WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Розглянемо детальніше кожен із елементів "ЦЕНЗОР".

РЕПУТАЦІЯ. У рамках аналізу елемента "Репутація" мають ретельно оцінюватись персональні властивості позичальника як суб'єкта кредитної угоди. Мова іде про такі особисті характеристики як чесність, порядність клієнта чи партнера кредитної організації, професійні здібності позичальника тощо. У сучасних умовах вітчизняного ринку аналітику, напевно, також слід вважати його найважливішим. Ц випливає з того, що саме на цій стадії аналітик має справу з найбільш вагомим, але найменш придатним для контролю з боку кредитора фактором – бажанням позичальника виконувати умови кредитної угоди. Проблема загострюється тим, що в Україні майже не розвинута міжбанківська система обміну кредитною інформацією подібно до тії, наприклад, що є між американськими комерційними банками завдяки діяльності агенцій типу Robert Morris Associats. Крім того, з'являються багато позичальників, які взагалі не мають кредитної історії.

Репутація, або властивості, оцінюється за трьома компонентами:

1. Цілісністю особистості – дотримання моральних та етичних принципів, мотивація людини, її фізичний та ментальний потенціал.

Таблиця 3.1.

Порівняння різних систем аналізу кредитоспроможності та формування системи "ЦЕНЗОР" [78,50].

Система 5С

PARSER

CAMPARI

MEMO RISK

Значення елемента/переклад

Система ЦЕНЗОР

Character

Person

Character

Management

Репутація позичальника: якість менеджменту і управлінські навички

Репутація

Experience

Досвід

Conditions

-

-

Market

Загальні обставини для бізнесу позичальника; специфіка галузі, її динаміка, ринок

Обставини

Collateral

Security

Insuranse

Security

Забезпечення; можливість реалізації застави; гарантії: засіб страхування кредитного ризику

Забезпечення

Control

Контроль

Capital

-

-

Operations

Фінансовий стан позичальника: наслідки діяльності; оцінка бізнесу позичальника, адекватності капіталу

Наслідки

Capacity/

Cash flow

-

Ability

-

Експозиція грошових потоків (кеш-фло) та кредитних потреб

Експозиція

Repayment

Repayment

Repayment

Визначення можливості погашення позики

-

Means

-

Засоби повернення боргу

Amount

Amount

Обґрунтування суми кредиту

-

Remunera-tion

-

Interest

Винагорода за кредитний ризик; процентна ставка

Ціль

Expediency

Доцільність надання позики

-

Purpose

-

Ціль кредиту

2. Компетентністю – володіння потрібними навичками, знаннями та запасом кваліфікації. Також слід оцінити загальне економічне мислення ключових менеджерів, прийняття ними сучасних соціальних та економічних стандартів.

3. Довірою ринку, яка є виміром ринкової репутації та обсягу управлінського досвіду, визначає здатність керівництва отримати кредит, переживати скрутні часи і т.ін.

Оцінка репутації керівництва великою мірою суб'єктивна. Проте необхідно застосовувати послідовні формалізовані критерії для оцінки якості менеджменту. Найчастіше використовують рейтингову експертну оцінку.

ОБСТАВИНИ. Аналіз елемента "Обставини" має бути зосереджено на оцінці стійкості позичальника до зміни зовнішніх умов бізнесу, що може значною мірою вплинути на здатність повернення позики. Компонент "Обставини" аналізується через оцінку також трьох ключових зон ризику:

 • Загальноекономічні умови. Зміни навколишнього можуть значно підвищити ризик неплатоспроможності позичальника. Це й динаміка специфічного бізнес-середовища і прийняття законодавчих актів, що впливають на фінансовий стан підприємств, і рівень злочинності тощо.

 • Галузеві умови. Оцінка стосується: а) структури галузі (рівень рентабельності в галузі; структура витрат та ін.); аналізу динаміки галузі (розглядається розмір ринку та характер його динаміки).

