WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Поле діяльності

Основний вид діяльності – надання ощадно – позичкових послуг, оскільки спілка створюється, як ефективний інструмент саме з цією метою.

Забороняється займатися іншими видами підприємницької діяльності.

Допускаються різні види діяльності, як у фінансовій , так і в інших сферах підприємництва, оскільки пріоритетними є формування найприбутковішого портфеля ділової активності.

Суспільний статус

Поєднуються риси фінансової установи і громадського осередку за рішенням членів у спілці. Можуть створюватися спеціалізовані фонди для здійснення різноманітних гуманітарних програм, які вона супроводжує не тільки фінансово, а й організаційно.

Деякі кошти можуть бути пожертвувані на громадські заходи.

Проте незмінним залишається акцент: це " машина , яка робить гроші ", а не "форма самоорганізації для оздоровлення своїх фінансових та суспільних потреб ".

Отже, порівняно з іншими фінансовими установами, кредитна спілка, як громадська організація, що заснована групою людей зі спільними кооперативними ідеями, має певні переваги :

 • демократизм в управлінні "один член – один голос";

 • обслуговування тільки своїх членів і за принципом покриття собівартості (принцип неприбутковості);

 • праця не для прибутку, а для добробуту населення.

  Основна ціль кредитної спілки – бути корисною її членам.

  1.2. Організаційна будова КС як фінансового кооперативу та громадської організації.

  КС має свою специфічну структуру, а тому повинна мати і свою специфічну систему управління. Зрозуміло, що більшість принципів системи управління КС загальноприйняті, але певні особливості базуються на кооперативних принципах цієї організації. Механізм управління кредитною спілкою побудований на принципах кооперації, що є цінним, як для конкретного члена спілки, так і для всієї організації вцілому.

  КС, як демократична структура, має два рівні в управлінні :

 • Рівень громадського управління та контролю : загальні збори членів та виборні органи ( Правління, кредитний комітет, наглядовий комітет, номінаційна комісія ) ;

 • Рівень професійного виконання : виконавча дирекція .

  Чіткий розподіл між цими рівнями дозволяє побудувати систему внутрішнього контролю в КС, виробити довір'я членів КС, уникнути можливих зловживань, більш об'єктивно вирішувати питання, що виникають. Другий рівень підпорядкований першому і впливає на нього через належне виконання дирекцією своїх обов'язків, глибокий аналіз діяльності КС, надання якісної інформації та обгрунтованих пропозицій для прийняття тих чи інших рішень. При вирішенні кадрових питань завжди потрібно зважати на ці два рівні та їх чіткий розподіл. З розвитком КС центр ваги щодо прийняття рішень буде зміщуватись в бік виконавчої структури, але це відбуватиметься з урахуванням компетентності , достатності практики, належного контролю[23, с.9].

  Порядок формування органів встановлений Статутом спілки і визначає місце кожного елемента структури управління в певній ієрархічній послідовності, що добре видно на схематичному зображенні.(схема 1.2.)

  Схема 1.2.

  СТРУКТУРА КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

  Отже, структура управління сучасних українських кредитних спілок в основному відповідає світовій практиці так як вони вже зросли до такого рівня, що мають можливість сформувати штат платних працівників і перекласти на них частину роботи органів управління.

  Вищим органом кредитної спілки є загальні збори членів, які можуть вирішувати будь-які питання діяльності спілки та приймати рішення, обов'язкові для всіх органів управління, посадових осіб та членів спілки. Чергові загальні збори КС проводяться не рідше ніж один раз на рік, не пізніше місяця після кінця фінансового року. Місце та час проведення загальних зборів визначає Правління.

  Повідомлення про час та місце проведення загальних зборів вивішується не пізніше ніж за тиждень до їх проведення на дошці об'яв КС. Повідомлення про надзвичайні збори має містити причину їх скликання, а порядок денний таких зборів повинен передбачати розгляд зазначеного питання.

  Порядок денний чергових Загальних зборів має передбачати :

  1) звіт Правління;

  2) звіт бухгалтерії (при наявності такої );

  3)звіт кредитного комітету ;

  4)звіт наглядового комітету ;

  5)затвердження змін до статуту ;

  6)вибори керівних органів.

