WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Організація аналітичної роботи в банку - Курсова робота

Банківська справа. Організація аналітичної роботи в банку - Курсова робота

27

О рганізація аналітичної роботи в банку

ПЛАН

Вступ

1. Поняття організації фінансового аналізу банку та її складових

2. Етапи аналітичної роботи і їх характеристика

3. Організація аналітичної роботи в умовах розмежованої обробки даних єдиної інформаційної мережі банку

4. Оформлення результатів аналізу

Висновки

Список використаної літератури

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Поняття організації фінансового аналізу банку та її складових 6

2. Етапи аналітичної роботи і їх характеристика 13

3. Організація аналітичної роботи в умовах розмежованої обробки даних єдиної інформаційної мережі банку 17

4. Оформлення результатів аналізу 22

Висновки 25

Список використаної літератури 27

Вступ

Технологія роботи з інформацією, зокрема її обробки, у банківських і фінансових установах України останніми роками істотно змінилася: широке застосування комп'ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій у банківській й фінансовій діяльності, у щоденній практиці фінансових і кредитних установ, як і будь-яких інших, стало реальністю. Проте впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС) у зазначених установах має принципові особливості.

Для фінансово-кредитних установ, і для банківських насамперед, важливою особливістю є те, що об'єкт управління ("основне виробництво") пов'язаний з виробленням і переробкою інформації. Адже основу діяльності таких установ в цілому становить робота з інформацією, яка є і предметом, і продуктом їх праці. В них автоматизація "основного виробництва" також зводиться до автоматизації операцій обробки відповідних документів, тобто до обробки інформації.

Першочерговість автоматизації операцій "основного виробництва" є специфічною вимогою при створенні АІС у фінансово-кредитних установах (ФКУ) і суттєво відрізняє ці АІС від автоматизованих систем управління (АІС) виробництвом. АІС у ФКУ включають у себе крім обробки управлінської інформації також автоматизацію операцій основної діяльності.

АІС в ФКУ відрізняються від інших АІС також тим, що використовувана в них інформація має бути надійно захищена, а самі системи – бути підвищено "живучими" й безвідказними в роботі. Досвід і методи обробки банківських і фінансових документів прийняті в АІС ФКУ можуть бути широко використовувані і при роботі з документами підвищеної конфіденційності у інших АІС.

Організація аналітичної роботи – сукупність заходів, які дозволяють субординованим за рівнями керівним органам комерційного банку регулярно отримувати достатню аналітичне опрацьовану інформацію для своєчасного прийняття зважених і дієвих управлінських рішень.

Аналітична робота в комерційних банках покликана забезпечити своєчасність передачі доступної аналітичне сформованої інформації є запорукою прийняття зважених управлінських рішень керівниками будь-якого рангу. Зокрема, керівники установи банку чи окремих служб за отриманою аналітичною інформацією знайомляться зі станом справ на окремих ділянках роботи і досягнутими результатами, а також із заходами, що необхідно здійснити для усунення причин недоліків у роботі. Неперевантаженість і простота аналітичної інформації дозволяє швидко знайомитися з нею. Якщо керівник погоджується з виробленими заходами, він приймає необхідні управлінські рішення з їх впровадження. У противному випадку він вносить корективи до складу заходів або доручає зробити це відповідному працівнику аналітичної служби. Наступність аналітичної роботи передбачає подальше спостереження за ефектом від запроваджених управлінських заходів і оцінку дієвості їх впливу на контрольовані показники.

В даній курсовій роботі висвітлено основні засади організації фінансового аналізу банку та її складових, зображено і охарактеризовано етапи аналітичної роботи, а також відображено органічну необхідність впровадження і належної організації аналітичної роботи в умовах розмежованої обробки даних єдиної інформаційної мережі.

