WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Операції комерційних банків з цінними паперами - Курсова робота

Банківська справа. Операції комерційних банків з цінними паперами - Курсова робота

Тема: Операції комерційних банків з цінними паперами.

Зміст

ВСТУП 3

1. МІСЦЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ. 5

1.1. Види фондових інструментів на ринку цінних паперів. 5

1.2. Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів 10

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. 14

2.1. Поняття і завдання інвестиційної діяльності комерційних банків. Інвестиційна політика банку. 14

2.2. Формування інвестиційного портфелю банку 20

3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ВСТУП

Сьогодні більшість розсудливих політиків та економістів розуміє, що реальне відродження економіки України можливе лише тоді, коли запрацює вітчизняне виробництво. І починати слід із впровадження програм щодо його модернізації та розширення. Вже створено умови для поновлення інвестиційного процесу, підготовлено відповідний законодавчий та фінансовий грунт. Завдяки політиці фінансового оздоровлення введено національну грошову одиницю, стабілізовано обмінний курс української валюти, закладено базу для накопичення реальних неінфляційних заощаджень.

Серед багатьох причин, які заважають піднесенню вітчизняної економіки, головна - відсутність достатніх інвестиційних коштів. За даними експертних досліджень, потреба української економіки в інвестиціях сягає 40 мільярдів доларів США. Джерела цих коштів можуть бути як внутрішні, так і зовнішні Вітчизняні підприємства майже вичерпали свій інвестиційний потенціал, більшість їх неспроможна оновлювати виробництво. Тому капітал розвитку виробництва слід залучити на кредитному і фондовому ринках.

На кредитному ринку залучення капіталу відбувається у вигляді довгострокових кредитів. Але банкам на даний період невигідно надавати такі кредити через високий рівень ризиків, пов'язаних з ними, неліквідність виданих позик, а також відсутністю у них коштів, залучених на тривалі депозити.

На фондовому ринку підприємства можуть залучити кошти, розмістивши на ньому свої цінні папери - акції та облігації.

У грудні 1996 року в Україні формально закінчилася мала і середня приватизація. Понад 800 підприємств стали потенційними емітентами цінних корпоративних паперів. І власники цих паперів, починаючи з 1997 року шукають відповідних інвесторів - портфельних, корпоративних, юридичних, фізичних. Безумовно, одним із найважливіших операторів цього ринку, найсолідніших його учасників є банківська система. В операціях, які виконуються банками для задоволення потреб суб'єктів фондового ринку, представлені всі стадії обігу цінного паперу - від його випуску і обслуговування до погашення.

В інвестиційних процесах на фондовому ринку банки відіграють потрійну роль. З однієї сторони, вони самі залучають капітал, здійснюючи випуск акцій, облігацій та депозитних сертифікатів, з іншої сторони, вони самі вкладають кошти, формуючи власний портфель акцій та облігацій. Третьою функцією комерційних банків є забезпечення нормального проходження інвестиційних процесів, надаючи ряд послуг. Насамперед, це розміщення емісії, яке супроводжується депозитним обслуговуванням емітентів. Банк може взяти на себе розробку на замовлення клієнта емісійного проекту, моделей фінансування його діяльності за допомогою використання різноманітних фінансових інструментів. Важливе значення в забезпеченні інвестиційного процесу мають інвестиційні та консультаційні послуги банку, які допомагають клієнтам ефективно вкладати капітали, а також трастові послуги.

Дані операції нові для комерційних банків України і виникає багато проблем з впровадженням їх на фондовому ринку. Тому завданням даної дипломної роботи є визначення місця комерційних банків на фондовому ринку, перш за все на основі розгляду його будови, огляду можливих операцій з цінними паперами, і власне, самих фондових інструментів, з якими вони мають здійснюватись. Також необхідно розглянути інвестиційні операції комерційних банків: розробку ними інвестиційної політики і формування на її основі фондового портфеля, методи оптимізації портфеля і проблеми, пов'язані з діяльністю на фондовому ринку України.

1. МІСЦЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ.

1.1. Види фондових інструментів на ринку цінних паперів.

