WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Комерційні банки як суб’єкти ринку цінних паперів - Курсова робота

Банківська справа. Комерційні банки як суб’єкти ринку цінних паперів - Курсова робота

Для більш ефективного використання інвестиційного потенціалу комерційних банків, необхідно зацікавити банки, залучити до активної інвестиційної діяльності, переглянувши податкову політику, дозволивши банкам виступати засновниками холдингових компаній у процесі приватизації, надавши їх трастовим відділенням право безпосередньо здійснювати операції з приватизаційними паперами громадян.

 • Багато експертів, які працюють на ринку цінних паперів, відмічають надзвичайну насиченість низькосортними цінними паперами. На сьогодні в Україні немає ні технологій, ні спеціального обладнання, ні кваліфікованих спеціалістів для виготовлення і друку високоякісної продукції для власного фондового ринку. Для досягнення максимального рівня захисту цінних паперів необхідно проводити комплекс заходів, які включають: спеціальні елементи захисту цінних паперів; елементи, призначені для користувача; елементи, призначені для осіб, які працюють з цінними паперами.

 • Торгівля цінними паперами, яку проводять банки, пов'язана з більшим ризиком ніж надання кредитів. Тому постає проблема захисту інтересів інвесторів від інвестиційного ризику. Банкам необхідно здійснювати регулювання допустимих рівнів ризику.

 • Процес розміщення нових акцій є складним завданням, особливо для дрібних банків. Єдиною обставиною, яка може оживити ринок банківських цінних паперів є процес злиття банків.

 • Неможливість надавати довгострокові кредити – це також досить складна проблема. Для виходу з цієї ситуації необхідно концентрувати кошти на пріоритетних напрямках інвестування; встановити пільгове оподаткування для банків; поєднати інтереси банків, держави, господарюючих суб'єктів. Підготувати умови для прямого впливу і регулювання банківською системою напрямків і масштабів інвестицій допомогло б використання нових форм, таких як довгострокові заставні чи заставне кредитування. Комерційним банкам, які надають довгострокові кредити, можуть надаватися пільги: зниження нормативів резервування коштів; зменшення нормативу ліквідності; втілення системи державних гарантій із забезпеченням позик; вибір об'єктів кредитування на конкурсній основі з врахуванням ефективності інвестицій.

 • Текст Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" дуже стислий і органам влади надано право вільно трактувати чинне законодавство і прийняти ряд підзаконних актів, що регулюють велику сферу фінансових ринків. Необхідно розробити чіткий закон, що визначав би в деталях принципи і процедури випуску, розміщення, обігу цінних паперів в Україні і отримання доходу від операцій з ними.

 • Відсутність спеціалізованих інститутів для ведення роботи з обслуговування емісій, підвищення якості випуску цінних паперів і розробки високих стандартів інвестиційних інструментів. Цими інструментами повинні стати інвестиційні банки, ефективна робота яких повинна збільшити приплив інвестицій, знизити інвестиційні ризики, залучити до інвестиційного процесу нові обсяги капіталу.

  Ці і ще ряд інших проблем (не завершена робота по розробці забезпечення національного ринку цінних паперів, відсутність чіткої системи гарантій розміщення цінних паперів для юридичних і фізичних осіб; і ін.) стоять зараз перед банками. Але не дивлячись ні на що, вони активізують свою діяльність у різних секторах фондового ринку. Банки не лише консультують, але і управляють коштами підприємств. Купівля і продаж цінних паперів вимагають спеціальних знань, достовірної інформації про стан справ емітентів цінних паперів, постійного відслідження курсу цінних паперів на біржах. Створюючи свої спеціальні підрозділи, банки мають можливість забезпечити цю складну роботу.

  ЛІТЕРАТУРА.

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Галицькі контракти. – 1997. – лютий. – с.68-74.

 • Закон України "Про господарські товариства" // Галицькі контракти. – 1992. - № 5. – с.1.

 • Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" // ВВРУ. – 1992. - № 7. – 24.11.

 • Закон України "Про інвестиційну діяльність" // ВВРУ. – 1991. - № 47. – ст..646.

 • Положення про Державну Комісію з цінних паперів і фондового ринку // Урядовий кур'єр. – 1997. – 143-144. – с.8.

 • Положення про фінансування і кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України за 1996 рік.

