WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

 • Основы банковского менеджмента. / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: ИНФРА-М. – 144 с.

 • Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 1997 – 464 с.

 • Підсумки діяльності КБ України за перше півріччя 2000 року // Вісник НБУ, 2000, № 9.

 • Підсумки діяльності КБ України за 1999 рік // Вісник НБУ, 2000, № 3.

 • Підсумки діяльності КБ України за І квартал 2000 року // Вісник НБУ, 2000, №6.

 • Пріоритети кредитної політики КБ // Вісник НБУ, 1998, № 10

 • Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку – К., 2000 – 279 с.

 • Проценко С., Підручний В. Модель організації міжбанківського ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ, 1998, № 8.

 • Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, – 768с.

 • Савлук М.І. Роль банківської системи в реформуванні економіки України // Фінанси України, 1996, № 6 – с.13-24.

 • Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка. - М. Наука, 1997.

 • Сохань П. Становлення банківської системи України ( 1991 – 1994 рр.) // Банківська справа, 1996, № 3 – с.34-46.

 • Сорокін М. "Цензор – запобігає дефолту" // Банківська справа. – 1998.-

  №6. – С.49-55.

 • Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО "Тарнекс" , 1993 – 656с.

 • Стельмах В. Доля гривні і банківської системи в Україні // Вісник НБУ, 2000, № 8.

 • Сугоняко О.А. Реформування банківської системи як держана проблема. // Вісник НБУ, січень, 1998.

 • Тиркало Р.І. Банківська справа. – Тернопіль, 2000 – 219с.

 • Усоскин В.М. Современный КБ: управления и операции. – М., 1993 – 320с.

 • Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке – М.: ИНФРА-М, 1995 – 272с.

 • Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа, 1998 , № 6.

 • Чайка О., Карасьова З. Кредитування фізичних осіб під заставу дорогоцінних металів за участю ломбарду // Вісник НБУ, 2000, № 5 – с.12-13.

  Зміст

  Вступ

  І. Кредитна політика та формування кредитного портфеля комерційними банками.

  1.1.Суть кредитної політики та її вплив на діяльність

  комерційних банків.

  1.2Роль кредитної політики у формуванні кредитного портфеля, комерційними банками.

  1.3. Управління кредитним портфелем та ліквідність

  комерційних банків.

  II. Характеристика кредитної діяльності банку, як механізм реалізації кредитної політики.

  2.1. Аналітична оцінка кредитної діяльності комерційних банків.

  2.2. Аналіз фінансового стану позичальника.

  2.3. Кредитні ризики та шляхи їх мінімізації.

  ІІІ.Шляхи удосконалення кредитної політики, в умовах перехідної економіки.

  Висновки

  Список використаної літератури

  Додатки

  ВСТУП

  Ринкова трансформація України передбачає створення нової економічної системи, яка б охоплювала різноманітність ринкових відносин як у сфері виробництва , так і у сфері розподілу , обміну і споживання . Основою розподільчих відносин , які виступають об'єднуючою ланкою між виробництвом і споживанням є фінансові та кредитні відносини.

  Цілеспрямований і динамічний розвиток економічної системи в повній мірі залежить від напрямів адекватної взаємообумовленості та взаємовпливу всіх елементів виробничих відносин . Тому , ринковий тип господарювання передбачає , передусім , зміну виробничих відносин , яка охоплює широкий спектр трансформації – від зміни форм власності до збалансованості обмінних операцій та адекватних розподільчих відносин , які б передбачали регулювання суспільним споживанням .В даних умовах одним із векторів , який би дав змогу ринковій трансформації економічної системи , може стати кредитна політика.

  У сучасній банківській теорії відсутнє однозначне тлумачення терміну "кредитна політика ". Діапазон тверджень змінюється від "кредитна політика – система заходів центрального банку та держави в кредитній сфері з метою регулювання грошового обігу і досягнення інших економічних та соціальних цілей" до "кредитна політика повинна охоплювати склад кредитного портфеля і контроль над ним як єдиним цілим , а також встановлювати стандарти для прийняття конкретних рішень".

