WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Комерційні банки як суб’єкти ринку цінних паперів - Курсова робота

Банківська справа. Комерційні банки як суб’єкти ринку цінних паперів - Курсова робота

Всі випуски цінних паперів банками підлягають обов'язковій державній реєстрації в Національному банку України. В більшості випадків реєстрація випусків включає реєстрацію проспектів емісій. Оскільки більшість банків створюються в формі акціонерних товариств відкритого типу, перший випуск їх акцій повинен реєструватися в Міністерстві фінансів України і супроводжуватись проспектом емісії. Державна реєстрація випусків цінних паперів переслідує мету підвищити відповідальність банку-емітента перед покупцями цінних паперів, посилити довіру до них інвесторів, забезпечити нормальні умови для вторинного обігу цінних паперів. Акції комерційних банків мають підвищений фінансовий ризик для їх власників, оскільки банки переважно працюють з позичковим капіталом. Процедура державної реєстрації направлена на зниження фінансових ризиків.

Процедура випуску цінних паперів комерційними банками включає в себе декілька етапів:

 • Прийняття банком-емітентом рішення про випуск.

 • Підготовка проспекту емісії.

 • Реєстрація випуску цінних паперів і проспекту емісії.

 • Видання проспекту емісії і публікація повідомлення в періодиці про випуск цінних паперів.

 • Реєстрація цінних паперів.

 • Реєстрація наслідків випуску.

 • Публікація наслідків випуску

 • Рішення про випуск цінних паперів приймається органами управління банку, який має відповідні повноваження. Як правило, це загальні збори акціонерів банку. В проміжках між річними зборами акціонерів повноваження по рішеннях про періоди здійснення випусків акцій, їх об'ємах можуть передаватися раді директорів банку.

  Щоб отримати право випускати цінні папери банк повинен бути беззбитковим на протязі останніх трьох завершених фінансових років; не повинен підлягати санкціям з сторони державних органів за порушення діючого законодавства. Дані, які підтверджують відповідність банку цим вимогам містяться у проспекті емісії.

 • Проспект емісії готується правлінням банку, підтримується головою та головним бухгалтером.

  Для першого випуску акцій банку, який створюється, проспект емісії готується його засновниками. В проспекті містяться дані про банк, про його фінансовий стан і відомості про випуск цінних паперів.

 • Для реєстрації випуску своїх цінних паперів банк-емітент подає в Управління цінними паперами Національного банку України заяву про реєстрацію; проспект емісії. Ці документи переглядає реєструючий орган. Зареєстровані документи видаються банку-емітенту.

 • Публікація проспекту емісії здійснюється банком-емітентом шляхом видання її проспекту у вигляді окремої брошури тиражем. Одночасно банк повідомляє через засоби масової інформації про випуск цінних паперів і приступає до їх реалізації.

  Згідно Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" інформацію про випуск цінних паперів необхідно обов'язково надрукувати в органах друку Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і в офіційному виданні фондової біржі не пізніше ніж за 10 днів до початку підписки на цінні папери. Для банків необхідно виконувати нормативи Національного банку України, тому треба постійно займатися емісіями і публікувати свої проспекти (див. мал. 6). [31. c.39].

  Мал. 6. Структура публікованих проспектів емісій

  за вкладами цінних паперів за 2000 р.

 • Реалізацію цінних паперів банк-емітент починає лише після реєстрації випуску, публікації проспекту емісії; повідомлення про випуск цінних паперів. Банк може реалізувати акції різним чином. По-перше, шляхом прийому від акціонерів внесків у капітал банку. По-друге, шляхом продажу акцій на основі укладання договору купівлі-продажу на певне число акцій. При цьому банк-емітент може користуватися послугами посередників – фінансових брокерів, з якими укладаються спеціальні угоди комісії чи доручення. По-третє, шляхом капіталізації відповідної кількості акцій серед акціонерів і внесенням змін в реєстр акціонерів.

  Реалізація облігацій відбувається шляхом обміну на раніше випущені цінні папери або на основі їх продажу за договорами з покупцями. Кількість фактично реалізованих банком акцій і облігацій не повинна бути більшою тої кількості, яка передбачається до випуску і реєструється в документах.

 • Реєстрація підсумків випуску відбувається після завершення процесу реалізації цінних паперів. Банк-емітент аналізує його результати і складає звіт про підсумки випуску, який подається в реєструючий орган.

