WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Додаток 4.

Характеристика узагальнюючих показників

діяльності клієнта ( тис. грн. ).

№ п/п

Найменування

показників

Джерело

інформації

Базовий

період

Звітний

період

Звітний пе-

ріод до ба-

зового, %

1

2

3

4

5

6

1.

Балансовий прибуток

Ф №2

1001,2

1142,4

114,1

2.

Прибуток від реалізації

Ф №2

1107,3

1215,0

109,7

3.

Виручка від реалізації

Ф №2

18538,2

23490,0

135,7

4.

Виручка від реалізації ( без ПДВ та акцизів )

Ф №2

14543,2

19735,9

135,7

5.

Рентабельність продукції

стр.2:стр.4*

*100

7,6

6,2

81,6

6.

Середньоспискова чисель-

ність робітників, чол.

Ф №5

105

117

111,4

7.

Середньорічна продуктив-

ність праці 1-го робітни-

ка, тис. грн.

стр.4 : стр6

138,5

168,7

121,8

8.

Середньоріч. варт. активів

Ф №1

73107,5

95825,5

131,1

1

2

3

4

5

6

9.

Рентабельність підприєм-

ства, %

стр.1:стр.8*

* 100

1,36

1,24

91,2

10.

Дебіторська заборгова- ність на кін. року, всьго

Ф №1

3048,3

3440,4

111,0

11.

В т. ч. : прострочена

Ф №1

---

---

---

12.

Питома вага простроче- ної дебіторської заборго-

ваності, %

стр.11:стр.10*100

---

---

---

13.

Кредиторська заборгова- ність на кін. року, всьго

Ф №1

3003,7

3433,2

114,3

14.

В т. ч. : прострочена

Ф №1

---

---

---

15.

Питома вага простроче- ної кредиторської забор гованості, %

стр.14:стр.13*100

---

---

---

16.

Довгострокові кредити

банків

Ф №1

---

---

---

17.

В т.ч. не погашені в строк

Ф №1

---

---

---

18.

Короткострокові кредити

банків

Ф №1

140

120

85,7

19.

В т.ч. не погашені в строк

Ф №1

---

---

---

Ф №1

4025,7

4415,3

БАЛАНС 154873,1

Додаток 1.

Технологічна карта операцій по кредитуванню.

п/п

Етапи

кредитування

Зміст етапу

Кредитування

Напрями роботи

з боржниками

Особи,

Відповідальні

за виконання

робіт

1

2

3

4

5

1.

Попередній

1) попередня

розмова з потенційним боржником

- виявити суть проекту, що кредитується, термін кредиту, процентну ставку, забезпечення по позиці;

- співставити отримані дані із кредитною політикою банку;

- визначити структурний підрозділ, який буде здійснювати роботу із боржником (кредитний відділ, відділ довгострокового кредитування, відділ

кредитування фізичних осіб)

Керівник кредитного

підрозділу заступник

керуючого, який

здійснює керівництво

та координацію кредитної

діяльності

2.

Підготовчий (одержання заявки на кредит)

1) збір документів для надання кредиту і одержання повної інформації від боржника

- засновницькі бухгалтерські та фінансові документи;

- основна інформація про підприємство (засновники, структура, вид продукції, ринок, збут і т. п.);

- інформація про кількість та місцезнаходження рахунків;

- інформація про кількість та місцезнаходження рахунків клієнта;

- інформація про суми та заборгованість по позиках в інших банках;

- власність фірми та її менеджмент;

- обсяг виробництва та його реалізація;

- збут та конкурентноздатність

продукції;

- оперативні та стратегічні плани розвитку фірми;

- інформація про проект, що кредитується, його вартість, окупність,

економічна ефективність;

- інформація про кредит (сума, термін, графік та джерела погашення, забезпечення)

економіст, який буде вести робот; із потенційним боржником

2) робота з юридичним управлінням

- консультація по правових та нормативних актах щодо доцільності та

правочинності проекту, що кредитується;

