WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Формування політики спілки по залученню внесків членів.

Політика по залученню внесків членів кредитної спілки визначається Правлінням спілки шляхом прийняття відповідного Положення ( далі –

" Положення" ).

В Положенні має бути визначено:

 • види внесків членів відповідно до цієї Політики;

 • максимально допустиму питому вагу вкладів, що належить одному члену, в пасивах спілки ( в процентному співвідношенні до загальних пасивів спілки );

 • режим залучення внесків депозитного типу відповідно до термінів дії договорів, варіантів нарахування відсотків та сплати відсотків та суми внеску і можливості поточного зняття чи вкладення частини суми внеску;

 • питому вагу окремих видів внесків депозитного типу в загальній сумі таких внесків;

 • мінімальний та максимальний розмір вкладень по окремих видах внесків депозитного типу;

 • мінімальний та максимальний термін дії договорів по окремих видах внесків депозитного типу, які є строковими;

 • можливість застосування в договорах штрафних санкцій щодо вкладника у випадку, якщо з його ініціативи достроково припиняється дія договору про внесення строкового членського внеску депозитного типу;

 • можливість застосування в договорах по внесках депозитного типу змінних ( прирівняних до еквіваленту ) відсотків;

 • періодичність та варіант розподілу доходів на внески пайового типу;

 • порядок та терміни повернення окремих видів зворотних внесків на вимогу члена.

Своїми поточними рішеннями Правління встановлює процентні ставки по внесках депозитного типу та розмір частини доходу, що згідно визначеної в Положенні періодичності розподіляється на внески пайового типу, а також може визначати мінімальний розмір вступного внеску та обов'язкового внеску пайового типу ( п. 12. 3. Статуту спілки ), максимальний розмір внесків пайового типу одного члена ( варіанти: конкретна сума або без обмежень ), фіксувати на певний період розмір та можливий термін вкладання по окремих видах внесків депозитного типу в межах визначених в Положенні діапазонів.

Варіанти розподілу доходів на внески пайового

типу.

Кредитна спілка може застосовувати три варіанти розподілу доходів на внески пайового типу:

 • розподіл доходів здійснюється лише на внески,які знаходяться в спілці станом на початок періоду: при розрахунку не враховуються внески пайового типу, що були внесені протягом періоду. У випадку вибуття членів, внески яких знаходяться в спілці на початок періоду, дохід на такі внески за даний період розподіляється, не зважаючи на втрату особою членства в спілці ( якщо інше не буде передбачено в Положенні спілки );

 • розподіл доходів здійснюється на внески, які знаходяться в спілці на кінець періоду: при розрахунку не береться до уваги фактичний термін перебування внесків конкретного члена в кредитній спілці;

 • розподіл доходів на " пайодні" : розрахунок здійснюється на основі наявних у конкретного члена "пайоднів" за відповідний період (сума внесків х кількість днів фактичного перебування внесків в спілці протягом періоду ).

Сума всіх обов'язкових та додаткових внесків пайового типу складає пайовий фонд кредитної спілки. Кошти пайового типу мають виключно цільове призначення і можуть знаходитися лише у позичках членам крім тих випадків, коли частина коштів фонду є тимчасово вільною і перебуває в формі ліквідних активів.

Режим залучення внесків депозитного типу

За терміном дії договорів внески депозитного типу поділяються на термінові ( строкові ) та безтермінові ( без визначення в договорі терміну залучення ).

Термінові внески депозитного типу за строками дії договорів поділяються на коротко строкові ( до 3 місяців ), середньострокові ( від 3 до 12 місяців ) і довгострокові ( 12 місяців і більше ).

Термінові внески депозитного типу можуть залучатися за наступними режимами:

 • внески з нарахуванням та сплатою відсотків і суми внесків в кінці строку дії договору;

 • внески із періодичним нарахуванням відсотків та сплатою відсотків і суми внеску в кінці строку дії договору;

 • внески з періодичним нарахуванням та сплатою відсотків та сплатою сумі внеску в кінці строку дії договору;

 • внески із періодичним нарахуванням та сплатою відсотків і частини суми внеску.

