WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Чистий дохід позичальника

Гранично допустимий обсяг зобов'язань

Чистий дохід позичальника

Аналізуються також стабільність та ритмічність надходження доходів, зокрема, передбачається можливість зміни умов виплати процентів та погашення основного боргу у випадку погіршення кредитоспроможності клієнта через зниження прибутковості його балансу.

Аналіз кредитоспроможності підприємств вказує на здатність повернення позики, історичний та прогнозований рух готівкових засобів та розмір прибутків. Кредитоспроможність позичальника відображає його здатність виконувати зобов'язання, продовжувати функціонування підприємства і захищати позикодавця від непередбачуваного ризику.

Кредитоспроможність визначається розрахунком показника покриття боргу (ППБ), який може бути обчислений на основі звіту про рух готівки, або на основі звіту про фінансові результати (рахунку прибутків та збитків)[24, с.48].

Показник покриття боргу при використанні рахунку про прибутки і збитки:

(чистий річ. прибуток + амортизація + погашення кредиту (рік) і % +інш.} вит

погашення кредиту (рік) і %

Показник покриття боргу при використанні звіту про рух готівки:

чиста вартість готівки + сума погашення кредиту і %

сума погашення кредиту і %

Показник покриття боргу, як правило, перевищує 1,2. Якщо цей показник рівний 1 підприємство платоспроможне, але для того, щоб підприємство було кредитоспроможним, цей показник повинен перевищувати 1,2; бажано = 2.

Взагалі фінансовий стан підприємства можна визначити розраховуючи такі показники:

Ліквідність - здатність вчасно сплатити майбутні борги.

Оборотний капітал = короткострокові Активи - поточні зобов'язання

Позитивне значення свідчить про ліквідність фірми.

Показник поточної ліквідності (міра покриття поточних боргів):

грошові засоби + дебт.заборг. + запаси або оборотний капітал

поточні зобов'язання поточні зобов'язання

оптимальне значення якого = 1,2 - 2. інформує про здатність фірми виконати поточні зобов'язання. Якщо цей показник перевищує значення 2, тобто поточні зобов'язання меншають, треба звернути увагу на довгострокові зобов'язання[24, с.52].

УМОВИ КРЕДИТУ

Умови включають мету позики, термін, розмір, структуру, масштаб фінансування, вимоги для затвердження, переваги/недоліки, причини недоліків, підстави для схвалення і план обслуговування.

Визначення умов кредиту - це найважливіша ділянка в управлінні кредитом.

На перший погляд, проблема кредиту проста, так як кредит або надається, або ні. Справа в тому, що умови кредиту, вибрані і запропоновані позичальнику, повинні бути результатом ретельного обдумання і оцінки. Існує дві причини, чому це повинно бути так. Перша полягає в тому. що кредитні умови будуть включати в себе всі фактори і доводи, виходячи з яких кредитор взагалі займається цією справою. Вони будуть враховувати розмір прибутку, характер і обмеження в фінансах кредитора і конкурентну ситуацію. Друга причина - це термін, коли платіж повинен попасти в руки кредитора. Для того, щоб отримати прибуток від умов кредиту необхідно наполягати на його точному виконанні.

Роль кредитного працівника в виборі умов кредиту повинна бути вирішальною. Ніхто не повинен знати про кредит стільки, скільки знає кредитний працівник, і хоч умови, звичайно, справа політики фірми, ті, що приймають рішення, вирішать розумно, якщо отримують точну письмову оцінку зв'язаних з цим факторів та рекомендації. Тому кредитний працівник повинен бути експертом в питаннях, що стосуються умов кредиту.

Важливим залишається те, що предмет умов кредиту і рішення, кому його надати, повинні залишатись за кредитором. Головним при всіх умовах є оплата. Не позивальник визначає ці умови, а кредитор. Звичайно, точка зору позичальника буде важливою і він має право впливати на кредитора, але в кінцевому рахунку кредитор повинен вирішити, на яких умовах проводити кредитування.

Вибір умов кредиту визначається багатьма факторами.

1. Місце позичальника в оточуючому середовищі, сфера його діяльності.

2. Капіталовкладення позичальника (куди він вклав свій капітал, чи має позичений капітал).

