WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Центральний банк і монетарна політика - Реферат

Центральний банк і монетарна політика - Реферат

група:
- цінні папери уряду України
Четверта група:
- будинки, споруди
- кредити під заставу майна, векселів (за умови, що сума застави не менша 125% від суми кредиту)
- позички під страхування, гарантію, поручительство (в тому числі під гарантію місцевих органів влади)
- позички без забезпечення (бланковий кредит)
- прострочені позички (незалежно від забезпечення) крім безнадійних щодо повернення
- пролонговані кредити (незалежно від забезпечення)
- безнадійні щодо повернення позички
- інші основні фонди
- дебітори
- факторингові операції
- операції з цінними паперами
- витрати майбутніх періодів
0
0
0
0.1
0.1
0.2
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Додаток 5.
Таблиця 2 - Співвідношення активів і пасивів балансу Укрсоцбанку за строками виконання.
Пасиви балансу (за строками виконання) Активи балансу (за ступенем ліквідності)
Перша група. Зобов'язання, що виплачуються на першу вимогу, та короткострокові зобов'язання: Перша група. Активи у безпосередньо ліквідній формі:
1. Вклади до запитання 1. Залишок готівки в касі банку
2. Залишки коштів на поточних і розрахункових рахунках клієнтів. 2. Залишок коштів на коррахунку
3. Залишки коштів на коррахунках інших банків. 3. залишки коштів на коррахунках в інших банках
4. Короткострокові депозити підприємств і організацій. 4. Державні цінні папери
5. Короткострокові депозити інших банків
Друга група. Зобов'язання банку середньої тривалості: Друга група. Легколіквідні активи:
1. Середньострокові депозити підприємств 1. Депозити в інших банках строком до одного місяця
2. Вклади насення на строк 2. Кредити та інші вкладення зі строком повернення до 30 днів
3. Середньострокові позики, отримані від інших кредитних установ 3. Акції та цінні папери, що легко реалізуються на ринку
Третя група. Довгострокові зобов'язання банку: Третя група. Важколіквідні активи:
1. Власні капітали 1. Середньо- і довгострокові кредити, надані банком
2. Облігаційні позики 2. Прострочена і ненадійна заборгованість за позиками
3. Депозити підприємств і населення на тривалі строки 3. Вкладення у будівлі, споруди та інше нерухоме майно
4. Участь у підприємствах
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА :
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" із змінами і доповненнями // Галицькі контракти, №7, 1997, с.68.
2. Інструкція НБУ №10 "Про порядок регулювання і аналіз діяльності комерційних банків" (у новій редакції) // Галицькі контракти, №2, 1997.
3. Положення про фінансове оздоровлення комерційних банків. // Банківська справа, №4, 1997, с.75.
4. Інформаційний Бюлетень Асоціації комерційних банків. - Київ, 1996-1997 рр.
5. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 .
6. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина.-М.:Банки и биржи, научно-консультативный центр, 1992 .
7. Бастун Л. Платіжний баланс України в 1996 році : аналіз, перспективи. // Вісник НБУ, №1, 1997 , с.24.
8. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 , с.184.
9. Доллан Э.Дж., Кембелл К.Л. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. / Пер.с англ. Лукашевича М.Д.-Л., 1991 .
10. Иванов В.В. Анализ надёжности банка. Практическое пособие.-М.:РДЛ, 1996.
11. Івасів Б.С. Операції комерційних банків : навчальний посібник.-К.: НМК ВО,1992 , с.84.
12. Івасів І. Яка банківська система потрібна Україні? // Вісник НБУ №4, 1997, с.50.
13. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит.-К.:Лібра, 1996.-с.178.
14. Заруба О., Шиллер Р. Фінансова стійквсть комерційних банків : способи визначення. // Вісник НБУ, №7, 1997, с.33.
15. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків.-К.:Знання, 1996, с.89.
16. Коммерческие банки. / Рид Э., Коттер Р., пер.с англ.-М.:Космополис, 1991.
17. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции.-М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995, с.215-224.
18. Масленчиков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке : фундаментальный анализ.-М.:Перспектива, 1996, с.68-132.
19. Ольхова Р.Г. и др. Банк и контроль.-М.:Финансы и статистика, 1991, с.97.
20. Основы банковского дела. / Под ред. Мороза А.Н., Киев, 1994, с.45-49.
21. Основні показники діяльності комерційних банків України у 1995 році. // Банківська справа, №6, 1995, с.41.
22. Основні тенденції розвитку банківської системи України у січні-серпні 1997 року. // Вісник НБУ №10, 1997, с.20.
23. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческих банков.-М.:Финасы и статистика, 1996, с.54-78, 89-110.
24. Пантелєєв В., Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку : проблеми регулювання. // Банківська справа, №1, 1996, с.32.
25. Полферман Д., Форд Ф. Основы банковского дела.-М.:Инфра-М, 1996, с.67.
26. Раєвський К. Деякі аспекти фінансового аналізу комерційних банків України (в тому числі і із залученням іноземного капіталу). // Вісник НБУ, №1, 1997, с.27-40.
27. Раєвський К. Інсайдерські ризики в банківській діяльності. // Вісник НБУ, №6, 1997, с.23.
28. Раєвський К. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. // Банківська справа, №2, 1997, с.31.
29. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. / Пер.с англ.со 2-го изд.-М.:Дело ЛТД, 1995, с.652-665.
30. Синки Дж.мл. Управление финансами в коммерческих банках. / Пер.с англ. 4-го переработанного изд. / Под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера.-М.:Catalaxy, 1994, с.716-745.
31. Спицин И.О., Спицин Я. О. Маркетинг в банке.-Тернополь : АО "Тарнекс".-К.:ЦММС "Писпайн", 1993, с.546-578.
32. Степаненко А. Діяльністькомерційних банків у 1996 році : стан і наслідки. // Банківська справа, №2, 1997, с.28.
33. Сугоняко О. Реформування банківської системи як державна проблема. // Вісник НБУ, №1, 1997, с.18.
34. Сугоняко О. У минулому році банки не змогли заробити на кризі. // Галицькі контракти, №7, 1998, с.16.
35. Тимоти У. Кох. Управление банком. / Пер.с англ. В 5-ти книгах, 6-ти частях. - Уфа : Спектр, 1993.
36. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк : управление и операции.-М.:ИПЦ "Вазар-Ферро", 1994, с.46-63.
37. Уткин Э.А. Банковсий маркетинг.-М.:ИНФРА-М, Метаинформ, 1994, с.217.
38. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке.-М.: ИНФРА-М, 1995, с.35-68.
39. Халява С. Прибутковість і ліквідність комерційних банків та управління грошовою позицією. // Вісник НБУ, №5, 1997, с.34.
40. Фінансовий стан України на 1.11.1997 року. // Вісник НБУ, №12, 1997, с.36.
41. Шматов О. Методика визначення рейтигу комерційних банків в Україні. // Вісник НБУ, №5, 1997, с.39.
42. Ющенко В. : "У 1997 році вдалося утримати цінову та валютну стабільність". // Галицькі контракти, №1-2, 1998, с.16.

 
 

Цікаве

Загрузка...