WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Операції банків з валютою - Курсова робота

Банківська справа. Операції банків з валютою - Курсова робота

30

ЗМІСТ

ВСТУП 3

І. ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ 3

2. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМИ ВАЛЮТАМИ 13

3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 19

ВИСНОВКИ 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 30

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки в Україні є необхідною умовою її інтеграції в світове господарство. В нашій країні є всі необхідні умови для розвитку ефективного економічного співробітництва із зарубіжними країнами. Найважливішою передумовою цього процесу є формування механізму інтеграції на мікро- та макрорівнях, в тому числі його валютно-кредитного елементу.

Формування валютно-розрахункового механізму комерційних банків в сучасних умовах базується на принципово нових засадах, а саме на концепції лібералізації відносин із світовим господарством. Суть даної концепції полягає в переході від жорсткої адміністративно-правової політики відносно закордонних інвестицій до створення такого механізму, який сприятиме інтеграції України в світову економіку.

Важливість цього виду операцій полягає в тому, що банки обслуговують іноземні інвестиції, що так важливо для України; експортно-імпортні операції як вітчизняних підприємств, так і іноземних компаній; кредитні програми іноземних держав та їх банків.

Актуальність даної теми обумовили значні проблеми, які на сьогодні притаманні валютно-розрахунковому механізму комерційних банків України. Зокрема в даній роботі розглядаються проблеми існування "чорного" ринку валюти в Україні, невизначеність ситуації в сфері курсоутворення, недосконалість валютної законодавчої бази та проблема капіталізації українських комерційних банків.

Розвиток та стабілізація банківської системи значною мірою визначають успішний хід ринкових перетворень в Україні. Діяльність банків глибоко проникає в усі сфери економіки і активно впливає на соціальні процеси в державі.

Побудова структурної системи економічної стабільності є тривалим процесом і передбачає утворення нових та вдосконалення вже існуючих структур державних органів влади, до функцій яких входить забезпечення економічної стабільності і нейтралізації реальної або можливої загрози національній економіці. Світовий досвід свідчить, що внутрішній валютних ринок успішно розвивається, як правило, за активної участі і при ефективному контролі з боку уповноважених органів регулювання валютних операцій.

Метою даної роботи є вивчення і аналіз діяльності комерційних банків України в сфері здійснення валютних операцій та міжнародних розрахунків, а також обґрунтування на цій основі окремих висновків і пропозицій по вдосконаленню діючої практики валютно-розрахункового механізму комерційних банків України.

Розглядаються тенденції розвитку валютного ринку в Україні та їх вплив на діяльність банку; операції комерційних банків з іноземними валютами, здійсненням яких вони займаються на сьогоднішній день. Увага приділяється дослідженню методів регулювання банківської діяльності у сфері валютних операцій.

Приділено увагу механізму здійснення міжнародних розрахункових операцій як передумови для вдосконалення кореспондентських відносин між банками різних країн, проблеми здійснення цих розрахунків. Міститься інформація про кореспондентські відносини, розкривається суть ностро- та лоро-рахунків. А також досліджується проблема капіталізації українських комерційних банків.

І. ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

Важливою проблемою для економіки України є розвиток її фінансового ринку. Валютний ринок є його складовою частиною і являє собою не що інше як систему постійних економічних і організаційних відносин по операціях купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах. Рівень розвитку валютного ринку залежить від характеру економічної системи країни, ступеня конвертованості валюти, рівня валютних державних обмежень. В Україні валютний ринок знаходиться в стадії формування.

Валютні ринки є найбільш повною формою ринкових відносин у порівнянні з валютними біржами і аукціонами. Вони ефективно обслуговують внутрішній і міжнародний платіжний оборот, забезпечуючи своєчасне здійснення розрахунків, більш раціональне і ефективне використання валютних коштів, прискорення їх оборотності, управління ліквідністю в іноземній валюті, страхування "звичних" ризиків від можливих змін валютних курсів, отримання учасниками валютних операцій прибутку у вигляді різниці курсів валют, ринкове і державно-монополістичне регулювання валютних курсів, проведення валютної політики, направленої на державно-монополістичне регулювання економіки: валютної інтервенції.

