WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Кредитна спілка може бути створена у складі не менше, як 50 осіб.

Кредитівка діє на основі статуту, що повинен містити:

 • назву КС, її статус, юридичну адресу;

 • склад, порядок утворення і діяльності органів управління спілкою, порядок утворення філій та відділень спілки, їх повноваження;

 • умови і порядок прийому до спілки та вибуття з неї;

 • права і обов'язки членів спілки;

 • розміри та порядок сплати вступних та членських внесків;

 • порядок використання коштів спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам спілки, розмір відрахувань та порядок формування фондів, утворених спілкою, порядок звітності та контролю;

 • порядок припинення діяльності спілки і вирішення майнових питань, пов'язаних з її ліквідацією.

У статуті КС можуть передбачатися й інші положення, які стосуються діяльності КС. Він погоджується з Національним банком України, який при розгляді статуту спілки , в обов'язковому порядку перевіряє:

 • склад засновників;

 • джерела засобів та формування позичкового, резервного та інших фондів;

 • кредитні операції;

 • функції загальних зборів, Правління, Кредитного та наглядового комітетів по питаннях кредитування та розрахунків.

Рахунки КС відкриваються згідно Правил, затверджених Правлінням

Національного банку 31 грудня 1993 р. № 117.

Відповідно до закону України " Про об'єднання громадян " – легалізація КС здійснюється шляхом її реєстрації. Для державної реєстрації спілки її засновники подають заяву. До заяви додаються угода про заснування КС, статут КС, відомості про склад статутних органів, загальна чисельність членів КС, документи про сплату реєстраційного збору.

Відповідальність за відповідність законодавству України документів, на підставі яких здійснюється реєстрація, несуть КС, що подає документи, та реєструючий орган.

КС не можуть бути засновниками суб'єктів підприємницької діяльності, крім випадків заснування засобів масової інформації, займатися підприємницькою діяльністю, крім продажу пропагандистських матерів, виробів з власною символікою.

Майно КС складається з вступних та членських внесків, надходжень від кредитних операцій спілки, продажу пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення свят, фестивалів, лекцій, інших культурно-масових заходів та надходжень, одержаних на підставах, не заборонених законом.

Кредитні спілки мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в асоціації, які діють за місцевим або всеукраїнським статусом.

КС працюють на фінансовому ринку поряд з іншими суб'єктами: комерційними банками, страховими та інвестиційними компаніями, пенсійними фондами, довірчими товариствами та іншими фінансовими установами, кожна з яких має свою специфіку діяльності на ринку грошей та цінних паперів. В порівнянні з ними кредитні кооперативи мають свої особливості, що пояснюються їх соціально-економічною природою існування.

Принципова відмінність кредитних спілок від інших фінансових установ полягає у неприбутковості : якщо інші фінансові установи, як правило, створюються однією групою людей (власників) для отримання прибутку в результаті надання фінансових послуг іншій групі осіб (клієнтів) , то кредитний кооператив засновується його членами з метою забезпечення фінансовими послугами самих себе – на основі кооперації. Отже, характерною особливістю кредитного кооперування є самозабезпечення фінансовими послугами.

Унікальність фінансово-кредитного кооперативу в тому, що його власниками є ті ж люди, які користуються його послугами. Тому мета діяльності кредитного кооперативу – не прибуток, а забезпечення своїх членів максимальним набором фінансових послуг на найвигідніших для них умовах. Якщо інші фінансові установи прагнуть отримати максимальний прибуток за рахунок залучення коштів під якомога нижчі ринкові відсотки і надання їх у кредит під найвищі проценти, то кредитний кооператив має протилежну мету : надати кредит під якомога нижчий відсоток і максимально збільшити нарахування на вклади, забезпечивши при цьому дотримання всіх обов'язкових фінансових нормативів (див. схему 1.1.).

