WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Таким чином, протягом останніх шістдесяти років справжні кооперативні форми господарювання були витіснені з життя українського народу, а ті, що залишились, зберігши назву, втратили свою кооперативну природу і виродились під впливом існуючих суспільних відносин. Псевдокооперативи, які масово виникали в період "перебудови" М. Горбачова, ще більше дискредитували кооперативну ідею в очах простих людей. У зв'язку з цим ідея само- та взаємодопомоги через кооперацію та кооперативні неприбуткові форми господарювання, до яких у всьому світі належать і кредитні спілки, сьогодні є маловідомою широкому загалу українських людей, а спроби її відродити сприймаються населенням з певною настороженістю.

Проблема 2. Відсутність необхідного законодавчо-нормативного середовища та проблема визначення статусу кредитної спілки стали другою глобальною проблемою відродження кредитно-кооперативного руху в Україні. Згідно з Тимчасовим Положенням про кредитні спілки в Україні, кредитні спілки за своїм статусом є громадськими організаціями. Вони повністю відповідають статті 3 Закону України "Про об'єднання громадян", яка визначає громадську організацію як об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Кредитна спілка є громадською організацією, головною метою якої є фінансовий та соціальний захист своїх членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Вона не має на меті отримання прибутку.

Кредитна спілка за всіма ознаками є громадською організацією. Але вона є специфічною громадською організацією, яка принципово відрізняється від інших об'єднань громадян тим, що головним видом її діяльності є господарська діяльність. Ця особливість віддаляє кредитну спілку від громадських організацій і наближає її до фінансових установ. Кредитна спілка проводить свою господарську діяльність у сфері фінансів і може бути віднесеною до фінансових установ, але за цілями та механізмом управління - це демократична громадська організація, яка здійснює господарську діяльність не з метою отримання прибутку, а для надання послуг своїм членам. В більшості країн світу об'єднання людей з метою економічної взаємодопомоги, які одночасно мають ознаки громадського та господарського об'єднання, належать до кооперативних форм господарювання. Як громадська організація, кооператив відрізняється від інших громадських об'єднань тим, що його діяльність спрямована, перш за все, на досягнення для своїх членів економічного ефекту від користування послугами кооперативу (а не політичного, соціального, культурного та іншого ефекту для суспільства чи певної групи, як це має місце в інших громадських організаціях). Від господарських організацій, які надають аналогічні послуги, кооператив відрізняється тим, що він є формою взаємодопомоги та самозахисту людей, його діяльність не спрямована на отримання прибутку, бо він надає послуги виключно своїм членам, які є його рівноправними власниками. Кооперативи є окремою специфічною формою господарської діяльності, яка спрямована не на отримання прибутку, а на обслуговування потреб членів кооперативу, які одночасно є його власниками та клієнтами. Кооператив вважається неприбутковою організацією не тому, що взагалі не отримує прибутку, а тому, що втримує його не від сторонніх людей, а від своїх членів, які є його власниками, і який розподіляється між ними (повертається їм) за спільним рішенням. Отримання прибутку є не метою, а результатом діяльності, яка не втрачає сенсу при наданні послуг навіть за собівартістю. Взагалі доцільність застосування терміну "прибуток" до коштів, які кооператив отримує від надання послуг своїм членам-власникам, можна поставити під сумнів. Природа цих коштів відрізняється від коштів, отриманих суб'єктами підприємництва від надання послуг клієнтам, які не є власниками. У зв'язку з цим діяльність кооперативів у більшості країн світу регулюється окремими законодавчими актами, які враховують специфіку та неприбуткову природу кооперативної форми господарювання.