Безтермінові внески депозитного типу можуть залучатися за наступними режимами:

- щодо суми внеску:

- поточні внески з правом зняття або довнесення будь-якої суми в будь-який час;

- внески з правом періодичного зняття будь-якої суми;

- фіксовані внески з правом в повній сумі в будь-який

час на вимогу члена;

- щодо нарахування відсотків:

- періодично;

- на момент здійснення операції ( сплата відсотків,

зняття частини суми і т. п. );

- щодо сплати відсотків:

- періодично;

 • на запитання.

Всі операції по внесках члена до кредитної спілки відображаються в картці особового рахунку, що має номер, який відповідає номеру членської книжки. Картки особових рахунків зберігаються в картотеках в порядку зростання номерів. Записи в графах картки особового рахунку засвідчуються підписом особи, що зробила цей запис, а в окремих випадках – скріплюються печаткою спілки чи штампом. На документах, які належать до операцій з рахунками членів, ставиться номер особового рахунку та порядковий номер документа [12, с.117].

На пайових рахунках відображається кількість та сума пайових внесків, що належать члену, їх рух та нараховані відсотки (дивіденди). Кожен член кредитної спілки має лише один пайовий рахунок, який кодується буквою "П".

На ощадних безтермінових рахунках відображається сума безтермінових ощадних внесків членів, їх рух та нараховані на них проценти. Кожен член спілки може мати лише один безтерміновий ощадний рахунок, на якому відображаються всі його безтермінові ощадні внески. Номер рахунку, як правило, співпадає з номером пайового рахунку та кодується буквою "Б". Окремі кредитні спілки беруть плату за відкриття ощадного безтермінового рахунку.

На ощадних термінових рахунках відображається сума ощадних термінових (депозитних) внесків, які члени вклали в кредитну спілку на певний фіксований термін під фіксований процент, а також їх рух та нараховані проценти. Рахунок відкривається під тим номером, під яким відкрито пайовий рахунок, та кодується літерою "Д". Кожен член спілки може мати будь-яку кількість вкладів на різні терміни, але всі вони відображаються на одному ощадному терміновому рахунку і кодуються відповідно до умов вкладу.

На ощадних цільових рахунках відображаються сума цільових ощадних внесків членів кредитної спілки, їх рух та нараховані проценти. До цільових ощадних рахунків належать : дитячі, пенсійні, весільні, житлові, студентські та інші цільові рахунки. Дитячі рахунки відкриваються членами спілки для своїх дітей. Пенсійні рахунки – це рахунки, які відкриваються з метою накопичення заощаджень для отримання додаткової пенсії при досягненні пенсійного віку. Весільні рахунки відкриваються з метою накопичення коштів для одруження та на початковий етап сімейного життя. Житлові рахунки – це рахунки, які відкриваються з метою накопичення коштів на будівництво або купівлю житла. Студентські рахунки – це рахунки, які відкриваються з метою накопичення коштів на отримання освіти. Інші цільові ощадні рахунки запроваджуються кредитною спілкою в залежності від наявних потреб членів у накопиченні коштів на певні цілі.

Вклади на цільові рахунки мають переважно довготерміновий характер (від одного року та більше). Кошти на цих рахунках можуть накопичуватись до досягнення певної величини або до настання оговорених умов. Кожен член кредитної спілки може мати лише по одному цільовому ощадному рахунку певного виду, на якому відображаються всі ощадні внески відповідного виду. Номери цільових ощадних рахунків, як правило, співпадають з номером пайового рахунку та членської книжки та кодуються відповідними літерами : дитячі – "Дт"; пенсійні – "Пн" ; весільні – "Вс" : житлові – "Жт" ; студентські – "Ст" тощо.

На розрахункових рахунках відображаються сума та рух внесків члена, призначених для ведення розрахунків з різноманітними підприємствами, установами та організаціями за комунальні послуги, телефон, електроенергію тощо та для переказу грошей фізичним та юридичним особам на їхні рахунки в банківських установах.


 
 

Цікаве

Загрузка...