 • Конкурентна позиція підприємства. Аналіз має включати: а) впливовість підприємства – політичні орієнтири керівництва, здатність до лобіювання власних інтересів і ін; б) потенціал зміни – визначається життєздатність, стратегія підприємства, можливість майбутнього успіху чи адаптації до негативного перебігу подій; в) позиціювання – співвідношення ціна/якість для продукції підприємства, ключові фактори успіху, диференціація продуктів, конкурентоспроможність. При цьому визначається конкурентна позиція компанії.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Компонент "Забезпечення" визначає важелі впливу на позичальника – рівень контролю банку та можливу ліквідаційну вартість застави з урахуванням часу, тобто чистої теперішньої вартості.

  Оцінка забезпечення може виконуватися за трьома зонами кредитного ризику.

 • Стабільність підприємства. Кредитор має проаналізувати термін існування компанії; правовий статус підприємства; стан банківських рахунків позичальника; вік обладнання страхової полки позичальника та ін.

 • Чиста ліквідаційна вартість. Невелика ліквідаційна вартість може не покрити несплачені борги. Великі ліквідаційні витрати зменшать отриману кредитором чисту суму компенсації.

 • Можливість контролю. Основні аспекти, на які треба звернути увагу; перевірити документації; проведення інспекції на місці для перевірки існування застави; оцінка часової тривалості завершення юридичних дій та відповідальних витрат, у якому банку обслуговується позичальник, можливість контролювання розрахункового рахунку.

  НАСЛІДКИ. Цьому компонентові відповідає аналіз фінансових наслідків попередньої діяльності підприємства, визначення ключових показників та надійності компанії. Елементу аналізу кредитоспроможності "Наслідки" властиві три зони ризику. 1. Рентабельність. 2. Ліквідність та оборотність. Ця зона ризику визначає здатність компанії виконувати свої поточні зобов'язання. 3. Надійність або ліверидж. Визначає адекватність капітал позичальника, ступінь фінансового ризику та стійкість. Це ознака зобов'язань власника своєму бізнесу. Значне переважання залучених коштів власним капіталом часто є причиною фінансового краху підприємства.

  ЕКСПОЗИЦІЯ. Багато джерел підкреслюють виключну важливість цього елемента аналізу кредитоспроможності висвітлення (експозиції) та оцінки потоків грошових коштів.

  Чому для цього елемента система "ЦЕНЗОР" використано саме термін "експозиція". Експозиція (від лат expositio – виставлення напоказ тлумачення, опису) у цьому контексті розкриття здатності до вчасного повернення боргу (а не тільки бажання, про що дбає насамперед оцінка репутації). Це висвітлення минулої та , головне, очікуваної та фінансової діяльності компанії, майбутньої короткострокової та довгострокової платоспроможності позичальника.

  ЦІЛЬ. Останній компонент аналізу кредитоспроможності пов'язаний з метою кредитування. Якісну оцінку відповідного ризику може бути дано на підставі відповідей на запити. На що реально витрачатимуться гроші?; Чи згідно з діючим законодавством?, Чи відповідає позика кредитній політиці банку? Якщо аналітик дасть ґрунтовні відповіді на такі питання, він може значно доповнити свої висновки щодо компетенції керівника компанії – позичальника, сучасного рівня розуміння ним бізнесу.

  Отже, "ЦЕНЗОР" сприяє підготовці якісних інвестиційних пропозицій, баченню різних аспектів ризику своїх проектів, взаєморозумінню позичальників та кредиторів, покращенню якості бізнес-планів та удосконаленню їхньої оцінки.

  Для оцінки кредитоспроможності індивідуального позичальника в світовій банківській практиці використовують кредитний скоринг. Техніка кредитного скорингу була вперше запропонована американським економістом Д.Дюраном на початку 40-х рр.. для відбору позичальників для споживчого кредиту. Дюран визначав, що виведена ним формула може допомогти кредитному працівникові легко і швидко оцінити якість будь-якого претендента на позику, але в екстрафдитарних випадках її прогнозні якості послаблюються.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...