності;

  -нормативи ризику;

  -нормативи валютної позиції.

  Контроль за дотриманням комерційними банками встановлених економічних нормативів здійснюється щоденно, за щоденними формами звітності та щомісячно, на підставі форм звітності за перше число місяця.

  А тому вирішення даної проблеми є досить актуальним на сучасному етапі. Дана робота є спробою дослідження проблем регулювання діяльності комерційних банків, а також розробити відповідні рекомендації щодо контролю за дотриманням економічних нормативів та застосування штрафних санкцій. Відповідно до мети у роботі визначено наступні завдання:

  -розглянути економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків;

  -проаналізувати мінімальний розмір статутного фонду, нормативи ліквідності та нормативи валютної позиції;

  -критично оцінити стани банківського контролю та банківського нагляду в процесі регулювання діяльності комерційних банків;

  -охарактеризувати кредитні ризики та створення резервів їх покриття;

  -розкрити основні проблеми та ролі достатності капіталу комерційних банків в сучасних умовах та залучення депозитів і вкладів.

  Об'єктом дипломної роботи взято філія "Правекс-банку" в місті Вінниця. Теоретичною і методологічною основою дослідження слугували закони і постанови Верховної Ради України, нормативні акти НБУ з питань регулювання діяльності комерційних банків. Також були праці вітчизняних і зарубіжних спеціалістів. В процесі дослідження використовувались дані статистичних збірників, фінансової звітності банку, періодичної преси. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і використаної літератури, яке оформлене у список та додатків.

  Розділ 1. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків.

 • Мінімальний розмір статутного фонду.

  Власний капітал комерційних банків, на відміну від аналогічного капіталу суб'єктів господарської діяльноті сфери матеріального виробництва, має невелику питому вагу в сукупному капіталі. Якщо для промислового підприємства вважається нормальним , коли власний капітал становить 50% від загального капіталу , то для комерційних банків достатнім є 8%. Це зумовлено специфікою банківської діяльності, яка полягає в тому , що банк оперує переважно чужими грошима , власні ж кошти використовуються передусім на страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також на покриття поточних збитків від банківської діяльності. За його рахунок фінансується придбання , будівництво або оренда банківських офісів, банки забезпечуються меблями , організаційною й обчислювальною технікою, впроваджуються системи банківської охорони, банківські технології та системи зв'язку.

  Статутний фонд банку – це основна точка в організації банківської справи. В залежності від форми організації банку по різному виникає утворення статутного фонду. Якщо банк створюється як акціонерне товариство, то статутний фонд формується в сумі номінальної вартості акцій, які розповсюджуються шляхом відкритої підписки на них або в порядку розповсюдження всіх акцій між засновниками у відповідності з розміром їх частки в статутному фонді.

  Якщо банк сторений як організація з обмеженею відповідальністю, він має статутний фонд, який поділений на частини, розмір яких встановлюється засновницькими документами, при цьому учасники банку несуть відподальність по його зобов'язаннях в межах своєї частки.

  Незалежно від організаційно-правової форми банку його статутний фонд формується за рахунок власних коштів акціонерів або пайових внесків засновників ( учасників ) банку у грошовій формі. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти — в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях. Статутний капітал банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу. Розмір статутного фонду визначається засновниками банку, але не може бути меншим за розмір, встановлений Національним банком.

  Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше:

  1) для місцевих кооперативних банків — 1 мільйона євро;

  2) для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області, — 3 мільйонів євро;

  3) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України, — 5 мільйонів євро[1, с.12].

  Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладення установчого договору. Динаміка розміру статутних фондів комерційних банків України станом на 01.01.2001р. подано в таблиці 1.1.

  Національний банк України має право встановити для окремих банків залежно від їх спеціалізації диференційований мінімальний статутний капітал на момент реєстрації банку, але не нижче розмірів, передбачених законом.

  В відповідності з формою організації виникає й збільшення статутних фондів банків. Комерційні банки, створені як Акціонерне товариство, для збільшення статуного фонду можуть випускати додаткову кількість акцій і

  Таблиця №1.1.[29, с.2]

  Нормативний і статутний капітал системи комерційних банків України

  Період

  Нормативний капітал,

  млн. грн.

  Статутний капітал, млн. грн.

  За станом на 01.01.2000р.

  4307,5

  2913,8

  За станом на 01.04.2000р.

  4505,3

  3072,8

  За станом на 01.07.2000р.

  4834,1

  3292,8

  За станом на 01.10.2000р.

  4951,3

  3421,3

  За станом на 01.01.2001р.

  4943,3

  3666,0

  Темпи зростання відносно 01.01.2000р., %

  114,8

  125,8


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...