WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. НБУ і його функції - Курсова робота

Банківська справа. НБУ і його функції - Курсова робота

36

Н БУ та його функцii

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Значення, роль і характеристика національного банку України 6

2. Основні функції національного банку України 11

3. Роль НБУ в розвитку грошово-кредитних відносин, регулювання грошового обігу 21

Висновки 34

Список використаної літератури 36

ПЛАН

Вступ

1. Значення, роль і характеристика національного банку України

2. Основні функції національного банку України

3. Роль НБУ в розвитку грошово-кредитних відносин, регулювання грошового обігу

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Серцевиною кредитної системи є центральні (національні) банки. Вони або з самого початку виникали як державні, або були націоналізовані, переважно після кризи 30-х років чи після другої Світової війни.

Національні банки у суверенних державах колишнього СРСР були створені після проголошення їх незалежності на базі Державного банку. В 1991 р. в нашій державі був створений Національний банк України (НБУ).

Основні його функції такі:

 • емісія кредитних грошей та їх вилучення з обігу;

 • акумуляція та збереження касових резервів інших кредитних установ;

 • збереження офіційних золото-валютних резервів;

 • надання кредитів і виконання розрахункових операцій для урядових органів;

 • здійснення розрахунків і перевідних операцій для комерційних банків;

 • грошово-кредитне регулювання економіки;

 • контроль за діяльністю кредитних установ;

 • обслуговування державного боргу країни.

Отже, НБУ виконує роль емісійного і кредитного центру держави, а також є відповідальним за її грошове господарство. Він є кредитором останньої інстанції, тобто до нього комерційні банки звертаються по допомогу, коли вичерпані всі інші способи мобілізації кредитних ресурсів.

На НБУ як центральну ланку кредитної системи неможливо не звернути особливу увагу, бо саме він є запровадником і реалізатором грошово-кредитної політики.

Актуальність написання курсової роботи визнається необхідністю осмислення вагомості функціонування Центрального банку як серця кредитної системи, "банку банків" та "головного касира держави".

Також існує реальна потреба оцінити значимість функцій НБУ, оскільки вони притаманні лише цьому специфічному банку. Саме від правильності і повноти їх реалізації залежить економічна ситуація в державі.

Діяльність НБУ яскраво підтверджує добре відомі у світі істини – коли працюють інструменти грошово-кредитної політики, то і грошова система функціонує нормально, і вартість національних грошей стабілізується як на внутрішньому ринку через зниження темпів інфляції, так і на зовнішньому – через зміну її обмінного курсу.

В цій роботі розкрито значення НБУ в економічному житті держави, проаналізовано основні його функції та шляхи їх реалізації, а також показана роль НБУ в розвитку грошово-кредитних відносин та регулюванні грошового обігу.

1. Значення, роль і характеристика національного банку України

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" у березні 1991 р. на базі Української республіканської контори Держбанку СРСР було створено Національний банк України, який є державним органом, підзвітним Верховній Раді України. Керівним органом Національного банку є правління:

Правління Національного банку формується з 11 осіб. До його складу входять: голова правління, його заступники та інші члени правління.

Голова правління Національного банку призначається Верховною Радою України строком на 4 роки на подання Голови Верховної Ради України.

Голова правління Національного банку керує роботою правління.

Заступники голови правління Національного банку та інші члени правління призначаються Президією Верховної Ради України на подання голови правління Національного банку.

Рішення правління Національного банку приймаються звичайною більшістю голосів і оформляються постановою.

Правління Національного банку:

 • розглядає стан грошового обігу і розробляє пропозиції щодо основних напрямів державної грошово-кредитної політики для затвердження Верховною Радою України;

 • приймає рішення про рівень резервних вимог, економічних нормативів діяльності комерційних банків та процентних ставок на кредити, що надаються комерційним банкам;

 • затверджує нормативні документи з питань, що стосуються компетенції Національного банку України;

 • здійснює іншу діяльність відповідно до статуту банку. У своїй практичній діяльності Національний банк підтримує постійні контакти з Урядом, а передовсім з Міністерством фінансів України.

Національний банк України:

 • є центральним банком, який проводить єдину державну політику у сфері грошового обігу, кредиту та забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

 • емісійним центром;

 • валютним органом;

 • органом банківського нагляду;

 • "банком банків";

 • державним банком;

 • організатором міжбанківських розрахунків. Водночас Національний банк як центральний банк держави здійснює грошово-кредитну політику, використовуючи відповідні інструменти;

 • веде Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ; комерційні банки України та іноземні банки можуть здійснювати банківські операції тільки після реєстрації в Республіканській книзі реєстрації банків;

 • репрезентує інтереси України у відносинах із центральними банками інших країн, міжнародними банками та фінансово-кредитними організаціями.

 • Національний банк України співпрацює з Міжнародним валютним фондом, Всесвітнім банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Банком міжнародних розрахунків.

Нині Національний банк України має кореспондентські відносини більш як з 30 зарубіжними банками.

Національному банкові України належить монопольне право на емісію грошей в обіг, а також на випуск національних грошових знаків (банкнот, монет). Для друкування банкнот створено власну банкнотну фабрику. Карбування монет здійснюється на замовлення Національного банку. Забезпечення економіки готівковими грошима здійснюється через мережу регіональних управлінь Національного банку на замовлення комерційних банків.

У сфері валютного регулювання Національний банк:

 • визначає і здійснює валютну політику, виходячи з принципів загальної економічної політики України;

 • складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;

 • контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;

 • визначає ліміти заборгованості нерезидентам в іноземній валюті вповноважених банків;

 • нагромаджує, зберігає й використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;

 • видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення щодо їх відкликання;

 • визначає способи встановлення й використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених в іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях.

У сфері валютного контролю Національний банк:

 • здійснює контроль за виконанням правил валютних операцій на території України;

 • забезпечує виконання вповноваженими банками валютного контролю.

На Національний банк України покладено функцію контролю за дотриманням комерційними банками законодавства з банківської справи, економічних нормативів, встановлених Національним банком, та прийнятих ним нормативних актів.

З метою захисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності комерційних банків Національний банк встановлює для комерційних банків такі економічні нормативи:

 • мінімальний розмір статутного фонду;

 • граничне співвідношення між розміром власних коштів банку та сумою його активів;

 • показники ліквідності балансу;

 • розмір обов'язкових резервів, що розміщуються у Національному банку;

 • максимальний розмір ризику на одного позичальника;

Порядок розрахунку зазначених економічних нормативів також визначається Національним банком.

З метою підтримки стабільності банківської системи та розширення її кредитних можливостей Національний банк надає комерційним банкам кредити, які використовуються для задоволення тимчасових потреб банків і для кредитування цільових програм, пов'язаних із реорганізацією й модернізацією виробництва, розвитком окремих галузей народного господарства та структурною перебудовою економіки України.

Надання комерційним банкам короткострокових кредитів здійснюється Національним банком через аукціон, що забезпечує створення однакових умов доступу комерційних банків до централізованих кредитних ресурсів у формі ломбардного кредиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...