Таким чином, кредитні спілки в більшості країн світу вважаються фінансовими кооперативами. В законодавчому ж полі України не передбачена можливість створення кооперативів як специфічної, неприбуткової форми господарювання з окремим режимом регулювання. Верховна Рада України в 1992 році порахувала недоцільним прийняття Закону України "Про кооперацію", обмежившись прийняттям лише Закону "Про споживчу кооперацію". У зв'язку з цим на території України по сьогоднішній день продовжує діяти Закон СРСР "Про кооперацію", який є анахронізмом "перебудови" та не відображає соціально-економічної неприбуткової природи справжнього кооперативу. У всіх законодавчих та нормативних актах України кооперативи ототожнюються із суб'єктами підприємницької діяльності, головною метою яких є отримання прибутку. Господарське законодавство України не передбачає можливостей створення та функціонування справжніх кооперативів чи інших форм неприбуткових господарських організацій. Будь-яка господарська діяльність юридичних осіб (в тому числі й громадських організацій, бо стаття 24 Закону "Про об'єднання громадян" має назву "господарська та інша комерційнадіяльність"), вважається підприємницькою і, відповідно, застосовуються певні режими оподаткування, обліку та державного регулювання. І хоч Типовий Статут кредитної спілки закріпив положення, згідно з яким метою діяльності спілки не є отримання прибутку ,- все господарське законодавство України, яке розповсюджується і на кредитні спілки як суб'єкти господарювання, спрямоване на регулювання лише підприємницької діяльності (діяльності з метою отримання прибутку). У зв'язку з цим у кредитних спілок України виникло багато труднощів та проблем, пов'язаних із нерозумінням їх неприбуткової природи та відсутністю законодавчих і нормативних актів, які б регулювали діяльність неприбуткових організацій.

Відсутність в Україні цивілізованого кооперативного законодавства привела до того, що при відродженні кредитно-кооперативного руху організаційною формою кредитної спілки був вибраний не кооператив, як це прийнято в усьому світі, а громадська організація. В зв'язку з тим, що діяльність громадських організацій є недостатньо врегульованою, а господарське законодавство спрямоване на регулювання підприємницької

діяльності, в кредитних спілках почали виникати труднощі в стосунках з державними органами. Кредитні спілки працюють із грошовими коштами населення: видають кредити під відсотки, приймають вклади за різних умов та нараховують на них відсотки, - і багато державних чиновників не розуміють, чому кредитні спілки, які "не мають на меті отримання прибутку", фактично отримують його і чим тоді вони відрізняються від інших суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим кредитні спілки почали прирівнювати до фінансових установ, не враховуючи специфіки їх соціально-економічної природи. Природа кредитної спілки як громадської організації почала ставитись під сумнів. Часто на різних рівнях почало виникати питання: "Що таке кредитна спілка: громадська організація чи фінансова установа?" І давались дві протилежні відповіді, кожна з яких, в принципі, була правильною, але сама по собі була хибною. Ця помилка в класифікації кредитної спілки була результатом некоректно поставленого питання, тому що кредитна спілка не е громадською організацією чи фінансовою установою. Кредитна спілка е фінансовим кооперативом, який, маючи одночасно риси і громадської організації, і фінансової установи, е окремою, специфічною формою господарювання, яка суттєво відрізняється в своїй діяльності від громадських організацій і фінансових установ. У зв'язку з цим кредитна спілка потребує окремого режиму законодавчого та нормативного регулювання, відмінного від традиційно прийнятого регулювання діяльності універсальними документами, розрахованими на "підприємства, установи і організації незалежно від форм власності".

Проблема 3. Відсутність системи державного нагляду та підтримки є третьою глобальною проблемою відродження кредитно-кооперативного руху в Україні. Для запобігання дискредитації ідеї фінансової взаємодопомоги державний нагляд за процесом відродження кредитних спілок в Україні набуває надзвичайно важливого значення в умовах недостатнього розуміння кооперативної природи кредитних спілок як неприбуткових громадсько-фінансових організацій та відсутності чіткої законодавчо-нормативної бази для їх діяльності. В інших країнах, які мають довголітню практику розвитку кредитно-кооперативного руху, створені окремі державні або квазідержавні установи по нагляду за діяльністю кредитних спілок. В одних країнах державний нагляд та регулювання діяльності кредитних спілок здійснюються окремою державною агенцією (типу міністерства кредитних спілок), в других окремими підрозділами державних органів (міністерства фінансів, національного банку та ін.), в третіх - асоціаціями кредитних спілок, в четвертих - окремою квазідержавною структурою, до складу якої входять представники державних органів та кредитних спілок. Беручи на себе функцію контролю, багато держав, як правило, гарантують членам кредитних спілок забезпечення їх вкладів (наприклад, у США - до 100 000 и50, в Канаді - до 60 000 САО).


 
 

Цікаве

Загрузка...