WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Облік і організація міжбанківських розрахунків - Курсова робота

Банківська справа. Облік і організація міжбанківських розрахунків - Курсова робота

36

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Кореспондентські відносини як основа міжбанківських розрахунків 5

1.1. Порядок відкриття коррахунку в НБУ 5

1.2. Процес закриття коррахунку 8

2. Характеристика міжбанківських розрахунків, їх облік і організація 10

2.1. Схема здійснення міжбанківських розрахунків 10

2.2. Характеристика прямих кореспондентських відносин 18

2.3. Моделі обслуговування по коррахунках. 21

3. Стан та перспективи розвитку міжбанківських розрахунків в Україні 25

Висновок 32

Список літератури 35

Вступ

Важливим елементом грошових розрахунків є міжбанківські розрахунки. Вони є обов'язковою передумовою міжгосподарських розрахунків, що здійснюються між економічними суб'єктами – клієнтами різних банків або різних філій одного банку. В цих випадках виникає потреба переказувати кошти з банку платника в банк одержувача.

Крім того, між банками як самостійними економічними суб'єктами виникає багато відносин, які зумовлюють їх власні взаємні платежі – міжбанківські кредитні відносини, купівля-продаж валюти, цінних паперів, надання послуг тощо. Тому без добре організованої, надійної, ефективної системи міжбанківських розрахунків не можуть успішно здійснюватися міжгосподарські розрахунки і функціонувати банківська система взагалі.

Міжбанківські розрахунки – це система виконання і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їхньої діяльності.

Для забезпечення міжбанківських розрахунків створюються спеціальні платіжні системи. Їх організація в різних країнах неоднакова, що зумовлено традиціями, рівнем розвитку банківської справи, масштабами запровадження новітніх комп'ютерних технологій у банківську практику тощо. Україна відносно недавно приступила до розбудови своєї банківської системи. Однак, вивчивши кращий світовий досвід та запровадивши найсучасніші комп'ютерні технології, вона створила досить оперативну, ефективну й надійну систему міжбанківських розрахунків – Систему електронних платежів (СЕП), що відповідає світовим стандартам. Ця система розбудована на державному рівні, оскільки ініціатором і організатором її був НБУ. Через неї здійснюється переважна частина міжбанківських розрахунків в Україні, вона спроможна задовольнити потреби в розрахунках усіх банків.

Крім Системи електронних платежів, міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися і через інші системи, а саме:

– внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС);

– комбінацію систем ВПС і СЕП;

– міжнародні системи електронних розрахунків, наприклад SWIFT;

– двосторонні прямі кореспондентські відносини.

Головним призначенням кожної з названих систем є якнайшвидше транспортування розрахункових документів між банками та переказування коштів від платника до одержувача. Для цього банки повинні відкривати один для одного особливі рахунки, які називаються кореспондентськими (коррахунками), та мати недорогу, швидкісну і надійну систему зв'язку для передавання інформації.

1. Кореспондентські відносини як основа міжбанківських розрахунків

1.1. Порядок відкриття коррахунку в НБУ

Складовими елементами системи міжбанківських розрахунків є:

– кореспондентські відносини;

– кореспондентські рахунки.

Кореспондентські відносини можуть існувати між різними

комерційними банками, між комерційними банками і центральним банком держави, а також центральним банком іншої держави, між центральними банками суверенних держав.

Економічна основа розрахунків між банками – запровадження між ними кореспондентських відносин. Під кореспондентськими відносинами розуміють договірні відносини, які виникають між двома або декількома кредитними установами з приводу здійснення платежів, розрахунків, надання послуг одній з них за дорученням і за рахунок іншої [6,106].

Кореспондентські відносини оформляються кореспондентською угодою, в якій фіксується строк договору, порядок та умови виконання відповідних банківських операцій, а також режим функціонування кореспондентського рахунку.

Кореспондентський рахунок – це рахунок, на якому відображаються розрахунки, що виконує одна кредитна установа за дорученням і за рахунок коштів іншої кредитної установи па підставі кореспондентської угоди[6,106].

