WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Організація аналітичної роботи в банку - Курсова робота

Банківська справа. Організація аналітичної роботи в банку - Курсова робота

Стосовно характеру управління ярусною структурою банку необхідно зауважити, що головною проблемою є розподіл обов'язків між головною конторою і відділеннями, надання права останнім приймати самостійні рішення.

В банківській організації, яка керується централізовано, більшість рішень оперативного управління приймається головною конторою і є однозначними для виконання підлеглими. Такий стиль керівництва передбачає організацію аналітичної роботи тільки за наскрізною системою показників. У цьому випадку програми аналізу є типові для управлінь і відділень. Крім того, основний тягар аналітичної роботи лягає на головну контору. Це, як правило, пов'язано з тим, що керівництво банку не прагне максимізувати потенційні можливості, що закладені у філійній мережі, а бачить у ній тільки засіб залучення депозитів з різних регіонів. У цьому випадку домінує твердий контроль центру над роботою відділень. У головній конторі зосереджується більша частина активних операцій, усі підрозділи банку працюють часто у режимі єдиного кореспондентського рахунку.

Якщо керівництво комерційним банком є дещо децентралізованим, то у відділень з'являються можливості приймати більш реалістичні рішення, що спираються на знання місцевих умов, поліпшується обслуговування клієнтури, вище керівництво банку вивільняється від зайвої опіки над оперативною роботою відділень тощо. Децентралізоване управління банком, як правило, є не протилежністю до централізованого, а доповнює його у більшій чи меншій мірі і визначається доцільністю. Це зумовлене ще й тим, що перевантаження апарату головної контори оперативною роботою може призводити до затримок у прийнятті своєчасних рішень і до інформаційного розриву між органом управління і відділеннями. У міру зростання масштабів операцій і мережі відділень децентралізація стає неминучою.

В оперативному управлінні децентралізованою структурою внутрішній фінансовий аналіз передбачає, що у філіях комерційних банків число аналізованих. показників повинно бути більшим, ніж у регіональних управліннях, а у головної контори, що спостерігає за діяльністю географії установ – меншим, ніж у регіональних управліннях. Це зумовлює те, що зміст програми оперативного аналізу щоденних даних повинен бути найбільш детальним у низових ланках. Із сходженням до вищих управлінських ланок програма оперативного аналізу має звужуватися, але висвітлювати ті функції, які властиві тому чи іншому рівню управління.

У періодичному фінансовому аналізі консолідованого балансу і звітності, складеної за матеріалами мережі установ банку, можливості оцінки сили впливу факторів на господарські процеси будуть ширшими, а отримані результати переконливішими, ніж у щоденному фінансовому аналізі. Це пов'язано з тим, що масиви інформації значно зростуть, тенденції стануть контрастнішими, а оцінка буде переконливішою. Як наслідок, програма періодичного і прогнозного видів фінансового аналізу має бути найповнішою у верхніх ешелонах управління і звужуватися із наближенням до низових управлінських ланок.

Програма тематичного фінансового аналізу передбачає вивчення окремої сторони діяльності комерційного банку. У ній має бути чітко визначена тема, зміст і межі аналізу, а саме мета, виконавці, джерела аналізу і терміни виконання окремих її розділів. Результативність тематичного фінансового аналізу визначається рекомендаціями за підсумками аналізу, впровадження яких повинно поліпшити роботу досліджуваних сторін чи ділянок роботи банку, та має супроводжуватися обов'язковою перевіркою наслідків їх впровадження.

Належна організація аналітичної роботи передбачає широке застосування інструментів наукового діагностичного апарату фінансового аналізу. Цими інструментами є способи, прийоми і методи дослідження інформаційних потоків, що дозволяють виявити тенденції, кількісно виміряти вплив факторів і оцінити причини зміни господарської ситуації. Крім того, суттєве значення має використання можливостей розмежованої обробки даних єдиної інформаційної мережі комерційного банку, яка дозволяє формалізувати значну кількість методик фінансового аналізу і користуватися ними на різних рівнях управління в обґрунтуванні своєчасних і дієвих регулюючих та інших заходів управлінського впливу.