3. Доходність.

4. Принцип розподілу доходів.

5. Для підприємців - характер ринку і конкуренція.

6. Існування інших форм покриття втрат від невиконання фінансових зобов'язань.

Умови збуту кредитних ресурсів.

Умови збуту кредитних ресурсів є прерогативою кредитора і предметом захисту, наданого позичальнику законодавством. Умови збуту кредитних ресурсів включають умови кредиту та інтерпретацію їх значення. Кожна операція включає складові частині Договору в межах законності. Існує домовленість про надання кредиту і згода на оплату кредиту.

Нарахування за прострочку платежу.

При високому ризику не варто справляти хороше враження на боржника фінансовою дисципліною, краще наполягати на негайній сплаті, а не на штрафах за прострочку. Рішення про нарахування штрафних санкцій - це прерогатива керівництва. Необхідно, щоб домовленість про нарахування була узгоджена з позичальником при укладанні угоди в письмовій формі.

Умови, які повинні бути визначені позичковим управителем для всіх типів кредитів, включають в себе суму кредиту, тривалість, періодичність сплаті, форму застави, пільговий період. Позичковий управитель повинен надати кредитному комітету-рекомендації:

- визначити суму позики, враховуючи спроможність позичальника погасити позику та оцінку ступеня ризику, який існує для позичальника,

- визначити умови, які відповідатимуть призначенню позики,

- встановити строки сплати позики, які випливають із спроможності позичальника виплачувати позику,

- скласти графік періодичності погашення позики, який би збігався з нормальним обігом коштів позичальника,

- отримати відповідну заставу.

ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ

Основним критерієм вибору форми забезпечення кредиту повинен бути ступінь ризику, що пов'язаний з кредитуванням і виникає з фінансової ситуації позичальника, а також зобов'язаних осіб (поручителів).

Забезпечення альтернативне джерело повернення, а не обов'язкове.

Критерії вибору форми забезпечення

• вид кредиту, термін надання

• правовий статус позичальника

• фінансовий стан позичальника

• ліквідність застави

• реальність задоволення претензій за рахунок застави

• строк звернення стягнення на заставу

• витрати на звернення стягнення на заставу та її реалізацію

• можливість зміни вартості застави протягом часу

Види правових форм забезпечення:

Поручительство

Застава

Вартість забезпечення

Вартість забезпечення повинна охоплювати розмір кредиту, відсотки за весь період користування кредитом, а також витрати, пов'язані з реалізацією. За еквівалентного кредиту повинен покриватись і дефляційний ризик.

МАРЖА = 100 - (заборгованість / суму застави х 100)

Маржа показує наскільки застава перевищує зобов'язання.

Наприклад: яка повинна бути застава, щоб забезпечити 40% маржі по позичці.

Сума застави = сума позики + відсотки + 40%.

Процедури оформлення забезпечення:

Нерухомого майна -

Документи, що засвідчують право власності на майно,

Страхування,

Опис майна, технічний паспорт,

Свідоцтво про реєстрацію в БТІ

Довідка характеристика з БТІ

Довідки про відсутність заборгованості по комунальних платежах

Довідка про відсутність накладеної заборони

Згода дорослих членів сім'ї на заставу

Відсутність неповнолітніх, які мають право на житло

Наявність додаткового житла

Рухомого майна

Транспорту:

Документ, що засвідчує право власності

Страхування

Оцінка

Виписка з Реєстру рухомого майна

Обов'язковий пройдений техогляд

Домашнього майна:

Документ про право володіння (техпаспорт)

Опис майна

Оцінка майна

Виписка з Реєстру рухомого майна

Згода дорослих членів сім'ї

Поручительства –

Фізичної особи

Анкетні дані поручителя

Встановлення доходів поручителя (довідки)

Юридичної особи

Встановлення платоспроможності підприємства

Перевірка повноважень особи, що підписує договір поруки.

Правові ризики:

1. Погано вивчене право власності предмету застави

2. Наявність першочергових податкових зобов'язань

3. Існування інших прав на майно поручителя або предмет застави

4. Коректність укладених договорів

5. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів


 
 

Цікаве

Загрузка...