WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. НБУ і його функції - Курсова робота

Банківська справа. НБУ і його функції - Курсова робота

Так, з метою прискорення залучення в обіг коштів, куплених на цільових кредитних аукціонах Національного банку, 1995 р. тимчасово використовувалась 100% норма резервування тимчасово вільних коштів, придбаних на цих аукціонах. Це спонукало комерційні банки якнайшвидше пускати в оборот придбані кошти для фінансування пріоритетних народногосподарських об'єктів.

Відтак кредитна підтримка підприємств почала здійснюватись через поширення практики проведення цільових кредитних аукціонів з продажу кредитів комерційним банкам для кредитування підприємств, що потребували державної кредитної підтримки.

Однією з головних змін інструментів кредитування Національного банку в 1996 р., яка повинна мати довготермінові наслідки, є поширення використання таких нових для України, але широко застосовуваних у світі інструментів, як ломбардне кредитування комерційних банків під заставу державних цінних паперів та угод РЕПО. Можливість запровадження цих інструментів виникла лише за умов створення й розвитку ринку державних цінних паперів.

Безумовно, індикатором економічного розвитку країни є стан банківської системи. У державі, яка переживає загальну фінансову кризу, насамперед комерційні банки потрапляють у скрутне фінансове становище. Ураховуючи кризове становище банківської системи України, в яке вона потрапила внаслідок гіперінфляції 1993 р., Національний банк України на початку 1994 р. вжив невідкладних заходів для фінансового оздоровлення комерційних банків і відновлення їхньої ліквідності та платоспроможності.

Національний банк як центральний банк держави, здійснюючи нагляд за діяльністю комерційних банків, неодноразово підвищував вимоги щодо збільшення статутного фонду комерційних банків.

Фактично в Україні функціонують 188 банків та 2284 філії комерційних банків.

До основних чинників, що заважають розвитку банківської системи України в цілому, належать:

 • незадовільний стан економіки держави, спад виробництва, неплатоспроможність значної більшості підприємств. Банківський сектор не може ефективно функціонувати за стагнації в інших сферах економіки;

 • недосконалість, а в окремих випадках цілковитий брак законодавчої бази банківської діяльності (наприклад щодо захисту вкладів населення);

 • затримка зі створенням системи страхування комерційних банків від можливих ризиків;

 • браку комерційних банках висококваліфікованих кадрів;

 • занадто ризикована кредитна політика керівників банків з метою отримання найбільшого зиску;

 • невеликий власний капітал, достатній розмір якого є ключовим фактором надійності й конкурентоспроможності банківської системи в ринковій економіці;

 • несвоєчасність повернення позик у зв'язку з погіршанням платоспроможності позичальників, а відтак збільшення розмірів пролонгованої та простроченої кредитної заборгованості, різке зростання безнадійної кредитної заборгованості.

 • значне погіршання ліквідності в банківській системі України, що ставить під загрозу забезпечення гарантій клієнтам комерційних банків щодо здійснення своєчасних розрахунків з їхнього доручення та виконання інших зобов'язань;

 • брак законодавчої бази, нерозуміння незалежними аудиторськими організаціями потреби в ефективній спільній роботі з нагляду за діяльністю комерційних банків;

Виконання Національним банком регулювальних та наглядових функцій потребує відповідного інформаційного забезпечення.

Протягом 1993–1996 р. Національним банком України створено інформаційну систему, яка базується на чотирьох макроекономічних базах даних – статистиці реального сектора економіки, державних фінансів, платіжного балансу, грошово-кредитній і банківській статистиці. Опрацювання двох останніх систем законодавча покладається на Національний банк.

З метою проведення належної курсової політики та забезпечення стабілізаційного впливу на функціонування зовнішнього сектора економіки Національний банк складає та аналізує платіжний баланс країни. Розроблено спеціалізовану систему банківської звітності для його складання, а також методику аналізу, яка фактично акумулює всю наявну інформацію щодо зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі руху капіталів стосовно кожної країни та валюти в розрізі операцій платіжного балансу.