  Кредитна політика виступає складовою частиною банківської політики, яка охоплює окрім кредитної , депозитну , валютну, процентну і інші види політики , які виражають основні функції комерційних банків . У цій частині кредитна політика на макроекономічному рівні підпорядкована державному грошово- кредитному регулюванню , розробка і втілення якої покладена на центральний банк .

  Кредитну політику слід розглядати як на макроекономічному рівні – основу грошово – кредитного забезпечення та регулювання , і на мікрорівні –організацію процесу кредитування господарюючих суб'єктів . Розглядаючи кредитний механізм як організаційно-економічні заходи по організації процесу кредитування , які , відповідно , мають макро і мікрорівні , можна констатувати, що кредитна політика виступає формою прояву організації і управління кредитним механізмом .

  Всі важливі рішення в банках потребують , щоби метою його політики було підтримання оптимальних співвідношень між кредитами , депозитами та іншими зобов'язаннями і власним капіталом. Тому, правильна кредитна політика здатна підвищити якість кредитів , і , звісно , фінансовий стан банку . Все вищезазначене підкреслює необхідність кредитної політики в роботі банків, і в значній мірі при переході до ринкових умов , коли банки націлені на першокласних та багатих клієнтів , які ні кількістю ні якістю не можуть забезпечити всю банківську індустрію .

  Досліджуючи кредитні взаємовідносини між підприємствами і банками , необхідно науково обгрунтувати функціонування кредитної політики , цілі та напрями її розвитку , її вплив на економічний розвиток держави .

  Хоча кредитну політику на даному етапі розвитку банківської системи доцільно вважати сформованою , але кожен її етап в умовах економічної невизначеності набуває своїх специфічних рис , які залежать від функціонування всіх його елементів, їх взаємозв'язку і взаємообумовленості

  Однак недосконалість методів та форм мобілізації ресурсів для активних операцій , діючої системи кредитування , методів оцінки та запобігання кредитних ризиків , управління кредитними портфелями , регулювання кредитного механізму взагалі – затрудняють процес формування повноцінних ринкових відносин .

  Вивченню проблем функціонування кредитної політики в тих чи інших періодах розвитку економіки присвячено чимало наукових праць та періодичних видань багатьох вітчизняних , та зарубіжних економістів , до яких належать : М.Т.Бертков , Н.І.Валенцева , О.Заруба , В.В.Земсков, В.В.Кисельов , А.М.Косой , О.І.Лаврушин , А.М.Мороз , М.І.Савлук , В.М.Усоскін та інші .

  Дана магістерська робота на тему: "Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки" є певною спробою дослідження теоретичних та практичних засад функціонування кредитної політики , її окремих елементів , її взаємозв'язок , з'ясування можливості її дії на етапі становлення ринкових відносин в Україні .

  2

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

  ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

  Кафедра грошового

  обігу та кредиту

  МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

  на тему:

  "Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки "

  Виконав слухач освітньо-професійної програми підготовки магістрів з банківської справи

  Павленко В.В.______________________

  Науковий керівник: к.є.н., доцент кафедри грошового обігу та кредиту

  Гуцал І. С__________________________

  Робота допускається до захисту:

  Керівник магістерської програми

  к. е. н.,професор

  Тиркало Р.І.________________________

  Завідувач кафедри грошового обігу та кредиту

  Луців Б.Л. __________________________

  Директор центру підготовки магістрів Лебединська Л.І. ____________________

  "_____"_________ 2001р.

  ТЕРНОПІЛЬ – 2001

  ANNOTATION

  Pavlenko V.V. Theme: "Credit policy of commercial banks and mechanism of her realization in conditions of transitional housekeeper".

  Research on winning of master degree of banking for speciality 7.050105 "banking". Тернопільська academy of popular economy, masters preparation Centre, 2001 y.

  In магістерській work brought basic засади to light of credit policy, generalized foreign experience as for management by credit operations of banks, and also developed the perfection ways as for rise of bank менеджменту activity effectiveness as for work by borrowers.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...