WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

2

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТА СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК. 6

1.1. Філософія та фінансовий механізм функціонування кредитних спілок. 6

1.2. Організаційна будова КС як фінансового кооперативу та громадської організації. 15

1.3. Історичний шлях розвитку кредитної кооперації. 28

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОЩАДНО-ПОЗИЧКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК. 38

2.1. Види внесків членів кредитної спілки та надання їм ощадних послуг 38

2.2. Класифікація кредитних послуг кредитної спілки. 46

РОЗДІЛ 3.ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ. 68

ВИСНОВКИ 99

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101

ВСТУП

Фінансовий ринок України знаходиться в стадії формування. Він ще не має всього розмаїття фінансових посередників, які є в розвинутих країнах. Існуючі в нашій державі фінансові установи не повністю задовільняють сучасні потреби у фінансових послугах. Особливо це стосується потреб населення.

Крім нас самих, ніхто не здатний вирішити наші проблеми – ця думка не нова, але її справедливість залишається незмінною. Разом можна вирішити і фінансові труднощі. Для цієї мети створюється кредитна спілка – організація, що має на меті захист фінансових інтересів своїх членів та дає можливість їм заощаджувати кошти та брати позички.

Деякі автори відносять кредитні спілки до універсальних банків, створених на кооперативних засадах. В найбільш широкому розумінні спілка - це фінансовий кооператив, який одночасно є і громадською і фінансовою організацією та являє собою специфічну форму господарювання, відмінну від інших форм. Із соціальної точки зору кредитна спілка – це форма фінансової взаємодопомоги та економічного захисту людей ; із організаційної – громадська організація ; з економічної – фінансова установа ; а разом – це фінансовий кооператив.

Над проблемами споживчого кредитування населення сьогодні працює багато банкірів та вчених-економістів. Нові явища і процеси, що відбуваються в економіці України, потребують нових узагальнень і розробки рекомендацій з питань подальшого удосконалення та розширення кредитування населення. Ось чому важливим є подальше вивчення вітчизняної і зарубіжної практики проблем кооперативного кредитування , що й обумовлює актуальність вибраної теми дипломної роботи.

Демократичний устрій кредитної спілки формує умови щодо набуття і передачі практики корисного в господарській діяльності. Зазначене розуміли і українські просвітителі та економісти, котрі ще на рубежі 19-го сторіччя побачили прогресивну роль кредитної кооперації.

Кредитні спілки як нашої держави, так і світу мають на меті :

  • залучати громадян до участі в роботі КС ;

  • заохочувати заощадливість, правильне використання кредиту, та розсудливе керування особистим та сімейним бюджетом ;

  • створювати атмосферу сприйняття людьми принципів кредитування ;

  • забезпечувати регулярні надходження та надання кредиту своїм членам при відносно невисоких % ;

  • поширювати розуміння принципів кооперативного кредиту й акумулювати вільні грошові кошти громадян, а також їхні заощадження в інших банківських установах з метою повернення, терміновості, платності ;

  • виробляти у членів КС відповідальність за демократичний процес діяльності власних товариств у всіх регіонах ;

  • пропагувати ідеї кредитного руху серед населення з метою більш широкого розвитку кредитної кооперації в державі.

Саме тому, завдання дипломної роботи полягає в дослідженні кооперативних принципів кредитних спілок та нових для нашої економіки – неприбуткових форм господарювання, аналізу ощадно-позичкових операцій спілок та проблем їх розвитку в Україні, а також розробці власних пропозицій з удосконалення та розширення кредитних кооперативів.

Так, зокрема, в першому розділі роботи розглядається філософія кредитної кооперації, а також механізм діяльності кредитних спілок, їх структура.

Другий розділ розкриває види внесків членів КС, та процес формування і використання її позичкового фонду при наданні ощадно-позичкових послуг членам.

Проблеми розвитку кредитних спілок в нашій державі і можливі перспективи поширення кредитно-кооперативного руху в Україні аналізуються в третьому розділі дипломної роботи.

