WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Облік і організація міжбанківських розрахунків - Курсова робота

Банківська справа. Облік і організація міжбанківських розрахунків - Курсова робота

- банк – учасник міжбанківських розрахунків має один кореспондентський рахунок в НБУ, котрий використовує для розрахунків як через СЕП, так і через-будь-яку нову систему міжбанківських розрахунків. Для нього не повинно існувати проблеми, яку частку наявних на коррахунку коштів зарезервувати для розрахунків через СЕП, а яку – через іншу систему;

- технічні засоби та системне програмне забезпечення, використовуване банком для входження в нову систему, мають бути доступними (за вартістю, вимогами до організації експлуатації тощо).

Необхідність використання спільного кореспондентського рахунку двома системами – СЕП та СТП – спонукала до побудови тісного технологічного взаємозв'язку між ними, а відтак певного доопрацювання СЕП.

Отже, подальший розвиток електронних міжбанківських розрахунків в Україні ґрунтується на таких засадах. [9, с. 45]

1. Система електронних міжбанківських розрахунків складатиметься з двох підсистем: системи електронних платежів, яка працює у файловому режимі обміну інформацією (діюча нині СЕП); системи термінових переказів, яка працює в он-лайновому режимі.

2. Технологічні, програмно – технічні та організаційні рішення передбачають тісний зв'язок зазначених підсистем. Бухгалтерська модель розрахунків через СТП побудовані через обидві системи, відображаються на їх кореспондентських рахунках в НБУ.

3. Для банків, які здійснюють міжбанківські розрахунки, участь у СЕП – необхідність. Приєднання до СТП на сучасному етапі є добровільним і залежить від готовності банку до роботи за он-лайновими технологіями.

4. Стратегічним напрямом розвитку міжбанківських розрахунків є поступовий перехід на он-лайнові технології. Так, новітні платіжні інструменти, нові можливості в галузі міжбанківських розрахунків та забезпечення взаємозв'язку з іншими системами електронних розрахунків, які потребують чіткої синхронізації інформації в різних системах, запроваджуватимуться в рамках СТП.

Висновок

Отже, міжбанківські розрахунки є важливою складовою платіжного механізму держави. В Україні вони здійснюються із застосування електронних засобів. Кожен банк розробляє свою мережу електронних засобів здійснення платежів. Найбільш могутню і широку мережу їх створив НБУ, що й дало йому можливість розробити загальнонаціональну систему електронних платежів. Необхідною умовою здійснення міжбанківських розрахунків є встановлення кореспондентських відносин та відкриття кореспондентських рахунків.

Як суб'єкт господарської діяльності банк не може функціонувати без кореспондентських відносин з регіональним управлінням Національного банку України та безпосередньо з іншими банками.

Кореспондентські відносини з регіональним управлінням НБУ встановлюються на підставі укладеної угоди про відкриття кореспондентського рахунку для проведення міжбанківських розрахунків комерційного банку з іншими банками.

Для відкриття кореспондентського розрахунку облік подає ряд документів, перелік яких встановлено інструкцією "Про міжбанківські розрахунки в Україні".

Національний банк здійснює контроль за додержанням комерційними банками банківського законодавства та нормативних актів, що регламентують порядок проведення міжбанківських розрахунків.

Учасниками системи міжбанківських розрахунків можуть бути:

а) на рівні РРП: регіональні управління Національного банку та комерційні банки;

б) на рівні ЦРП: РРП, управління Національного банку по м. Києву і Київській області; операційне управління і головне управління НБУ; комерційні банки та їх філії.

Програмно-технологічна структура СЕП включає: програмно-технологічні комплекси СЕП; електронну пошту Національного банку; засоби захисту інформації.

У СЕП здійснюється приймання, передача електронних розрахункових документів, підтвердження про їх отримання (квитування), ведення технічних рахунків учасників СЕП та надання інформації про стан міжбанківських розрахунків.

Записи на рахунках бухгалтерського обліку в системі міжбанківських розрахунків проводяться відповідно до пакета розрахункових документів у СЕП (сукупності розрахункових документів як дебетових, так і кредитових).