Як відомо, капітал має три функціональні форми: грошову, виробничу і товарну. Процес кругообігу капіталу відкриває грошова форма. Для того, щоб розширити виробництво, підприємець повинен знайти додаткові грошові кошти, тобто інвестиційний капітал. Інвестиційний капітал надходить з двох джерел: власних заощаджень підприємства (нерозподілений прибуток і амортизація) і чужих заощаджень (тимчасово вільних грошових коштів інших підприємств, урядів, населення). Заощадження перетворюються в інвестиції, як тільки вони попадають в руки тих, хто витрачає їх на купівлю елементів виробництва. Таке перетворення може бути прямим і опосередкованим. Наприклад, підприємство вкладає свій нерозподілений прибуток у нові потужності - це пряме перетворення заощаджень у інвестиції. Зрозуміло, що прямо перетворюватись у інвестиції можуть лише власні заощадження. Чужі повинні -здійснити опосередкований шлях. Цей шлях лежить через фінансовий ринок.

На фінансовому ринку здійснюється розподіл грошових засобів між учасниками економічних відносин. В залежності від форм в яких грошові ресурси обертаються на цьому ринку, в його складі можна виділити ринок банківських кредитів і ринок цінних паперів. Ринок цінних паперів включає як кредитні відносини, так і відносини власності, які виражаються через випуск спеціальних документів (цінних паперів), які мають власну вартість і можуть продаватись, купуватись і погашатись.

В розвинутих економічних країнах виділяють три основних види фондових інструментів:

1) акції приватних, змішаних і державних корпорацій;

2) облігації приватних компаній і корпорацій;

3) державні облігації, які випускаються центральними урядами і місцевими органами влади.

Акція - це цінний папір, який засвідчує участь її власника у статутному фонді, дає йому право на участь в управлінні справами емітента й одержання частини прибутку у вигляді дивідендів та частини майна при ліквідації емітента. Емітент не несе зобов'язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність власником акції.

Акції служать трьом основним цілям:

по-перше, їх випуск необхідний під час організації акціонерного товариства, щоб забезпечити новому підприємству стартовий капітал для розгортання господарської діяльності;

по-друге, це залучення додаткових грошових ресурсів вже в ході господарської діяльності;

по-третє, випуск акцій використовується для обміну з метою злиття з іншою компанією.

На початку відкритої підписки на акції товариства його засновники мають вказати кількість і вид акцій, які вони пропонують.

Крім акцій, з метою залучення грошових коштів на фондовому ринку комерційні організації випускають боргові цінні папери. Найбільш розповсюдженою формою приватних боргових зобов'язань є облігації.

Згідно із законодавством України, облігації мають право випускати підприємства усіх форм власності. Акціонерні товариства можуть їх випускати на суму, що не перевищує 25% величини статутного фонду, і тільки після повної оплати всіх попередніх емісій. Власники облігацій не є власниками акціонерного товариства, як власники акцій. Але особи, які мають на руках облігації, мають деякі переваги над акціонерами. До того, як акціонерне товариство нараховує дивіденди по акціям, воно повинно забезпечити виплату % по облігаціям, які включаються у витрати. Якщо акціонерне товариство терпить банкрутство, то в першу чергу погашаються його зобов'язання перед власниками облігацій та іншими кредиторами, а потім тільки активи, які залишаються, розподіляються між акціонерами.

Приватні боргові цінні папери в залежності від інвесторів, на яких вони розраховані, мають різну номінальну вартість. Наприклад, в США найчастіше комерційні облігації випускаються за номінальною вартістю 1 тис. дол. Але зустрічаються також облігації номіналом 10 тис. дол., 500 дол. і навіть 100 дол. Банки, як правило, віддають перевагу облігаціям з великим номіналом, тому що по них зручніше платити проценти.1

Курс облігації на ринку цінних паперів, як і акцій, залежить від попиту та пропозиції на неї. Визначальними факторами у формуванні попиту та пропозиції є доходність даної облігації, рівень позикового процента, ступінь прибутковості альтернативних грошових вкладів, у тому числі інших облігацій, випущених конкурентами. Тому ринкова вартість кожної облігації у певний момент часу може бути вищою від номінальної чи нижчою.


 
 

Цікаве

Загрузка...