 • Банківська енциклопедія / Під ред. д.е.н. проф.. Мороза А.М. – К. "Фірма", 1993. – 328с.

 • Банковский портфель (Книга банкира, Книга клиента, Книга инвестора) / Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. – М.: Соминтек, 1994. – 752с.

 • Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 1992. – 428с.

 • Дзюблюч О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. – Тернопіль, 1996. – 139с.

 • Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; под общ. ред. В.Лукашевича. – Л., 1991. – 448с.

 • Івасів Б.С. Операції комерційних банків: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 116с.

 • Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків. – К.: Знання, 1996. – 120с.

 • Лысенков Ю. и др. Международные фондовые рынки. – К.: Київ. Інститут банкірів банку "Україна", 1996. – 140с.

 • Коммерческие банки и их операции. – М.: Банки и биржи, Юнити, 1995. – 288с.

 • Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – Москва.: Изд-во: "Перспектива", 1995. – 532с.

 • Основы банковского дела / Под. ред. д.э.н. проф. Мороза А.М. – К.: Либра, 1994. – 330с.

 • Питер С.Роуз. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг. – Дело ЛТД: Москва, 1995. – 743с.

 • Рынок ценных бумаг и его финансовые институты. Учебное пособие / Под. ред. д.э.н. проф. В.С. Торкановского. – Санкт-Петербург.: АО "Комплект", 1994. – 353с.

 • Усоскин В.М. Современный коммерческий банк; управление и операции. – М.: "Все для вас", 1993. – 320с.

 • Фабричнов С.А. и др. Деньги, банки и банковские операции. – Воронеж.: Изд-во "Инфра", 1995. – 278с.

 • Цінні папери в Україні. – Київ.: УФБ, 1994. – 320с.

 • Аленичева Т.Д. Инвестиционная деятельность финансово-кредитных учреждений. // Финансы и кредит. – 1995. - № 10. – с.69-70.

 • Алекин А. Контуры Украинской модели. // Фондовые спекуляции. – 1996. - № 3. – с.1-5.

 • // Вісник НБУ. – 1996. - № 5. – с.57.

 • // Вісник НБУ. – 1997. - № 9. – с.31.

 • // Вісник НБУ. – 1997. – № 12. – с.27.

 • // Вісник НБУ. – 1998. - № 2. – с.19.

 • Головко А.Т. Інфраструктура фондового ринку і тенденції її розвитку. // Фінанси України. – 1997. - № 10. – с.82-86.

 • Гуревич О. Відкриття портфеля. // Фінансова Україна. – 1997. - № 9. – с.86-88.

 • Кошевой Д. Осторожно, идут банки! // Финансовая Украина. – 1997. – с.39.

 • Кошевой Д. Я эмитент и этим интересен. // Финансовая Украина. – 1997. – 26.12. – с.37.

 • Курченко Е. На финансовой прямой. // Финансовая Украина. – 1997. – 25.06. – с.38.

 • Клименко О. Украинский рынок ценных бумаг. // Экономика и банки. – 1997. - № 2. – с.22-34.

 • Моговий А. Фондовий ринок України. // Фінанси України. – 1996. - №5-6. – с.51-67.

 • Морок А. Банки на ринку державних цінних паперів. // Фінанси України. – 1997. - № 2. – с.18-20.

 • Протасюк Ю. Як українські банки минулий рік пережили. // Фінансова Україна. – 1997. - № 5. – с.18.

 • Раєвський К. Деякі аспекти аналізу діяльності комерційних банків України (в т. з. із залученням іноземного капіталу). // Вісник НБУ, 1997. - № 1. – с.30-31.

 • Тетруєва Н. Деякі аспекти, питання щодо аналізу теорії вибору раціонального портфелю інвестицій. // Фінанси. - № 10. – 1996. – с.78-80.

 • Фондовый рынок: от познания к созданию. // Фондовые спекуляции. – 1995. - № 1. – с.5-10.

 • Чирва Н.В. Державні цінні папери на фондовому ринку. // Фінанси України. – 1997. – с.68-88.

 • Ющенко В. Банковская система Украины в 1996 году. // Бизнес. – 1997. - № 8 (215). – с.11-12.

 • Ходак И.В. Инвестиционная политика коммерческого банка. // Банковские услуги. – 1997. - № 9. – с.16-20.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...