Схема1.1. Економічна мета діяльності

підприємницьких та кооперативних фінансових установ

Комерційний банк

Відсоткові ставки

на кредити,

плата за послуги

Прибуток

Відсоткові ставки

на вклади

Кооперативний банк

Така тенденція викликана тим, що кредитний кооператив не розмежовує вкладників і позичальників, а об'єднує їх. Оскільки члени кооперативу одночасно є і його власниками, і клієнтами, кредитний кооператив прагне гармонійно поєднати їхні інтереси щодо максимізації доходів від вкладів та мінімізації витрат на фінансові послуги. Кошти, отримані від членів як клієнтів, розподіляються як між власниками за спільним рішенням, у процесі прийняття якого кожен член має один голос незалежно від суми вкладу. Саме тому, законодавством України і віднесено кредитні кооперативи до неприбуткових організацій [17, с.5].

Іншою особливістю кредитних кооперативів є те, що вони створюються на базі певного формального чи неформального об'єднання людей, котрі, як правило, знають одне одного. Інші ж фінансові установи створюються на базі штучно сформованої групи. Крім того, на відміну від решти фінансових установ, при заснуванні кредитного кооперативу не визначається фіксована чи потенційна кількість осіб, які будуть його власниками. Метою кооперативу є постійне збільшення кількості членів-власників, тоді як у фінансових установах підприємницького напрямку кількість власників цілеспрямовано зменшується.

У кооперативі всі принципові рішення щодо його діяльності приймаються загальними зборами, на яких кожен член кооперативу, як уже зазначалося, має один голос незалежно від суми вкладу та терміну вступу до кооперативу. Особи, що створили кооператив, не мають жодних привілеїв чи переваг порівняно із членами , які вступили до нього пізніше. В інших фінансових установах голоси розподіляються відповідно до частки майна (кількості акцій чи паїв). Що ж до інших аспектів управління(фахового рівня та господарських обов'язків найманих працівників, організаційної структури виконавчої дирекції) кредитний кооператив істотно не відрізняється від інших фінансових установ.

Головні відмінності кредитних кооперативів та інших фінансових установ відображено в таблиці 1.1[17, с.5].

Таблиця 1.1

Найістотніші відмінності кредитних спілок

від інших фінансових установ

КРЕДИТНІ СПІЛКИ

ІНШІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ

Цілі діяльності

Створюються групою людей не заради прибутку, а заради надання послуг своїм членам.

Створюються групою людей, щоб отримати прибуток від надання послуг.

База для створення

Створюються на базі певної монопольної спільноти людей.

Створюються на базі довільної групи людей, об'єднаних єдиним матеріальним інтересом.

Засновники

Члени, що засновують КС, не мають жодних виняткових прав щодо членів, які вступили до спілки пізніше.

Засновники установи визначаються одноразово в момент її створення. Їхній склад може бути змінений лише внаслідок спеціальних юридичних процедур. Засновники мають виняткові управлінські та майнові права.

Право голосу

Будь-який член КС незалежно від розміру його вкладів, терміну членства та інших формальних ознак у питаннях управління спілкою має лише один голос. Отже, обмежена кількість людей, які мають найбільшу суму заощаджень, не мають змоги одноосібно контролювати КС.

Розподіл голосів – пропорційно до кількості акцій у власника. Тому реальне управління здійснюється обмеженою кількістю осіб, що володіють найбільшим пакетом акцій.

Сфера надання послуг

Послуги надаються лише члена спілки.

Коло юридичних та фізичних осіб, що можуть бути клієнтами установи, не визначаються і може бути довільним.

Власники і клієнти

Члени спілки водночас є власниками та клієнтами спілки. Отже, кожен член спілки є власником частини капіталу і несе відповідальність за розвиток своєї КС.

Власниками є невеличка група людей, що контролює капітал.

Клієнти не мають змоги впливати на рішення власників. Останні ж приймають такий порядок дій, який відповідатиме їхнім інтересам, а не інтересам тих, хто використовує їхні послуги.


 
 

Цікаве

Загрузка...