Таким чином, основою для проведення валютних операцій на валютному ринку є міжнародна торгівля і пов'язані з нею послуги, а також міжнародний рух капіталів і кредитів.

Отже, валютний ринок — це офіційний центр, де проводиться купівля-продаж валют, які на ньому обертаються.

Валютні ринки в сучасному розумінні сформувались в ХІХст. Цьому сприяли такі передумови:

  • розвиток міжнародних економічних зв'язків;

  • розвиток світової валютної системи, поширення кредитних засобів міжнародних розрахунків;

  • розвиток банківських систем та кореспондентських зв'язків між банками;

  • удосконалення засобів зв'язку та інформації – модемний, мережевий зв'язок, телеграф, телефон, телекс.

Обсяги сучасного валютного ринку значні і постійно зростають, що пояснюється розвитком міжнародної торгівлі та відміною валютних обмежень у багатьох країнах.

Валютний ринок вважається найбільш ліквідним ринком у світі, тобто таким, у якому зміна позиції відбувається швидко, але з невеликим відхиленням від попередньої ціни. На валютному ринку оператор може здійснити операцію з більшістю валют у будь-який час дня чи ночі — це справді світовий цілодобовий ринок. Проте, хоча торгівля підтримується банками-дилерами цілодобово, ліквідність все ж змінюється протягом доби. Малюнок (додаток 1) показує дисбаланс активності шляхом зміни кількості "тіків" чи кількості змін котировок протягом доби.

Відрахунок часових поясів традиційно ведеться від нульового меридіану, що проходить через Гринвіч.

Таблиця 1

Оборот валютного (Forex) ринку

1989

1995

1999

в млрд. дол.США

Світовий оборот

590

820

1190

у відсотках

Питома вага валюти:

долар США

90

82

83

німецька марка

27

40

37

японська йєна

27

23

24

фунт стерлінгів

15

14

10

інші

41

41

46

Всього (оскільки в трансакції беруть участь дві валюти, загальна сума відсотків складає 200)

200

200

200

Географічний розклад:

Великобританія

26

27

30

США

16

16

16

Японія

15

11

10

Сінгапур

8

7

7

Гонконг

7

6

6

Швейцарія

8

6

5

Як правило, валютні та фінансові ринки країни працюють 8-9 годин. Географічна протяжність ринків призводить до того, що характер торгівлі валютами та грошовими ресурсами може значно відрізнятись у міру підключення до роботи більш пізніх регіонів. З самого ранку активно працюють азіатські ринки. Проте Сідней і Токіо вже закриваються, коли починає роботу європейський валютний ринок. Ринок у Нью-Йорку відкривається після обіду в Лондоні. Досить зручне розміщення Києва в середньому часовому поясі дозволяє українським банкам у звичайні робочі години зв'язуватися з практично всіма основними функціонуючими валютно-фінансовими центрами.

Сучасний валютний ринок України характеризується посиленою інтернаціоналізацією, яка виникає на ґрунті інтернаціоналізації господарських зв'язків, високим ступенем комп'ютеризації та технічної оснащеності. Це в свою чергу дозволяє безперервно проводити операції в усіх часових поясах та частинах світу. Щодо самих операцій, то вони на сьогоднішній день теж є модифіковані у бік більшої уніфікації, ширшого використання кореспондентських рахунків, розширення системи страхових застережень з метою зменшення чи взагалі уникнення валютних і кредитних ризиків. Все частіше поряд із валютними операціями на валютному ринку здійснюються арбітражні та спекулятивні операції в основному через динаміку та коливання валютних курсів при функціонуванні системи плаваючих курсів.


 
 

Цікаве

Загрузка...