  Більшістю голосів, присутніх на загальних зборах, до цього порядку денного може бути внесено також інші питання.

  До виключної компетенції загальних зборів належать:

  - прийняття рішень про створення філій ( відділень ) КС ;

  - затвердження змін та доповнень до Статуту ;

  - прийняття рішення про ліквідацію КС.

  Важливим елементом структури управління є виборні органи : Правління, кредитний комітет та наглядовий. Хоча кожен з них є самостійним елементом, але всі вони знаходяться на одному рівні і значення кожного з них однакове щодо виконання функцій , покладених загальними зборами членів КС. Особливий порядок формування цих органів дає підстави сказати, що вони вцілому є прообразом загальних зборів кредитної спілки і від їхнього імені вирішують всі питання діяльності спілки.

  Розподілом функцій між виборними органами досягається потрібний баланс противаг і стримувань, що забезпечує демократизм в управлінні.

  Поточне керівництво спілкою у період між загальними зборами здійснює Правління КС.

  1.Склад та порядок обрання (заміщення ) членів Правління спілки

  1.1)Члени Правління обираються на загальних зборах КС терміном на один рік і виконують свої обов'язки на громадських засадах. Винагороди у будь якому вигляді за роботу в Правлінні не допускається.

  1.2) Членський склад – 5–9 осіб.

  1.3) Члени Правління , які з неповажних причин пропустили більше трьох

  засідань підряд або 50% загальної кількості річних засідань у році можуть бути виведені із числа членів Правління за рішенням Правління.

  1.4) Правління може добирати нових членів, з осіб обраних на

  Загальних зборах КС для заміщення кандидатур членів Правління, але не більше 50% від обраного складу на загальних зборах.

  1.5) Про заміщення членів Правління повідомляється членів КС у бюлетні,

  віснику і т. ін. Пізніше як через місяць.

  2. Основні функції Правління

 • Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює оперативне управління поточної діяльності спілки в період між загальними зборами її членів.

 • Правління розробляє і затверджує положення КС, що забезпечують потреби членів і гарантують надійне й безпечне управління активами і пасивами КС.

 • Звітує перед членами спілки про роботу КС.

  3.Повноваження і обов'язки Правління

  - Приймати в члени та виводити із числа членів кредитної спілки.

  - Приймати відповідні положення, правила, процедури щодо умов надання окремих видів послуг членам КС.

  - Встановлювати рівень плати ( проценти та інше ) за послуги членам КС.

  - Затверджувати штатний розклад, посадові інструкції, відповідні положення і наймати працівників.

  - Розробляти стратегічний план розвитку і бюджет та затверджувати кошториси витрат КС.

  - Контролювати виконання стратегічного плану розвитку, бюджету та програм, що існують в КС.

  - Контролювати поточну діяльність виконавчої дирекції КС.

  - Звітувати на загальних зборах про роботу.

  - Не рідше одного разу на місяць проводити засідання Правління, де обов'язково розглядати і затверджувати фінансовий звіт за попередній місяць.

  - Визначити делегатів на конференції та інші заходи об'єднань КС та різних організацій.

  - Офіційно представляти КС перед громадськістю, владними структурами тощо.

  4.Основний розподіл обов'язків

  Голова Правління :

  - відповідає за організацію роботи Правління ;

  - має право підписувати майнові договори, чеки, доручення і т. ін. ( дане право може бути делеговано Виконавчому директору КС );

  - без доручення представляє КС перед третіми особами.

  Заступник виконує обов'язки голови на час його відсутності.

  Секретар:

  - веде протоколи засідань Правління і загальних зборів ;

  - відповідає за підготовку засідань ;

  - мають постійні обов'язки ;

  За реалізацію кредитної політики відповідає кредитний комітет спілки.

  1. Склад та порядок обрання кредитного комітету

  1.1. Члени кредитного комітету обираються на загальних зборах КС терміном на один рік і виконують свої обов'язки на громадських засадах. Винагорода за роботу в кредитному комітеті не допускається у будь-якому вигляді.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...