WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Обліково-операційна робота банку - Курсова робота

Банківська справа. Обліково-операційна робота банку - Курсова робота

38

ПЛАН

Вступ

 • Зміст обліково-операційної роботи банку.

 • Побудова обліково-операційного апарату банку.

 • Автоматизація банківського обліку:

  а) історія розвитку застосування комп'ютерної техніки;

  б) підсистема "оперативний день банку";

  в) впровадження автоматизованої системи в НБУ;

  4. Шляхи вдосконалення обліково-операційної роботи банку:

  а) перехід до прогресивних методів організації обліку;

  б) впровадження міжбанківської інформаційної системи "Клієнт" – переведення взаємовідносин з клієнтами на якісно-новий рівень;

  в) повний комплекс послуг з одних рук – система R/3.

  Висновки

  ЗМІСТ

  Вступ 4

  1. Зміст обліково-операційної роботи банку 6

  2. Побудова обліково-операційного апарату банку 11

  3. Автоматизація банківського обліку 15

  в) впровадження автоматизованої системи в НБУ; 20

  4. Шляхи вдосконалення обліково-операційної роботи банку: 22

  в) повний комплекс послуг з одних рук – система R/3. 26

  Висновок 28

  Список використаної літератури 30

  Практична частина 31

  Вступ

  Перед тим як перейти до розгляду даної курсової роботи слід відмітити, що її метою є висвітлення механізму обліково-операційної роботи банку, його значення та шляхи вдосконалення. Основними завданнями курсової роботи є визначення суті обліково-операційної роботи банку, вивчення побудови обліково-операційного апарату, розкриття суті прогресивних форм організації праці обліково-операційних працівників згідно прогресивної методології обліку, висвітлення такого важливого фактора підвищення продуктивності і якості праці обліково-операційного апарату як автоматизація банківського обліку, а також визначити можливі шляхи покращення облікового-операційної роботи в банках.

  Бухгалтерський облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському бізнесі, і з подальшим аналізом та перевіркою результатів і складанням відповідних звітів:

  - Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову інформацію про банк як суб'єкт господарської діяльності.

  Він є процесом визначення, вимірювання та передавання інформації економічного характеру.

  - Бухгалтерські дані відіграють істотну роль, коли йдеться про функціонування в конкурентному середовищі за умов обмежених ресурсів.

  Система обліку являє собою сукупність процедур, що мають на меті фіксувати всі операції банку, а саме:

  - визначати зміст здійснених операцій і записувати їх;

  - описувати операції в часовому вираженні;

  - підбивати підсумки виконаних операцій згідно з принципами міжнародних стандартів обліку;

  - належним чином подавати операції з відповідними деталями.

  Сукупність таких процедур становлять обліково-операційну роботу банку, яка відіграє важливу роль в його діяльності.

  Зокрема на управлінські рішення істотно впливає бухгалтерська інформація щодо готівки, стану розрахунків, цінних паперів, якими володіє банк, депозитних операцій, валютних коштів, кредитних ресурсів та його кредитного портфеля.

  Бухгалтерська інформація базується на документах, які дають змогу простежити рух активів від моменту отримання дозволу на них та придбання до списання чи реалізації. Те саме стосується й пасивів - ідеться про часовий період від виникнення зобов'язань до їх погашення. Адже банк не може успішно функціонувати в конкретному середовищі без відповідної системи щоденного обліку усіх своїх операцій і зобов'язань. Лише за умови наявності добре налагодженої системи обліково-операційної роботи банку його керівництва постійно відстежує всі аспекти діяльності а також ризики, яким піддається банк.

  Організація обліково-операційної роботи банку поряд з об'єктивними вимогами має відповідати й таким, що зафіксовані законодавчо та нормативними документами НБУ. Обліково операційна робота базується на певних правилах визначення, записування, класифікування та інтерпретування операцій або подій, пов'язаних із діяльністю банку та інших характерних особливостях, сутність яких детальніше розглянемо в наступних питаннях.