Крім розрахунків через кореспондентський рахунок у регіональному управлінні Національного банку комерційні банки можуть встановлювати кореспондентські відносини між собою, метою яких є здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одного. Кореспондентські відносини є договірними і можуть бути як односторонні, так і взаємні.

Коррахунки відкриті в комерційних банках, поділяють на рахунки "Ностро", "Лоро". "Ностро" називається рахунок, відкритий даним банком в іншому комерційному банку. Рахунок "Ностро" відображається у банку-власника в активі, а в обслуговуючого банку-кореспондента – в пасиві балансу.

Комерційні банки, які мають розгалужену мережу відділень та філій, з метою централізації коштів відкривають в установах НБУ консолідовані коррахунки. Такий коррахунок відкривається в головному банку у відповідній установі НБУ з метою обліку коштів та проведення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі вкладеного договору. Через консолідований коррахунок банки-учасники ВПС, які не мають власних коррахунків, мають можливість виходу в СЕП. В залежності від наявності власної платіжної системи до організації і структури, комерційні банки можуть вибрати різні моделі обслуговування консолідованого коррахунку в СЕП.

Інструкцією про міжбанківські розрахунки передбачене використання семи таких моделей (не враховуючи нульової).

На 1.01.2001 за певною моделлю обслуговування коррахунку працює 56 комерційних банків.

Подальший розвиток міжбанківських розрахунків в Україні передбачає, що система електронних міжбанківських розрахунків складатиметься з двох підсистем – СЕП та СТП (системи термінових переказів), які матимуть тісний взаємозв'язок.

Приєднання до СТП на сучасному етапі є добровільним і залежить від готовності банку до роботи за онлайновими технологіями.

Список літератури

 • Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2000. - № 8. – с. 114 – 118.

 • Банківські операції. Підручник / за ред. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

 • Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні // Законод і нормат. Акти з банківської діяльності 2000. – вип. 3, тс. 3 – 87.

 • Кіндрацька А.М. Бухгалтерських облік в комерційних банках України: навч. пос-к. – К: КНЕУ, 1999 – 432 с.

 • Кіндрацька А.М. Бухгалтерських облік в комерційних банках України: навч. пос-к. – К: КНЕУ, 2000. – 404 с.

 • Облік та аудит у комерційних банках / За ред. д-ра ек. наук, проф. А.М. Герасимовича, Г.В. Кривовід, О.А. Мазур та ін; - Львів: в-во "Фенікс"; 1999 – с. 512.

 • Підсумки роботи СЕП у 2000 році // Вісник НБУ, - 2001. - №2. – с. 57 – 59.

 • Платіжні системи / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. – К., Либідь, 1998. – 486с.

 • Система термінових переказів – новий етап розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні. – Вісник НБУ. – 2001. - №9. – с. 44 – 49.

 • Шевченко Р.І. Банківські операції: навч – метод. пос. для самост. вивчення дисципліни К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

  Додаток 1.

  Операції за коррахунками "лоро" і "ностро".

  №з/п

  Зміст операції

  Дебет рахунку

  Кредит рахунку

  1.

  За дорученням зарубіжного банку з його "лоро" рахунку перераховуються грошові кошти українській фірмі:

  № 1600

  №2600

  2

  а) списано з рахунку AT "Роксолана" в оплату за імпортні поставки; бенефіціар обслуговується банком, в якому відкритий "ностро" рахунок; б) при отриманні виписки з банку-кореспондента; , в) при сплаті за рахунок овердрафту

  № 2600

  № 1919

  № 1919

  №1919

  Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

  № 1500

  № 1620

  Позиція банку щодо іноземної валюти

  3.

  3 коррахунку "лоро" списані відсотки і комісійна винагорода за надані послуги

  № 1600

  Еквівалент позиції банку, щодо іноземної валюти

  № 3800

  № 3801

  Одночасно комісійні доходи №6114

  4.

  За дорученням банку кореспондента перераховано з його рахунку "лоро" в покриття в повній сумі акредитиву

  №1600

  №2602

  Кошти в розрахунках

  5.

  За повідомленням банку-кореспондента зараховано платіж ТзОВ "Веда" за експортну поставку

  №1500

  № 2600

  6.

  За дорученням банку з його "ностро" рахунку кошти розміщені в депозит

  №1512 Інші короткострокові депозити

  №1500


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...