 • Публікація підсумків випуску цінних паперів відбувається, після завершення аналізу підсумків випуску, банком-емітентом в тому ж органі друку, де повідомлялось про випуск. при первинному розміщенні акцій банк не має права купувати їх за власний рахунок (на свій баланс). За те на вторинному ринку банки можуть бути покупцями своїх власних акцій. акціонерні банки здійснюють операції по купівлі-продажу власних акцій для підтримки їх ринкового курсу, який відбиває становище банку на ринку, його стійкість і рентабельність. Адже в результаті нових емісій курс акцій знижується разом з дивідендами, які по них виплачуються.

  Падіння курсу служить сигналом несприятливих тенденцій в розвитку банку і може спровокувати продаж акцій банку акціонерами і масовий відплив вкладів банку. тому банки у випадку заниження курсу активно скупляють їх на вторинному ринку, а при підвищенні продають з метою стабілізації курсу.

  Курс акцій при цьому розраховується за формулою : [21. c.278]

  ( 1 ),

  де Д – сума річного дивіденду по акції;

  Рп – рівень позичкового процента.

  Курс облігації визначається за формулою :

  ( 2 ),

  де Сн – номінальна вартість облігацій;

  Д – сума доходу по облігації;

  Рп – рівень позичкового процента;

  Н – кількість років, що залишилися до погашення облігації.

  Також банки викуповують свої акції на ринку, щоб потім продати їх по пільговим цінам своїм власним співробітникам, або при бажанні змінити структуру акціонерного капіталу.

  Ринок банківських акцій на сьогодні не дуже активний. Багато банків ще не дуже добре поправили своє становище після кризи і тому не можуть виплачувати акціонерам великі дивіденди. активна торгівля цими акціями спостерігається лише на етапі розміщення емісії.

  Українські банки також можуть випускати депозитні сертифікати, ощадні сертифікати, векселі. Сертифікати випускаються в разовому порядку, серіями; вони можуть бути іменними і на пред'явника. всі сертифікати, які виписує банк, повинні бути строковими. Випускаючи строкові сертифікати, банк може передбачити можливість дострокової їх оплати

  Бланки сертифікатів оформляються належним чином, повинні містити всі реквізити, передбачені діючими нормативними актами. Банк, який виписує сертифікати, повинен затвердити умови їх випуску в тому банку, де знаходиться його кореспондентський рахунок. Банки виступають в даному випадку в якості реєструючи органів. Умови повинні містити повний порядок випуску і обігу сертифікатів, опис їх зовнішнього вигляду. Банки подають в реєструючий орган рішення про випуск, який розглядає подані банком умови випуску і обігу сертифікатів на предмет їх відповідності діючому законодавству. При відсутності претензій до умов випуску і обігу сертифікатів реєструючий орган видає банку-емітенту лист про затвердження умов випуску і обігу сертифікатів і копію затверджених умов. одержавши ці документи, банк може випускати і поширювати сертифікати.

  Поширення може проводитися як через філіали і відділення банків, так і через брокерські фірми.

  При продажі сертифікатів їх власниками заповнюється бланк сертифікату і корінець, який підписує вкладник. Депозитні і ощадні сертифікати користуються стійким попитом як в юридичних осіб так і громадян. Вони активно використовуються більшістю комерційних банків для швидкої мобілізації додаткових ресурсів.

  Щодо ощадних сертифікатів, то банки зараз активізували діяльність по їх випуску; напевно, під впливом розвитку ринку державних цінних паперів. Відносна ліквідність цих паперів плюс фіксовані проценти роблять їх більш привабливими інструментами, ніж самі банківські акції. Зараз банки випускають валютні сертифікати, щоб конкурувати з державою.

  Українські банки освоюють випуск власних короткострокових зобов'язань – банківських векселів, які виникають на основі вкладу. Про свій намір випустити векселі банк не повинен повідомляти ні Національний банк України, ні які-небудь інші сторони, не повинен реєструвати випуск. Він може самостійно встановлювати правила випуску і обігу своїх веселів, які не протирічать законодавству.

  Банківські векселі можуть випускатися як одиничними примірниками, так і серіями. Банки віддають перевагу серійному випуску векселів, оскільки в цьому випадку забезпечується залучення великої кількості інвесторів і значного об'єму коштів.

  За своїм характером є ордерним цінним папером і більшість банків зберігають його характер. Але можливий випуск як іменних векселів, так і векселів пред'явника. Строк платежу по векселю може встановлюватися самим банком або за угодою з клієнтом. Також банк визначає порядок винагороди по векселю. Дохід власника векселя складає різницю між ціною його продажу і номінальною вартістю.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...