  1. Зміст обліково-операційної роботи банку

  Особливості, притаманні банківському обліку, - відображення банківських операцій обліку в день їх здійснення, щоденний баланс, повна комп'ютеризація бухгалтерського обліку — визначають специфіку організації бухгалтерської роботи.

  Бухгалтерська робота в банках в залежності від її змісту поділяється на операційну та облікову.

  Операційна робота полягає в обслуговуванні клієнтів і перевірці та обробці документів, що є підставою для проведення і відображення операції за бухгалтерськими! рахунками. Вона передбачає наступні етапи:

  — перевірка законності операції (чи відповідає операція статутній діяльності клієнта, банку та чинному законодавству);

  — перевірка правильності оформлення документа;

  — перевірка правильності відображення бухгалтерської проводки і підготовка документа для його проведення за бухгалтерським обліком;

  — перевірка можливості здійснення операції (перевіряється наявність грошей на рахунку та ін);

  — передача документа для комп'ютерної обробки.

  Для забезпечення виконання своїх функцій та досягнення стратегічних та тактичних цілей комерційні банки здійснюють відповідні операції, постійно намагаючись збільшувати їх кількість та підвищувати їх якість. На сьогодні їх основна маса українських банків спроможна якісно виконувати не більше 40 - 50 видів операцій та послуг.

  Усі комерційні банки незалежно від форми власності, величини капіталу та спеціалізації виконують операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів у депозити (депозитні операції); операції, пов'язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції) й операції з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції). Звичайно, коло операцій, що їх виконують банки, може бути значно ширшим, але саме ці операції є обов'язковими, і тому їх називають базовими операціями комерційних банків. Усі банківські операції відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони обліковуються, їх прийнято поділяти на пасивні й активні.

  Пасивні операції—це операції з мобілізації ресурсів комерційного банку. За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених та позичених ресурсів [2,8].

  Операції з формування власних ресурсів включають:

  • операції з формування статутного фонду банку;

  • операції з формування резервного фонду банку;

  • операції з формування страхових фондів банку;

  • операції з формування інших фондів банку спеціального призначення, які створюються за рахунок прибутку банку і використовуються відповідно до рішення, прийнятого вищою управлінською ланкою комерційного банку;

  • операції, пов'язані з формуванням і розподілом банківського прибутку.

  Операції з формування залучених ресурсів називають пасивними депозитними операціями. Вони відображають процес залучення й обліку в банківському балансі тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб, банків, які зберігаються на різноманітних рахунках (строкових і до запитання). Вкладниками можуть бути як юридичні та фізичні особи, що постійно обслуговуються в даному банку клієнти банку), так і юридичні і фізичні особи, що не належать до постійних клієнтів цього банку, а обслуговуються в іншому банку.

  У банківській практиці України передбачена можливість вибору банку для постійного обслуговування і для проведення окремих депозитних операцій на вигідних умовах в інших банках. З цією метою банки відкривають рахунки до запитання (поточні, бюджетні, депозитні) та на строк (депозитні). Наявність залишку грошових коштів на цих рахунках дає можливість банку, що обслуговує власників рахунків, використовувати ці залишки як ресурси для здійснення активних операцій з метою отримання доходу. Пасивні депозитні операції включають можливість користування тимчасово вільними грошовими коштами інших банків, які зберігаються на кореспондентських рахунках (кошти до запитання) та строкових депозитах (кошти на строк).

  Отже, пасивні депозитні операції можна класифікувати: за категорією вкладника:

  • операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних осіб на поточні, бюджетні, депозитні рахунки;

  • операції із залучення тимчасово вільних коштів фізичних осіб на поточні, депозитні рахунки;

  • операції із залучення тимчасово вільних коштів банків-кореспондентів на кореспондентські та депозити і рахунки; за строком:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...