WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

 • Основні функції.

  2.1. Забезпечення щоденної оперативної роботи кредитної спілки в межах

  повноважень, що визначені Правлінням.

  2.2. Виконання рішень Правління та комітетів щодо окремих питань.

 • Підготовка періодичних звітів для Правління та комітетів.

 • Формування штату.

 • Штат Виконавчої дирекції формується Правлінням за поданням

  виконавчого директора на конкурсних засадах.

  3.2. Кандидати подають своє резюме в термін до одного місяця після дати

  оголошення конкурсу.

  3.3 Співбесіди з кандидатами проводить виконавчий директор. Члени

  Правління можуть брати участь в співбесідах.

  3.4. Виконавчий директор представляє кандидатури на засіданні Правління і дає рекомендації щодо найбільш сприятливих.

 • На основі прийнятого Правлінням рішення виконавчий директор видає

  Наказ про прийом на роботу.

 • Вимоги до кваліфікації працівників.

  4.1. Кваліфікація працівників виконавчої дирекції підтверджується

  відповідним сертифікатом.

 • Щорічно проводиться атестація працівників КС на предмет підтвердження кваліфікації. Атестація проводиться у відповідності до програм та порядку, що затверджені НАКСУ.

 • До кожного працівника можуть бути особливі вимоги до кваліфікації, що визначаються посадовими інструкціями.

 • Робота з персоналом. Ділова оцінка.

 • Виконавчий директор проводить роботу з персоналом за планом, що затверджується Правлінням і включає наступне:

  - формування кредитної справи на кожного працівника ;

  - співбесіди та вирішення персональних питань;

  - ділова оцінка працівників;

  - підвищення по службі тощо.

 • Ділова оцінка працівників проводиться Виконавчим директором згідно спеціально встановленої процедури.

 • Ділову оцінку виконавчого директора проводить голова Правління.

 • Ділова оцінка носить конфіденційний характер і є доступною тільки для членів Правління.

 • Результати ділової оцінки обговорюються на Правлінні і є підставою для кадрового планування в КС.

 • Організаційні засади співпраці із Правлінням та комітетом.

 • Виконавча дирекція щомісячно готує звіти на Правління та Кредитний комітет і подає їх на затвердження не пізніше 15 числа поточного місяця. Звіти повинні включати як фінансову, так і не фінансову частину.

 • Виконавча дирекція при підготовці питань на розгляд Правління готує проекти рішень, що попередньо передаються членам Правління для вивчення.

 • Виконавчий директор відповідає за технічну підготовку засідання Правління КС.

 • Організація роботи виконавчої дирекції.

  7.1. Виконавча дирекція щотижнево проводить наради працівників та

  керівників відділів на яких проводяться підсумки роботи за минулий

  тиждень та визначаються пріоритети на наступний для кожного

  працівника.

  7.2. Виконавчий директор або уповноважена ним особа веде короткий

  протокол наради. Протокол або нотатки з нього записується на дошці

  оголошень для працівників.

 • Правила внутрішнього трудового розпорядження затверджуються

  Правлінням.

  Слід зауважити, що хоча виконавчий елемент є важливою частиною структури КС в цілому, не завжди він є необхідний і доцільний з економічної точки зору, на відміну від органів громадського управління спілки. Тобто його наявність визначається не статутом спілки, а результатом роботи КС. Виборні органи КС є передбачені статутом і, незалежно від наслідків діяльності, діють від моменту організації КС.

  1.3. Історичний шлях розвитку кредитної кооперації.

  Відомості про перший кредитний кооператив, що був заснований в Англії, датуються 1844 р. В 50-х роках XIX століття під впливом ідей та практичної діяльності Германа Шульце-Деліча та Фрідріха Райфайзена виникли кредитні кооперативи в Німеччині. Ідея кооперативного кредитування з Німеччини стала поширюватись у інші країни. Кредитні кооперативи почали виникати в Австрії, Італії, Франції, Росії та інших країнах. Основою для вітчизняного кооперативного руху в галузі кредиту, незважаючи на окремі відмінності, також були ідеї "батьків" німецької кооперації Г.Шульце-Деліча і Ф.Райфайзена (див. табл.1.2).

