WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

1.2. Чисельний склад – 3-5 осіб.

1.3. Члени кредитного комітету, які не з поважних причин пропустили більше трьох засідань підряд або 50% загальної кількості засідань у році можуть бути виведені із числа членів КК рішенням Правління.

1.4. Вибулих із різних причин Членів КК, можна заміщувати рішенням Правління з осіб обраних на загальних зборах КС для заміщення кандидатур членів КК, але не більше 50% обраного складу на загальних зборах.

1.5. Про заміщення членів КК Правління повідомляє членам КС через бюлетень, і т. ін. не пізніше як через місяць.

2. Основні функції КК

Основною функцією КК є реалізація кредитної політики, визначеної Правлінням КС.

3. Повноваження і обов'язки КК

 • Розглядати заяви членів про надання позик та приймати рішення за ними відповідно до "Положення про позики".

  Видання всіх позик здійснюється за рішенням КК з урахуванням особливостей, які можуть бути визначені щодо певних класів позик.

  Кредитний комітет КС може делегувати право надання дрібних позик Виконавчому директору або позичковому управителю спілки в межах встановленого ліміту з подальшим звітуванням на найближчому засіданні кредитного комітету.

 • Відслідкувати повернення позик.

 • Організовувати і проводити роботу із стягнення прострочених позик.

 • Приймати участь у стратегічному плануванні діяльності КС.

 • Звітувати Правлінню про реалізацію кредитної політики та надавати пропозиції щодо її удосконалення.

 • Звертатися до Правління з пропозицією про списання безнадійних позик.

 • Звітувати загальним зборам про роботу.

  4. Основний розподіл обов'язків КК :

  Голова кредитного комітету:

  - відповідає за організацію роботи КК ;

  - скликає та веде засідання КК ;

  - представляє пропозиції КК на Правлінні ;

  - від імені КК звітує перед членами на загальних зборах.

  Заступник виконує обов'язки голови на час його відсутності.

  Секретар:

  - веде протоколи засідань КК;

  - відповідає за підготовку засідань ;

  - повідомляє членів КК про час і порядок денний засідання.

  Члени КК :

  - відповідають за періодичний моніторинг виданих позик ;

  - відповідають за певну частину кредитного портфелю ;

  - мають постійні обов'язки , що пов'язані із їхніми фаховими знаннями.

  За дотриманням керівними органами та службовими особами КС вимог чинного законодавства та статуту слідкує наглядовий комітет спілки. Самостійно або, через залучених фахівців НК проводить квартальні та річні перевірки всіх фінансових операцій та бухгалтерських книг та надавати звітну інформацію загальним про виконання органами управління своїх функцій та дотримання чинного законодавства.

  1. Склад та порядок обрання НК

 • Члени наглядового комітету обираються на загальних зборах КС терміном на три роки і виконують свої обов'язки на громадських засадах. Винагорода за роботу в наглядовому комітеті у будь-якому вигляді не допускається.

 • Чисельний склад – три особи

 • Щорічно третина складу наглядового комітету переобирається.

 • Члени НК, котрі не з поважних причин пропустили більше трьох засідань підряд або 50% загальної кількості засідань у році можуть бути виведені із числа членів наглядового комітету за рішенням Загальних зборів.

  2.Основні функції НК

  НК є основним внутрішнім контролюючим органом КС. Здійснює перевірку діяльності Правління та комітетів.

  3.Повноваження та обов'язки НК

 • Щомісячно проводити перевірку каси.

 • Щомісячно контролювати наявність та умови зберігання застав.

 • Щоквартально проводити вибіркове співставлення відповідності записів в особових картках даним бухгалтерського обліку.

 • Щоквартально проводити перевірку окремих аспектів діяльності Правління, кредитного комітету чи виконавчої дирекції.

 • Брати участь в засіданнях Правління, КК, виконавчої дирекції та інших органів , створених згідно статутом.

 • Уважно вивчати запити, скарги й пропозиції членів КС та членів органів управління, вживати заходи для врегулювання спірних питань.

 • Відлучати ( за одностайним рішенням ) будь – якого члена органів управління від виконання ним обов'язків в разі грубого порушення ними статуту, положення КС або зловживання своїм становищем.

