WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Додаток 3.

Причинно-наслідковий зв'язок кредитної політики комерційних банків

№ п/п

пріорит.

Напрям-ку

Причини

Пріоритети

кредитної

політики

Наслідки

1

2

3

4

1.

— заборгованість бюджетникам та низька дохідність працюючих в

матеріальній сфері;

— зубожіння населення;

— наявне та скрите безробіття;

— несприятливість законодавства

для розвитку приватного

підприємництва

суб'єктами кредитних

відносин

стають

юридичні

особи

Скорочення частки кредитів

Фізичним

особам. На

1.07.98р. їх

частка складала

6%

2.

— інфляційні очікування суб'єктів кредитного ринку;

— фінансова криза

банки кредитують пози-чальників на короткий термін

Скорочення частки довгострокових та

Середньострокових

Кредитів

3.

— приватизація середніх та дрібних підприємств; — збитковість крупних державних підприємств;

— інертність та залежність

державних підприємств від

бюджетної кризи;

— проблеми із реалізацією заставного майна державних підприємств;

— неконкурентність продукції та неритмічність виробництва;

— низька виконавча дисципліна та

безвідповідальність керівництва

пріоритетне кредитування колектив-них та при-ватних

підприємств

недержавної

форми

власності

Абсолютне та від-носне скорочення кредитування державних

Підприємств,

Залишаючи їх

Наодинці із

своїми пробле-мами (переорієнтацією у випуску про

дукції, впро-ваджсння нових технологій і процесів)

4.

— вища оборотність капіталу

торгово-посередницьких підприємств, аніж інших; — кредитування промисл. підприємств (шахт, металургійних заводів) під гарантію уряду; — кредитування дрібного та

середнього бізнесу згідно із

траншами МВФ та інших

міжнародних установ

в кредит-ному

портфелі домінують кредити на торгівлю та промисло-вість

Зменшення

частки кредитів на будівництво, транспорт, інфраструктуру означає відсутність еконо

мічного пож

вавлення в

державі

Прод. додатку 3.

1

2

3

4

5.

— безризиковість та висока дохідність ОВДП (до фін. кризи); — зростаюча ризиковість кредитних операцій комерційних банків;

— обмеженість реальних доходів

по кредитній діяльності внаслідок неповернення кредитів

кредити направлялися на покриття бюджету та

поточну діяльність

господарюючих суб'єктів

кредити не направляються на інвестиційну діяльність, що виражається в

негативному стані майбут

нього макро-економічного

стану держави

6.

— погіршення кредитного портфеля банків, наявність значної

долі сумнівних та безнадійних

кредитів;

— висока ризикованість кредитних

операцій через нестійкий

фінансовий стан боржників

кредитування повністю

переходить під

заставу

Труднощі реа

лізації застави

внаслідок неп

латоспроможності

суб'єктів госпо

дарювання

7,

— нестабільні економічні умови, криза платежів та фінансова криза; — внутрібанківські проблеми

велика питома вага безнадійних, сумнівних та кредитів під

контролем

значні відраху вання в резервні фонди, які прямо впливають на фінансовий стан

комерційних банків

8.

— скорочення ресурсної бази

комерційних банків через

зменшення ззлучення коштів на

вклади та депозити;

— неповерненість кредитів; — адміністративні обмеження на активні операції в період фінансової кризи

зменшення

абсолютних та

відносних по

казників участі

кредиту в джерелах формування обігових коштів

Обмежується

Підтримка віт

Чизняного това-

Ровиробника

Джерелами авансування процесу виробництва та реалізації продукції

9.

— розширення кількості валютних ліцензій комерційним банкам;

- відмова обовязкового продажу валютного доходу;

— валюта — є дієвий інструмент страхування від інфляційних ризиків

зростають масштаби

валютного

кредитування

при кредитуванні віддаються

переваги креди

туванню іноземною валютою, що щдсилює інфляційні очікування

Прод. Додатку 3

1

2

3

4

10.

— нестійке фінансове становище боржників; — криза платежів; — спад виробництва у всіх сферах реальної економіки

переважно кредитування здійснюється традиційними методами (на оплату

платіжних

документів та

по позичкових

рахунках)

не застосовуються прогресивні методи кредитування та види кредитів

АНОТАЦІЯ

Павленко В.В. Тема: "Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки".


 
 

Цікаве

Загрузка...