- перевірка правочинності боржника у відповідності із установчими документами

юрист установи банку

1

2

3

4

5

3) робота із службою безпеки

- наявність документів, які в дозволяють діяльність боржника, на яку береться кредит;

- повнота та правочинність документів, які підтверджують забезпечення

кредиту;

- висновок про доцільність видачі

кредиту;

- перевірка достовірності

засновницьких документів боржника;

- інформація про засновників та керівних осіб боржника;

- наявність структурних підрозділів клієнта;

- інформація про ділову репутацію клієнта;

- інформація про використання та

погашення раніше отриманих кредитів;

- висновок служби безпеки

працівники відділу безпеки банку

4) оцінка

забезпечення кредиту

- залучення незалежних експертів для оцінки застави;

- оцінка застави, її ліквідність

Економіст структурного підрозділу, який відповідає за заставу; незалежні експерти

5) підготовка

експертного висновку для розгляду на

кредитному комітеті

банку

- коротка інформація про боржника;

- аналіз фінансового стану;

- економічний аналіз ефективності проекту, що кредитується;

- аналіз та оцінка застави кредиту з точки зору її ліквідності і впливу її розміру на формування страхового фонду

Економіст

кредитного підрозділу

3.

Висновок

кредитної угоди

1) узгодження

та підписання кредитної угоди

2) підписання

угоди застави

- узгодження основних параметрів кредитної угоди (процентні ставки, термін, сума, відповідальність сторін)

- узгодження угоди застави, страхування заставного майна

узгодження кредитної угоди із юридичною

службою

4.

Порядок видачі кредиту

1) відкриття позичкового рахунку

2)списання кредитних коштів

- виписка розпорядження бухгалтерії на відкриття позичкового рахунку

- на позичковий рахунок;

- на розрахунковий рахунок;

- на розрахунковий рахунок в іншому

банку;

- із позичкового рахунку видача

готівки фізичним особам

економіст кредитного відділу готує розпорядження бухгалтерії

економіст бухгалтерії

3) оформлення кредитної справи боржника

- основними розділами кредитної справи є:

а) засновницькі документи боржника;

б) фінансово - економічна. інформація про боржника;

в) комерційні документи боржника заява на кредит, бізнес-план, контракти і т. п.)

г)кредитна угода;

д) угоди і документи по заставі позики;

економіст кредитного підрозділу

1

2

3

4

5

є) документи, які

підтверджують цільове використання кредиту;

ж) копії протоколів

кредитного комітету

щодо боржника;

з) інші документи

5.

Нагляд за

кредитом

1) здійснення кон-тролю за викона-нням боржником

умов кредитної

угоди, цільовим

використанням

позики, своєчасним

погашенням основ-ного боргу та

процентів

- проведення перевірок та аналізу фінансово-господарської діяльності

Економіст кредитного підрозділу

2) проведення перевірок та оцінок

фінансового стану

боржника

- щоквартальна перевірка цільового використання позики;

- оцінка фінансового стану боржника;

- перевірка збереження застави;

- внесення пропозицій по роботі із боржником

економіст кредитного підрозділу

6.

Погашення

кредиту

1)своєчасне

погашення

згідно

кредитної

угоди

- погашення основного

боргу та процентів

здійснюється

боржником із

розрахункового

рахунку

Економіст

Бухгалтерії

Та

Кредитного

Підрозділу

2) несвоєчасне

погашення

позики

- пролонгація кредиту;

- внесення кредиту на

рахунок прострочених

позик;

- робота з

простроченими

кредитами;

- робота із

безнадійними

кредитами (погашення

за рахунок реалізації

застави, за рахунок

резерву банку)

Кредитний

Комітет

7.

Робота з сумнівним та безнадійними

кредитами

1) визначення обсягу сумнівних та безна-дійних кредитів в

розрізі клієнтів

кредитний комітет

2) розробка та прий-нявття заходів по

забезпеченню пога-шення простроченої

заборгованості


 
 

Цікаве

Загрузка...