WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

У грудні порівняно з листопадом 2000 року обсяги міжбанківських кредитів зросли на 13.2%, за станом на 01.01.2001 р. залишки заборгованості за

ними дорівнювали 1.4 млрд. грн.

У загальному обсязі кредитних вкладень комерційних банків питома вага поточної заборгованості за міжбанківськими кредитами підвищилася за 2000 рік на 1.1 відсоткового пункта й на 01.01.2001 р. становила 6.9%.

Аналіз динаміки міжбанківських кредитів дає змогу окреслити такі основні тенденції розвитку міжбанківського ринку:

1.Спостерігається стабільне зростання обсягу міжбанківського кредитування в іноземній валюті, що пояснюється лібералізацією валютного регулювання як КБ, так і суб'єктів господарювання.

2.Було досягнено певного сталого рівня залишків наданих міжбанківських кредитів у національній валюті.

В останні роки на міжбанківському кредитному ринку України спостерігається стала тенденція зростання обсягу наданих кредитів у іноземній валюті . Пояснення цьому факту таке:

- лібералізація зовнішньої торгівлі та відмова від обов'язкового продажу валютних надходжень резидентів обумовило зростання активів підприємств на валютних рахунках в українських банках;

- процес економічної лібералізації поширився на банківську систему України;

- кредитування в іноземній валюті залишається дієвим інстументом страхування інфляційних ризиків;

У процесі встановлення вітчизняного ринку міжбанківських кредитів виявили ключові закономірності, які суттєво вплинули на формування його структури, а саме:

1.Зв'зок між зміною норм обов'язкового резервів та динамікою питомої ваги міжбанківських кредитів у залучених коштів КБ;

2.Коливання рівня облікової ставки НБУ;

3.Коливання загального обсягу міжбанківських кредитів та позицій окре- мих банків, викликані обмежувальними заходами НБУ;

Рис. 2.5. Динаміка заборгованості за кредитами, наданими на міжбанківському ринку в 2000 році

На 01.01.2001 р. залишки заборгованості за кредитами, наданими комерційними банками органам державного управління, становили 123 млн. грн., тобто порівняно зі станом на 01.01.2000 р. їхній обсяг збільшився на 5.2%. Увесь річний приріст кредитних вкладень відбувся за рахунок зростання заборгованості за кредитами в іноземній валюті, яка на початок січня 2001 року дорівнювала 15 млн. грн. і збільшилася за дванадцять місяців 2000 року вдвічі.

Заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками фізичним особам, на кінець грудня 2000 року становила 959 млн. грн., або збільшилася з початку року на 40.6%. Більше двох третин позичок надавалося населенню в національній валюті, заборгованість за якими становила 814 млрд. грн.

У 2000 році, як і в 1999, у діяльності комерційних банків на кредитному ринку спостерігалася негативна тенденція до зростання не сплаченої у строк заборгованості за позичками банків, яка була зумовлена збільшенням обсягів простроченої та сумнівної заборгованості (див.Рис.2.6.).

Заборгованість за кредитами з простроченими строками погашення за 2000 рік збільшилася на 11% (в 1999 році - на 4.7%) і на кінець грудня становила 2.2 млрд. грн., або 11.4% від загального обсягу кредитних вкладень в економіку. В національній валюті вона зросла на 21.2% і становила 1.1 млрд. грн., в іноземній - на 1.9% і дорівнювала 1 млрд. грн.

Рис.2.6. Структура заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання на 01.01.2001 року.

Порівняно з попереднім роком у 2000 році поліпшилася ситуація з погашенням сумнівних позичок. Якщо в 1999 році заборгованість за сумнівними позичками зросла на 76.2%, то у 2000 році темпи їхнього приросту були значно нижчими і становили вже 31.7%. На кінець грудня 2000 року питома вага залишків заборгованості за сумнівними позичками в загальному обсязі кредитних вкладень становила 2.8% порівняно з 3.5% на кінець грудня 1999 року.

Як і в аналогічному періоді 1999 року, на кінець 2000 року основний борг і за простроченими, і за сумнівними позичками припадав на короткострокові кредити, частка яких у загальному обсязі становила більше 90%.

2.2. Аналіз фінансового стану позичальника.