Інформаційною базою для дослідження даної теми є Положення про кредитні спілки ; інструктивні матеріали, розроблені НАКСУ ; та наукові праці як зарубіжних, так і вітчизняних авторів.

РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТА СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК.

1.1. Філософія та фінансовий механізм функціонування кредитних спілок.

"Допомагаючи ближньому – допомагаєш собі, допомагаючи собі і ближньому – допомагаєш державі стати заможнішою" – це гасло кредитних спілок. Адже сила кредитних спілок не в більшості грошей, а у кількості людей, яких вона об'єднує. Кредитна спілка має свою, продиктовану духом цієї організації – філософію, початки якої лежать в кооперативних принципах та філософії кооперативного руху взагалі.

Кредитна спілка, як кооперативна організація повинна діяти на основі таких кооперативних принципів:

1.Відкрите і добровільне членство

Членами кредитної спілки стають добровільно. Кредитна спілка – це відкрита для вступу організація, всім особам, котрі визначаються полем членства. Члени КС користуються послугами і розділяють відповідальність перед нею з іншими членами КС.

2.Демократичний контроль

Члени КС мають право одного голосу, незалежно від суми вкладу в КС, і через свою участь в Загальних зборах КС, органах управління та контролю впливають на ефективність її роботи. КС є повністю автономною, ні від кого не залежною організацією, діє на основі законодавства України і підпорядкована тільки йому. Вибраним членам правління та комітетів не виплачується заробітна плата, вони виконують свою роботу на громадських засадах. Проте кредитна спілка через вибрані органи наймає платних працівників для виконання щоденних операцій. КС може відшкодовувати затрати членам управління у певних встановлених межах, але це не складає щоденних витрат.

3.Рівність всіх членів

незалежно від раси, національності, віросповідання, політичних переконань.

4.Обслуговування для членів

КС надає послуги тільки своїм членам. Всі свої економічні та соціальні програми КС спрямовує на своїх членів та середовище, в якому вони живуть.

5.Турбота про членів

Заохочення членів КС користуватися її послугами повною мірою – заощаджувати та позичати в своїй КС. Оптимально використовувати ресурси КС. По можливості скорочувати оперативні витрати, а вивільнені кошти спрямовувати на збільшення нарахувань членам КС, формування фінансових резервів організації, а також зменшення позичкових відсотків тим, хто користується позичками КС.

6.Фінансова стабільність

КС дбає про свою фінансову міцність, що означає підтримку на відповідному рівні резервного фонду і, відповідно, надає впевненості членам КС.

7.Постійне навчання членів

КС активно проводить навчання своїх членів, керівників, працівників в економічній, соціальній, демократичній та інших сферах роботи КС. Проводиться широка просвітницька робота щодо користування КС, прав і обов'язків членів, про основні завдання КС – фінансово-економічної і соціально-громадської організації – в обслуговуванні потреб своїх членів.

8.Кооперативна співпраця з іншими КС та кооперативами

Дотримуватися кооперативних форм співпраці з іншими КС, кооперативами, громадськими організаціями на національному та інтернаціональному рівні.

9.Громадська відповідальність

Продовжувати розвивати та підтримувати ідеї піонерів кооперативного руху щодо людського та соціального розвитку. Головна місія кредитних спілок – соціальна і полягає у служінні конкретним людям. Ідеал КС обслуговувати всіх, хто потребує і хто може користуватися її послугами.

Відносини щодо створення і діяльності кредитних спілок регулюються Законом України "Про об'єднання громадян" з урахуванням особливостей, що встановлені "Тимчасовим положенням про кредитні спілки в Україні".

Згідно даного Положення, КС – це громадська організація, головною метою якої є фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Членами кредитної спілки, в тому числі її засновниками можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.

КС може об'єднувати осіб за місцем їх роботи, за місцем проживання, а також за професійною ознакою, за ознаками членства у громадській організації, належності до релігійної організації.

Заснування кредитівки здійснюється шляхом укладення її засновниками угоди, що визначає порядок і принципи створення спілки, склад засновників, порядок підготовки проекту статуту спілки та його затвердження.


 
 

Цікаве

Загрузка...