WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Організація аналітичної роботи в банку - Курсова робота

Банківська справа. Організація аналітичної роботи в банку - Курсова робота

4. Оформлення результатів аналізу

Узагальнення результатів фінансового аналізу здійснюють на практиці у різній формі в залежності від того, на якому управлінському рівні, хто і з якою метою його проводив. Сукупність матеріалів аналізу, в яких віддзеркалюється комплекс показників, що стисло висвітлюють результати аналізу, називають аналітичною інформацією. Для того, щоб матеріали аналізу були корисними для керуючої системи і дієвими у регулюванні господарських процесів, необхідно добитися такого узагальнення аналітичної інформації, яке забезпечило б повноту оцінки і висновків, наочність і своєчасність отримання цієї інформації, її відповідність запитам будь-якої управлінської ланки комерційного банку.

Найважливішою формою узагальнення значної частини матеріалів аналізу є аналітичні таблиці. При цьому аналітичні таблиці є не тільки технічним і організаційним засобом збору та обробки даних, але й засобом узагальнення резервів і оформлення результатів. Вони формуються машинним способом у вигляді відео – або машинограм і вручну. Їх форма і зміст має відповідати вимогам повноти віддзеркалення господарської ситуації чи процесу за системою взаємопов'язаних показників, правильного групування і доцільної послідовності вивчення окремих сторін діяльності установи банку. В аналітичних таблицях обраховують вплив факторів і узагальнюють резерви.

З метою унаочненого зображення результатів фінансового аналізу в доповнення аналітичних таблиць, а інколи й замість них, використовують графіки, кругові, секторні, стрічкові, стовпчикові та фігурні діаграми, монограми тощо. Ці засоби у яскравій і привабливій формі зображають зв'язки між окремими показниками і розкривають їх структуру, унаочнюють порівняння.

Аналітичні таблиці, графіки, діаграми, розрахунки, зведення впливу факторів і резервів складають суть аналітичної інформації. Ця інформація відрізняється від джерел аналізу за обсягом і характером. Вона є стислою за формою і комплексною за змістом, а це дозволяє використовувати її безпосередньо в управлінні під час прийняття управлінських рішень.

Форма узагальнення аналітичної інформації залежить від місця, часу і мети проведення фінансового аналізу. Відповідно результати аналізу можуть оформлятися у вигляді аналітичних записок, пояснювальних записок, доповідних, рапортів, висновків-рекомендацій, довідок тощо.

Пояснювальна записка складається у кінці фінансового року і прикладається до річного звіту комерційного банку. Вона характеризує позитивні зрушення, недоліки і суттєві упущення, що стосуються усіх сторін діяльності банку і підзвітних йому установ за звітний період.

Аналітична записка подібна за змістом до пояснювальної, але вона складається за матеріалами тематичного фінансового аналізу чи за результатами роботи комерційного банку щонайменше за місяць, квартал чи півріччя. Зміст аналітичної записки наступний.

Записка розпочинається із загальної характеристики дотримання банком нормативних вимог і зміни результативних показників у порівнянні з попереднім періодом. Дальше наводиться оцінка динаміки змін і відхилень від нормативів, розрахунки взаємозв'язку і взаємодії окремих факторів, їх впливу на ефективність фінансово-господарської діяльності.

Аналітичні розрахунки у записках подаються у вигляді таблиць, які поміщаються у тексті чи у вигляді додатків за текстом. Пояснення аналітичних таблиць найчастіше розпочинається з їх підсумків. Після загальних висновків за підсумком таблиці переходять до висвітлення окремих показників. Текстові пояснення містять важливі висновки, що зумовлені даними таблиці, і розкривають взаємозв'язки її показників. У результаті описують причини відхилень чи динаміки змін за показниками і вказують на резерви поліпшення діяльності.

Завершальна частина записки містить головні висновки з проведеного аналізу, підрахунок виявлених резервів, пропозиції щодо їх впровадження, варіанти заходів з поліпшення фінансово-господарської діяльності банку. При цьому пропозиції мають бути конкретними, адресними та обґрунтованими. Розроблені заходи за внесеними пропозиціями повинні супроводжуватися чітким визначенням термінів і осіб, що відповідатимуть і будуть контролювати їх запровадження на практиці.

У внутрімісячному фінансовому аналізі складання аналітичних записок не практикують. Матеріали аналізу узагальнюються у вигляді аналітичних таблиць і графіків, що постійно повторюються, різних зведень, довідок, які подаються керівникам різних рангів управління банком. Це дозволяє їм проводити за даними аналітичних таблиць безтекстовий аналіз. Особливо ефективними результати аналізу є в умовах функціонування АРМ спеціаліста-аналітика чи керівника субординованих рівнів управління банком.

Висновки

Організація аналітичної роботи – сукупність заходів, які дозволяють субординованим за рівнями керівним органам комерційного банку регулярно отримувати достатню аналітичне опрацьовану інформацію для своєчасного прийняття зважених і дієвих управлінських рішень.

Програма фінансового аналізу – спирається на систему показників і розкриває положення про те, хто, коли і як повинен займатися аналітичною роботою в залежності від місця у субординованій ієрархи управління комерційним банком.

Підготовчий етап аналітичного дослідження – охоплює згідно з метою та об'єктами дослідження складання плану і детального графіка роботи, розробку програми аналізу і визначення методик його проведення.

Інформаційний етап аналітичної роботи – передбачає уточнення програми аналізу і збір необхідних матеріалів, даних і відомостей.

Аналітичний етап дослідження – охоплює систематизацію та аналітичну обробку даних за наперед визначеними методиками.

Завершальний етап аналітичної роботи – передбачає узагальнення та оформлення результатів аналітичного дослідження у вигляді певного звіту.

АРМ аналітика – дозволяє поєднати безпосередньо на робочому місці професійні знання з перевагами розмежованої обробки даних, перевести дані про роботу установи банку, а при необхідності і її мережі, із пасивної в активну форму, перетворити їх у нові знання, джерело нових підходів і рішень шляхом множинно-цільової матеріалізації інформаційних потоків.

Аналітична інформація – сукупність матеріалів аналізу, в яких віддзеркалюється комплекс показників, що стисло висвітлюють його результати.

Пояснювальна записка – складається у кінці фінансового року і прикладається до річного звіту банку.

Аналітична записка – складається за матеріалами тематичного чи періодичного фінансового аналізу в межах календарного року.

Для кожного працівника банківської системи необхідно усвідомити важливість проведення аналітичної роботи у комерційному банку, оскільки для прийняття хоча б найменш вагомих управлінських рішень необхідно достатню і достовірну інформацію, формування і доступ до якої повинні регулюватися самим банком.

Список використаної літератури

 • Аналіз фінансово-господарської діяльності банку // Банківська справа. –1998. –№5. –с.47.

 • Банковский надзор и аудит / Под ред. Мамонова. –М.: ИНФРА–М, 1995. –с.348.

 • Єфимов О.В. Финансовый анализ. –М.: Бухгалтерский учет, 1996. –208 с.

 • Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталлом, выбор инвестиций. –М.: Финасы и статистика, 1998. –512 с.

 • Масленчеков Ю.С. Финансовый менеджмент в банках: фундаментальный анализ. –М.: Перспектива, 1996. –160 с.

 • Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах. –К.: КНЕУ, 1999. –216 с.

 • Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку. –Харків: Слобожанщина, 1999. –236 с.

 • Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. –М.: ИНФРА-М, 1995. –с.176 с.

 • Щибиволок З.І. Вступ до економічного аналізу комерційного банку. –Тернопіль, 1998. –115 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...