Розпочинається економічний аналіз з оцінки основних відомостей про клієнта. Джерелом інформації про статус клієнта, організаційно- правову форму, основних напрямків діяльності є його засновницькі документи: статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про реєстрацію в податковому органі, бухгалтерська звітність. Статут організації визначає ціль її створення, склад засновників, напрямки діяльності, розмір статутного капіталу, організаційно – правову форму, порядок формування та використання прибутку, структуру управління та інші питання. На основі вивчення основних напрямків діяльності клієнта, розміру статутного капіталу та повноти його сплати, стійкості фінансового становища засновників, об'єктивної мети діяльності, відображеної в статуті, робітники банку можуть оцінити майбутні ризики. При бесіді з керівниками організації – клієнта, тобто директором, головним бухгалтером, необхідно впевнитися в їх компетентності та високих ділових якостях.

Основними джерелами інформації про діяльність клієнта є бухгалтерська звітність: баланс ( форма №1 ), звіт про фінансові результати та їх використання ( форма №2 ), довідка до форми №2, пояснювальна довідка до річного звіту.

АТ "Укрінбанк" збирає інформацію про всіх вкладників, пози-чальників та інших суб'єктів господарювання та зберігає їх в картотеці. Вона показує, як в минулому ними погашалися позики, які залишки на рахунках, скільки клієнт мав кредиторську заборгованість. В практиці роботи банку аналіз діяльності клієнта здійснюється на підставі вивчення наступних факторів:

1.Характеристика клієнта ( його репутація, готовність своєчасно відповідати по своїм зобов'язанням, дієспроможність );

2.Можливість клієнта відповідати по зобов'язанням ( оцінка його фінансового стану, перспективи зміни платоспроможності, прибутковість, динаміка активів та їх ліквідність );

3.Достатність власного капіталу;

4.Якість та ефективність активів, що надаються в забезпеченість кредиту;

5.Економічна кон'юктура та ступінь залежності клієнта від неї ( стан галузі, в якій працює клієнт, попти на продукцію, методи реалізації, умови постачання, форми розрахунків та ін. );

Важливим методом економічного аналізу є складання анкет клієнта на основі вивчення всіх джерел інформації та використання системи бальних оцінок.

Таким чином, для економічно-правової характеристики клієнта банк використовує численні джерела інформації: приватні бесіди з клієнтом, бухгалтерський облік, досьє клієнта, його засновницькі документи , зовнішні позасистемні джерела. Завдяки економічному аналізу цієї інформації банк може зробити об'єктивний вибір клієнта і цим суттєво знизити ризик.

Проаналізуємо ПП "Опус" – клієнта банку за допомогою показників наведених у додатку 4. Звертає на себе увагу дуже низький темп приросту прибутку від реалізації ( + 9,7 ) порівняно з реалізацією ( +35,7 ), що вплинуло на зниження динаміки рентабельності продукції порівняно з базовим періодом на 18,4 %. Як показує практика, фактором, що впливає на таке співвідношення показників є випереджуючий темп росту цін на матеріали, сировину, паливо та іншу продукцію постачальників порівняно з ростом цін на готову продукцію даного підприємства. Але заключний висновок про вплив факторів може бути зроблений при проведенні більш глибокого аналізу діяльності клієнта. Темп росту середньорічної вартості активів ( +131,1 ) свідчить про розширення виробничої діяльності підприємства. Цей показник перевищив темп росту прибутку, що привело до зниження рентабельності підприємства з 1,36% в базовому до 1,24% в звітному.

Серйозного вивчення заслуговує темп росту дебіторської заборгованості. По даним балансу на кінець року вона зросла на 11,4 %. Простроченої ж дебіторської заборгованості немає, що говорить про невеликий вплив цього фактору на платоспроможність клієнта. З таблиці 2.1. видно, що темп росту кредиторської заборгованості склав 114,3 %. Важливо відмітити , що підприємство також не має простроченої кредиторської заборгованості , як корткострокової, так і довгострокової.

Таким чином, аналіз показників дозволив виявити, як позитивні, так і не значні негативні тенденції діяльності підприємства, скласти загальне уявлення про економічну ситуацію. Але попередня характеристика клієнта по даним додатку 4 не дозволяє зробити узагальнюючий висновок про кредитоспроможність клієнта, про майбутні ризики банку, пов'язані з наданням клієнту кредитів. А тому, щоб видати кредит банк повинен оцінити фінансову стійкість клієнта, а також його платоспроможність.


 
 

Цікаве

Загрузка...