  Кооперативні принципи Г. Шульце-Деліча, покладенні в основу діяльності своєрідних Народних банків (Vorschussverein) ,створених дрібною буржуазією міст Німеччини у 1850 р., були включені до статутів ощадно-позичкових товариств України. Вітчизняна кредитна кооперація була започаткована на Лівобережжі, а саме на Полтавщині[14, с.152].

  Основою її стали сільські кредитні кооперативи. Перше вітчизняне ощадно-позичкове товариство було створене у 1869 р. в м. Гадячі під назвою "Гадячское 1-е ссудно-сберегательное товарищество", яке функціонувало до 1918 р. На час утворення до його складу входило 28 осіб. Середній розмір позики становив всього 27 крб., що свідчить про певні труднощі в отриманні членами товариства необхідного кредиту. Протягом 1871 р., в результаті активної підтримки земствами організації кредитних кооперативів , розпочали свою діяльність ще три сільські ощадно-позичкові товариства . Серед них - Врем'ївське на Катеринославщині, Обознівське та Петрівське на Херсонщині. Загальну характеристику їхньої діяльності можна скласти на основі таблиці 1.2 [21, с.12].

  Таблиця 1.2.

  КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ

  Г.Шульце-Деліча

  Ф.Райфайена

  Наявність пайового капіталу і дивідендів

  Принципове забезпечення пайового капіталу

  Необмежена відповідальність членів за зобов'язання кооперативу

  Спільна (солідарна) відповідальність членів своїм майном за зобов'язання кооперативу

  Широке і необмежене поле членства

  Заборона членам приймати участь у діяльності інших кооперативів

  Надання кредитів як на виробничі, так і на споживчі потреби

  Надання позик на виробничі потреби

  Переважання короткотермінових позик

  Переважання довготермінових кредитів

  Надання позик не тільки членам кооперативу

  Надання позик тільки членам кооперативу

  Великий район дії кооперативу

  Малий район дії кооперативу

  Виплата винагороди членам Правління

  Визнання роботи Правління безоплатною

  Наведені нижче дані дають підставу зробити певні узагальнення. Так, перші в Україні ощадно-позичкові товариства своїми статутами передбачали обов'язковий пайовий внесок , розмір якого коливався від 50 до 100 крб., й складав основу початкового капіталу. Останній , здебільшого, становив 1000 крб. Суми вкладів у згаданих об'єднаннях були різними. Формою відповідальності при здійсненні фінансових операцій була кругова порука. Очевидно не буде помилковим твердження, що і всі пізніше утворені ощадно-позичкові товариства функціонували за викладеними вище принципами [21, с.15].

  До кінця 70-х років XIX ст. в українських губерніях Російської імперії розпочало свою діяльність ще близько десяти ощадно-позичкових товариств, зосереджених переважно на Полтавщині.

  Таблиця 1.3.

  Перші ощадно-позичкові товариства України

  Назва товариства

  Та його

  Місцезнаходження

  Час

  Заснування

  Прийом

  у

  члени

  Початк.

  Капітал

  в крб.

  Розмір внесків в крб.

  Розмір

  паю

  в крб.

  ПО ЗИКИ

  Термін

  в міс.

  Час відс.

  в міс.

  К-сть по-

  Ручител.

  ГАДЯЦЬКЕ

  Полтавська губернія,

  М.Гадяч

  28.04.

  1869р.

  Правлі-

  нням

  1492

  Необмеж.

  100

  6

  3

  -

  ВРЕМ"ЇВСЬКЕ

  Катеринославська убернія, Олександрівський

  Повіт, с.Врем"ївка

  5.03.

  1871р.

  Загаль-

  ними зборами

  1000

  50

  50

  6

  3

  2

  ОБОЗНІВСЬКЕ

  Херсонська губернія,

  Єлизаветський

  Повіт, Обознівська

  Волость

  28.04.

  1871р.

  Загаль-

  ними зборами

  1000

  50

  50

  6

  3

  2

  ПЕТРІВСЬКЕ

  Херсонська

  Губернія,

  Олександрівський

  Повіт, с.Петровка

  16.06.

  1871р.

  Загаль-

  ними

  Зборами

  1000

  100

  50

  6

  3

  2


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...