Як суб'єкт господарської діяльності банк не може функціонувати без кореспондентських відносин з регіональним управлінням Національного банку України та безпосередньо з іншими банками.

Кореспондентські відносини з регіональним управлінням НБУ встановлюються на підставі укладеної угоди про відкриття кореспондентського рахунку для проведення міжбанківських розрахунків комерційного банку з іншими банками.

Днем відкриття коррахунку комерційного банку вважається дата, що зазначена в реквізиті "коррахунок відкрито" заяви про відкриття коррахунку.

Для оформлення відкриття кореспондентського рахунку комерційного банку керівник та головний бухгалтер банку особисто подають до територіального управління Національного банки за місцезнаходженням банку такі документи[3,37]:

а) заяву про відкриття кореспондентського рахунку встановленого зразка (додаток 9);

б) копію належним чином оформленого статуту. що засвідчена нотаріально:

в) копію документа, що підтверджує взяття комерційного банку на податковий облік, що засвідчена нотаріально;

г) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

ґ) копію довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ, що засвідчена нотаріально:

д) два примірники картки із зразками підписів та відбитка печатки, що засвідчені нотаріально.

Форма й зміст довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України визначається нормативно-правовими актами Пенсійного фонду України.

Відривна частина довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, що оформлена належним чином уповноваженим працівником територіального управління Національного банку, повертається власнику рахунку для подання до органів Пенсійного фонду України.

Картка із зразками підписів та відбитка печатки оформляється згідно з додатком 10 до цієї інструкції при заповненні картки слід керуватися таким

а) у картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів банку надано право розпорядження кореспондентським рахунком та підпису розрахункових документів: право першого підпису належить керівнику банку (філії) та уповноваженим ним особам, право другого підпису належить головному бухгалтеру банку (філії) та особам, уповноваженим керівником банку, зразки підписів керівника та головного бухгалтера комерційного банку (філії) включаються в картку обов'язково, право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису, право другого підпису не може бути надано особам. які мають право першого підпису.

б) у разі заміни чи доповнення хоча б одного підпису в тижневий строк подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого та другого підпису.

в) у разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника та/або головного бухгалтера подається нова тимчасова картка тільки із зразками підписів цих осіб, засвідчена нотаріально.

г) у разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису, а також тимчасової заміни однієї з осіб. уповноважених керівником банку, нова картка не складається, а додатково подасться тимчасова картка тільки із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії.

ґ ) адреса, що вказана в картці із зразками підписів та відбитка печатки, має відповідати місцезнаходженню власника кореспондентського рахунку та адресі, зазначеній у статуті (положенні):

д) у картку із зразками підписів та відбитка печатки обов'язково включається зразок відбитка печатки банку (філії).

е) у разі тимчасової відсутності печатки в новоствореного комерційного банку (філії), а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки керівник або уповноважена ним особа територіального управління Національного банку на підставі письмового звернення власника кореспондентського рахунку надає йому необхідний строк для виготовлення печатки.

Договір, а також документи, зберігаються у справі з юридичного оформлення кореспондентського рахунку комерційного банку (філії).

При відкритті кореспондентського рахунку регіональне управління НБУ обов'язково у триденний термін повідомляє про це податкову інспекцію, на території якої розташований комерційний банк. Копія повідомлення залишається у справі про відкриття рахунку.

Юридичною адресою власника кореспондентського рахунку вважається та, яку зазначено в картці зі зразками підписів, причому вона має відповідати адресі, вказаній у статуті. Про зміну юридичної адреси власник коррахунку зобов'язаний у тижневий термін повідомити регіональне управління НБУ у письмовій формі. У разі невиконання цієї умови, регіональне управління НБУ має право підняти питання про розірвання укладеної з комерційним банком угоди.

1.2. Процес закриття коррахунку

Підставою для закриття кореспондентського рахунку комерційного банку може бути [3,38]:


 
 

Цікаве

Загрузка...