1. Поняття організації фінансового аналізу банку та її складових

Організація аналітичної роботи –це сукупність заходів, які дозволяють субординованим за рівнями керівним органам комерційного банку регулярно отримувати достатню аналітичне опрацьовану інформацію про стан об'єкту управління для своєчасного прийняття зважених і дієвих управлінських рішень. Така організація передбачає проведення фінансового аналізу за усіма чи окремими сторонами діяльності комерційного банку у відповідності до мети та завдань, що й" деталізують у визначеній послідовності з залученням вичерпного складу джерел інформації і обробки її відповідними виконавцями з використанням діагностичного апарату та сучасних технічних засобів.

Викладений зміст організації аналітичної роботи дозволяє примітити, що вона складається щонайменше з наступних частин:

  • достовірної вхідної інформації, що необхідна для підготовки вихідної, результативної, яка має надходити до осіб, що приймають управлінські рішення;

  • програми аналізу, яка передбачає проведення аналітичної роботи за системою показників;

  • сукупності способів, прийомів, методик, технічних засобів для обробки інформаційних потоків;

  • кола виконавців аналітичної роботи.

Розглянемо дещо докладніше характеристику кожної з цих складових.

Раціональна організація аналітичної роботи для забезпечення простоти, виключення дублювання, полегшення праці і досягнення результативності вимагає чіткого визначення і переліку джерел інформації, що залучаються до аналізу.

За складом до фінансового аналізу залучається інформація документів, що поєднують у собі дані нормування, планування, прогнозування, обліку, контролю тощо.

За переліком такими документами є засновницькі документи; нормативні матеріали; дані аналітичного обліку, що записані в особових рахунках, ордерах, зведеннях оборотів і залишків, картках, перевірочних і оборотних відомостях, касових і бухгалтерських журналах тощо; дані синтетичного обліку, що показуються в балансі, бухгалтерських книгах і журналах, операційні і господарські договори; дані позабалансового обліку та різних форм звітності. Ця інформація підлягає відбору і перевірці на репрезентативність і достовірність.

У результаті аналітичних процедур формується вихідна інформація, яка подасться на розгляд керівників у вигляді безтекстових таблиць чи відеограм і текстових документів таких як аналітична, доповідна записки, висновок-рекомендація та інших.

Для фінансового аналізу характерна така риса як періодичність. Оскільки аналітична робота повторюється з місяця в місяць, то її організацію можна викласти у вигляді програми. Програма з грецької дослівно означає публічна об'ява, розпорядження. У цьому розумінні вона являє собою виклад основних положень або план діяльності.

Програма фінансового аналізу спирається на систему показників, яка може бути наскрізною чи взаємодоповнюючою, і розкриває положення про те, хто, коли і як повинен займатися аналітичною роботою в залежності від місця у субординованій ієрархії управління комерційним банком.

Тепер поглянемо на те, як організаційна будова і характер управління будь-яким комерційним банком впливають на структурування системи показників і розробку програми фінансового аналізу.

Організаційна будова комерційного банку передбачає дво- чи трирівневу структуру. У дворівневій системі взаємодіють головна контора і філії, а у трирівневій – головна контора, регіональні управління і відділення. Керівництво цими структурами здійснюють лінійні відділи і функціональні служби. Лінійні відділи призначені безпосередньо займатися виконанням операційної роботи і напряму, є підзвітними вищим керівним ешелонам банку. Функціональні служби повинні займатися обслуговуванням лінійних відділів і надавати їм допомогу в поліпшенні діяльності. Відповідно ці служби мають у найбільшій мірі займатися фінансовим аналізом і рекомендувати заходи з усунення впливу негативних факторів. Проте на практиці функціональні служби часто перекладають обов'язки з фінансового аналізу на лінійні відділи, а самі намагаються приймати рішення і давати вказівки рядовим працівникам банку.

Особливість організаційної будови ще й у тому, що немає двох комерційних банків з абсолютно однаковою структурою. Банки встановлюють і видозмінюють набір відділів і служб, склад комітетів і керівних органів у відповідності до умов роботи банку і поставлених перед ним завдань.


 
 

Цікаве

Загрузка...