Організація аналітичної роботи також передбачає визначення кола виконавців. У більшості випадків організацією аналітичної роботи в комерційному банку займаються: на рівні Правління –економічне управління, регіонального управління – плановий чи відділ економічного аналізу, відділення – економічна служба. Розподіл роботи з фінансового аналізу між відділами і функціональними службами залежить від характеру і структури управління комерційним банком, визначається покладеними на ці відділи і служби обов'язками і відповідальністю посадових осіб.

Економічне управління комерційного банку здійснює загальне методичне керівництво організацією аналітичної роботи. Тут розробляють і затверджують програми аналізу, а її елементи включають у посадові обов'язки керівників і спеціалістів; складають, аудитують і запроваджують нові методики аналізу та вносять корективи до діючих; займаються наступним і прогнозним видами фінансового аналізу; проводять моніторинг діяльності географії регіональних управлінь тощо.

Планові відділи регіональних управлінь займаються організацією аналітичної роботи на місцях. Як правило, вони розташовані в обласних центрах. Вони користуються напрацьованими методиками аналізу, що рекомендовані економічним управлінням і застосовують їх для оцінки діяльності відділень, що функціонують у специфічних економічних і природних умовах зовнішнього середовища. За характером аналітичної роботи регіональні управління у більшій мірі займаються оперативним і порівняльним видами фінансового аналізу.

На організацію аналітичної роботи у відділеннях суттєво впливає характер управління організаційною структурою комерційного банку. Якщо значно переважає централізація управління, то економічна служба відділень у більшій мірі займається збором і передачею інформації, ніж належною організацією фінансового аналізу. Якщо ж панує деяка децентралізація, що дозволяє відділенням приймати самостійні управлінські рішення, то організація аналітичної роботи виділяється доброю структурованістю, належною регламентацією і дієвістю. Це у значній мірі зумовлено зацікавленістю керівного апарату відділень у підвищенні ефективності його фінансово-господарської діяльності.

Організація аналітичної роботи поряд з централізацією передбачає і деяку її децентралізацію. Децентралізація проявляється у тому, наскільки повно і ефективно займаються фінансовим аналізом інші відділи і функціональні служби. Зокрема, це проявляється у тому, як налагоджено проведення фінансового аналізу в операційній частині та кредитному відділі, у відділі депозитів та інвестицій, у відділі маркетингу і реклами та інших.

В умовах панівного становища децентралізованої організації аналітичної роботи окремими питаннями фінансового аналізу займаються ті особи, які несуть персональну відповідальність за довірену їм ділянку економічної роботи. Для них виконання аналітичних функцій регламентовано штатним розписом про посадові обов'язки і відповідальність.

У цілому в практиці фінансового аналізу інформаційне забезпечення, програма аналізу, прийоми аналізу, виконавці аналітичної роботи, як складові її організації проявляються у взаємодії, коли за певними методиками вивчаються фінансові та інші результати діяльності комерційного банку.

2. Етапи аналітичної роботи і їх характеристика

Фінансовий аналіз здійснюється у декілька етапів, які розкривають послідовність його проведення. Серед них розрізняють:

– етап підготовки до аналізу;

– інформаційний етап;

– основний аналітичний етап;

– завершальний або підсумковий етап.

Особливості етапів аналітичного дослідження бухгалтерського балансу банку наведено на рис. 1.

На першому етапі, тобто етапі підготовки до проведення аналізу, відповідно до мети та об'єктів дослідження складається план і детальний графік аналітичної роботи, розробляється програма аналізу і визначаються методики його проведення. При цьому, якщо програма аналізу має показувати, що необхідно робити, то методика повинна розкривати положення про те, як це необхідно робити, щоб досягти мети.


 
 

Цікаве

Загрузка...