Висновки

Підсумовуючи результати роботи, можна сказати наступне:

 • Серцевиною кредитної системи є національний банк, який виступає основним координатором діяльності кредитних інститутів. Він, як правило, не вступає в взаємовідносини з підприємствами, населенням, а є банком банків і банком держави.

 • Основною функцією НБУ є підтримання стабільності національної валюти. Для регулювання грошово-кредитного ринку НБУ запроваджує інструменти грошової політики: облікову ставку, резервування коштів комерційних банків, запровадження в обіг державних цінних паперів, операції на валютному ринку з підтримання курсу національної грошової одиниці.

 • НБУ належить монопольне право на емісію грошей, а також випуск національних грошових знаків (банкнот, монет).

 • на НБУ покладено функцію контролю за дотриманням комерційними банками законодавства з банківської справи, економічних нормативів. НБУ як центральний банк здійснює нагляд за діяльністю комерційних банків.

 • НБУ – банк банків. Він проводить державну реєстрацію банків і кредитних установ у Книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ, а також ліцензування банківських операцій.

 • НБУ організовує і здійснює через банківську систему касове обслуговування Державного бюджету України. На нього покладено виконання операцій з державними цінними паперами.

 • НБУ є головним органом, який визначає валютну політику. Основною складовою частиною валютної політики є впровадження механізму регулювання платіжного балансу. Відповідно до Указу Президента України "Про вдосконалення валютного регулювання" від 31.11.1994 р. офіційний курс українського карбованця почав визначатися на підставі торгів на УМВБ.

 • НБУ, відповідно до покладених на нього функцій, визначає систему, порядок і форми розрахунків, в тому числі – між банками і кредитними установами. Важливу роль у здійсненні перетворень відіграло запровадження нового порядку міжбанківських розрахунків, початком якого стала розроблена наприкінці 1992 р. Концепція електронного грошового обігу в Україні.

 • НБУ спрямовує свою нормотворчу діяльність на підготовку ключових інструкцій з основних напрямків діяльності банків.

 • НБУ видає офіційні видання, які є доступні підприємцям, науковцям, засобам масової інформації і широкому загалу (щоденний офіційний бюлетень, "Вісник НБУ", щоквартальний додаток "Платіжний баланс України").

 • НБУ представляє інтереси України у відносинах із ЦБ інших країн, міжнародними банками та фінансово-кредитними організаціями. Сьогодні НБУ має кореспондентські відносини більше, як з 30 банками світу.

  Список використаної літератури

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. –1997 р. –№9.

 • Положення НБУ "Про порядок кредитування комерційних банків" від 5.12.1994 р.

 • Інструкція НБУ "Про організацію роботи з готівкового обігу комерційних банків України" // Баланс. –1998 р. –№36.

 • Банківська енциклопедія. / Під заг. ред. А.М. Мороза. –К.: Ельтон. –1993 р.

 • Вступ до банківської справи. / Під заг. ред. М.І. Савлука. –К.: Лібра. –1998 р.

 • Гроші та кредит / Під ред. Б.С. Івасіва. –К. –1999 р.

 • Козлов М.М. Основи деятельности Центрального банка. // Деньги и кредит. –1993 р. –№9.

 • Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. –К.: Знання. –1998 р.

 • Мороз А.М., Савлук М.І. Гроші та кредит. Підручник. –К.: Либідь. –1992 р.

 • Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. / Під ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. –К.:КНЕУ. –1999 р.

 • Основы банковского дела. / Под ред. А.Н. Мороза. –К.:Лібра. –1994 р.

 • Полозенко Д. Регулювання грошового обігу в ринкових умовах // Економіка України. –1997 р. –№12.

 • Семенюк І., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки: Навчальний посібник. –Львів. –1997 р.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...