WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Порівняємо систему створення резерву в Україні і США, оскільки вони мають багато спільного (таблиця 2.2). Визначимо, що хоча економічне становище цих країн істотно відрізняється, розміри відрахувань загалом ідентичні (за останніми трьома групами).

Таблиця 2.2.

Нормативи відрахувань до резервів за кредитними ризиками в Україні та США [72, 108].

п/п

Україна

США

Група кредитів

Норма відрахувань, %

Група кредитів

Норма відрахування, %

1

Стандартні

2

Стандартні

-

Під контролем

5

Під контролем

-

Субстандартні

20

Субстандартні

20

Сумнівні

50

Сумнівні

50

Безнадійні

100

Безнадійні

100

Загальна заборгованість з кредитними операціями становить валовий кредитний ризик для кредитора.

Для цілей розрахунку резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями визначається чистий кредитний ризик (в абсолютних показниках) шляхом зменшення валового кредитного ризику, класифікованого за ступенем ризику, на вартість прийнятого забезпечення.

Банки зобов'язані створювати та формувати резерви для відшкодування можливих втрат на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземній валютах.

Банки зобов'язані створювати резерв на всю суму нарахованих за кредитними операціями доходів, що прострочені на строк понад 30 днів та обліковуються за відповідними рахунками класів 1,2 плану рахунків. Заборгованість за нарахованими доходами, що прострочені на строк понад 30 днів, відноситься до нестандартної заборгованості.

Резерв під кредитні ризики поділяються на резерви під стандартну та нестандартну заборгованість за кредитними операціями. Резерви під нестандартну заборгованість формуються за кредитними операціями, класифікованими як "під контролем", "субстандартні", "сумнівні", а також "безнадійні". Резерв під кредитні ризики формується в тій валюті, у якій враховується заборгованість.

Резерв під кредитні ризики використовується лише для покриття збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціями за основним боргом ,стягнення якої є неможливим . Формування резервів банки зобов'язані здійснювати щомісячно в повному обсязі незалежно від розміру їх доходів за групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за станом на перше число місяця , наступного за звітним, до встановлення строку для подання місячного балансу .

При класифікації кредитних операцій за ступенями ризику і віднесенні їх до груп, за якими розраховується резерв за факторингом, наданими зобов'язаннями, виконаними гарантіями і поруками, враховується строк погашення заборгованості, а саме :

"стандартна" – заборгованість, за якою строк погашення чи повернення, передбачений договірними умовами ,ще не настав, або зобов'язання, строк виконання за якими ще не настав ;

"сумнівна" – заборгованість за факторинговими операціями та за виконаними банком гарантіями і поруками становить до 90 днів з дня виконання зобов'язання ,передбаченого договірними умовами .

"безнадійна" – заборгованість за факторинговими операціями та за гарантіями і поруками , виконаними банком, за якими клієнт не виконав своїх зобов'язань із строком більше, ніж 90 днів після настання строку платежу, передбаченого договірними умовами .

При визначенні чистого кредитного ризику для розрахунку резерву сума валового кредитного ризику за кожною кредитною операцією окремо може зменшуватися на вартість прийнятого забезпечення (гарантій та застави майна й майнових прав).

Безумовні гарантії, що беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики:

 • Кабінету Міністрів України;

 • банків, які мають офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж "інвестиційний клас".

 • Міжнародних багатосторонніх банків (МИРР, ЄБРР).

Предмети застави, що беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики:

 • майнові права на грошові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж "інвестиційний клас";

 • дорогоцінні метали, які належать позичальнику і знаходяться на зберіганні в банку-кредиторі, та за умови безперечного права звернення банком-кредитором стягнення, обумовленого договором, на ці метали в разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитом;

 • державні цінні папери;

 • недержавні цінні папери – акції та облігації підприємств, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати;

 • зареєстроване нерухоме майно;

 • рухоме майно;

 • інші майнові права.

Сума гарантій та вартість предмета застави береться до розрахунку резервів під кредитні ризики з урахуванням коефіцієнтів залежно від категорії кредитної операції.

При розрахунку чистого кредитного ризику за кредитами, що надані під заставу майнових прав на грошові депозити позичальника або поручителя, враховується вартість застави в розмірі 100% за умови передавання цих коштів в управління банку на строк дії кредитного договору.

За кредитами, класифікованими як "безнадійні", банк формує резерв на всю суму боргу за кредитом незалежно від наявності застави. Ураховуючи зміни кон'юнктури ринку, банком рекомендується щокварталу, а також у разі кожної пролонгації кредитного договору проводити перевірку стану заставленого майна та за потреби переглядати його вартість.

Якщо банк не здійснює перевірку стану заставленого майна, а також відсутні документи, що засвідчують наявність і стан забезпечення, то банк зобов'язаний формувати резерв під кредитні ризики на всю суму основного боргу.

Отже, для зниження кредитного ризику банк повинен диверсифікувати кредитний портфель. Рівень втрат від неповернення боргу може бути зменшений за рахунок видачі кредитів більшій кількості незалежних позичальників, здійснювати постійний контроль за якісними і кількісними показниками позичальника, потрібно серйозно сприймати НБУ щодо формування страхових резервів.

ІІІ.Шляхи удосконалення кредитної політики, в умовах перехідної економіки.

Кредитний портфель банку є "вершиною" кредитної діяльності. Його не можна прирівнювати до простої сукупності кредитів, оскільки кредити можуть взаємодіяти, внаслідок чого кредитний портфель характеризується не тільки сукупним ризиком, але і чисто портфельним ризиком. Як підсумок саме якість всього кредитного портфеля в цілому визначає ефективність кредитної діяльності.

Для того, щоб сформувати кредитний портфель банку необхідно здійснити відбір кредитів і досконало оцінити кредитоздатність позичальника.

На сьогодні в багатьох країнах існують різні системи оцінки кредитоздатності позичальника. Розглянемо деякі з них:

 • Система "П'ять С" Conditions – умови; Collateral – забезпечення; Capital – капітал; Capacity ( або Cash flow) – потенційні можливості (або потік грошових коштів).

 • PARSER – від анг. "parse" – робити граматичний розбір. Ця система оцінки налічує шість компонентів: Person – особа; Amount – сума; Repayment – погашення; Security – забезпечення; Expediency – доцільність; Remuneration винагорода.

 • CAMPARI. Character – репутація; Ability – здатність; Means – засоби; Purpose – мета; Amount – сума; Repayment – погашення; Insurance – страхування.

 • MEMO RISK – це найбільша за кількістю компонентів з наведених систем оцінки, поділяє їх на дві групи:

  1) Management - управління 2) Repayment – погашення

  Experience – досвід Interеst – процент

  Market – ринок Security – забезпечення

  Operations – діяльність Control – контроль

  Різні компоненти наведених систем мають дуже різне навантаження. Вагомість та, відповідно, трудомісткість одних аспектів аналізу кредитоспроможності (наприклад, Capacity або Cash flow) контрастує з другорядністю та / або дублюванням інших. Однак, доцільно було б у кредитній діяльності банків застосовувати нову систему оцінки кредитоздатності позичальників – "ЦЕНЗОР". Її було створено та впроваджено в 1997 році. Зараз цей інструмент практично використовується в рамках Програми міжнародного інституту менеджменту. "ЦЕНЗОР" складається із метою елементів – Ціль; Експозиція; Наслідки; Забезпечення; Обставини; Репутація. Порівняльна характеристика даної системи оцінки кредитоздатності з іншими вище згаданими наведена в таблиці 3.1.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...