 • Приймати участь у стратегічному плануванні діяльності кредитної спілки.

 • Здійснювати нагляд за дотриманням в кредитній спілці вимог положень " Про конфлікт інтересів ", " Про конфіденційність та порядок надання інформації зацікавленим особам " та " Про документообіг ".

 • Подавати рекомендації Правління та комітетом , щодо покращення організації їхньої роботи або усунення виявлення недоліків.

 • Мати доступ до всіх документів КС для аналізу та відповідної перевірки.

 • Щорічно звітувати перед загальними зборами КС про свою роботу.

 • Мати інші права та обов'язки, що випливають із вимог статуту КС та потреб внутрішнього контролю в КС.

  4. Організація роботи.

  Голова комітету:

  - скликає та визначає основний порядок денний засідання;

  - визначає список осіб ( не членів НК ), яких запрошують на засідання;

  - звітує на загальних зборах;

  - веде засідання.

  Заступник - виконує обов'язки голови на час його відсутності.

  Секретар:

  - веде протоколи засідання комітету;

  - відповідає за підготовку засідань;

  - повідомляє членів комітету про час, місце і порядок денний засідання.

  З метою якісного забезпечення підбору відповідних кандидатур на вакантні посади у Правління, кредитний, наглядний та інші комітети, що можуть утворювати в КС номінаційну комісію.

 • Порядок формування та склад

  1.1. Номінаційна комісія складається із 3 – 5 осіб.

  1.2. Члени номінаційної комісії обираються на загальних зборах КС терміном на один рік.

  1.3. Членів номінаційної комісії, що вибули із різних причин, можна заміщувати рішенням Правління з осіб обраних на загальних зборах КС для заміщення кандидатур членів номінаційної комісії, але не більше 50% від складу, обраного загальних зборах.

  1.4. Номінаційна комісія на першому організаційному засіданні обирає із свого складу голову, заступника та секретаря.

 • Члени Номінаційної комісії

  2.1. Членом номінаційної комісії може бути обраний член кредитної спілки , який відповідає таким вимогам:

  1) він не є членом Правління, кредитного чи наглядного комітету, який переобирається на чергових зборах;

  2) має досвід роботи у виборах органів КС;

 • його кандидатура одержала підтримку не менше 2/3 учасників загальних зборів ( 2/3 від складу Правління )

  3. Повноваження та відповідальність

  3.1. Приймати заяви та пропозиції щодо заміщення вакантних посад і виборах органах КС.

  3.2. Проводити співбесіди, опитування, тестування, приймати характеристики – резюме кандидатів та аналізувати їх.

 • Надавати рекомендації загальним зборам щодо кращих з точки зору комісії кандидатур. Кандидатури , що виступають безпосередньо на загальних зборах без попереднього розгляду їх номінаційною комісією, не номінуються.

  В кредитних спілках часто створюються різноманітні постійні чи тимчасові комітети для виконання певних функцій чи забезпечення функціонування та розвитку кредитної спілки. До складу цих комітетів, як правило, входять активні члени кредитної спілки, члени правління, кредитного та номінаційного комітетів, працівники виконавчої дирекції та залучені спеціалісти-професіонали. Як показує досвід, основними комітетами, які створюються в кредитних спілках України, є: фінансово-бюджетний; освітній; господарський; кадровий; комітет з маркетингу та контактів з членами; виконавчий; зовнішніх зв'язків та інші спеціалізовані комітети[23, с.22].

  Внаслідок ефективного управління і виходу КС на економічну самодостатність – можливість утримувати штат платних працівників, покривати оперативні видатки КС на оренду, обладнання з'являється виконавча структура спілки.

 • Порядок утворення. Структура

 • Для забезпечення оперативної діяльності Правління та комітетів КС рішенням Правління створюється Виконавча дирекція.

 • Штат виконавчої дирекції визначається штатним розписом КС.

 • Очолює Виконавчу дирекцію виконавчий директор.

 • Першим заступником виконавчого директора є фінансовий управитель.

 • Другим заступником виконавчого директора є позиковий управитель.

 • Виконавча дирекція підзвітна Правлінню КС. Звіт виконавчої дирекції представляє виконавчий директор або його заступник.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...