WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

На поточні рахунки у національній валюті фізичних осіб — резидентів зараховуються:

- оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

- виплати страхових та викупних сум, позик із особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

- орендна плата за винаймання житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;

- відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

- кошти у національній валюті за продану іноземну валюту;

- кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

- інші надходження у випадках, що не суперечать чинному

законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб — резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

- розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;

- розрахунки за придбані у підприємствах торгівлі товари;

- відрахування до державного та місцевих бюджетів обов'язкових та інших платежів;

- розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;

- розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках;

- розрахунки за куплену іноземну валюту;

- інші операції у випадках, що не суперечать чинному законодавству

України.

Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб - нерезидентів.[7. ст.18].

На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів із власного поточного рахунку), зараховуються відповідно:

- кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;

- кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;

- кошти від продажі власного майна;

- успадковані кошти;

- кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну (за наявності протоколу зборів засновників про розподіл прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків згідно із чинним законодавством України);

- виплата страхових сум;

- інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України. З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб - нерезидентів за розпорядженням власника чи за його довіреністю проводяться операції у грошовій одиниці України:

- видача коштів готівкою;

- видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

- розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

- сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів;

- сплата страхових та членських внесків;

- здійснення платежів із відшкодуванням витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;

- перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

- перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;

- перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як реінвестицію в об'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України за умови сплати податку на прибуток (дохід);

- перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти у грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку);

- інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

Поточний рахунок фізичної особи закривається на підставі його заяви, або у разі смерті та в інших випадках, передбачених договором або чинним законодавством України.

Відділення банку "Україна" АК в м. Теплику може відкривати вкладні (депозитні) рахунки у національній валюті України фізичним особам:

а) резидентам - громадянам України;

б) резидентам - іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні;

в) нерезидентам — громадянам України, що постійно проживають за межами України;

г) нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства, що проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до одного року (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів із власного поточного рахунку).

Вкладні рахунки відкриваються на підставі договору про відкриття вкладного рахунку з видачею вкладнику вкладного документа (додаток 4). Таким документом може бути ощадна книжка (іменна чи на пред'явника); інший, виданий банком документ, що засвідчує укладення з банком договору.

Фізичній особі — нерезиденту надасться іменна ощадна книжка.

У договорі обумовлюються: сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок; строк зберігання та порядок повернення коштів після закінчення строку зберігання (виплата готівкою, перерахування на поточний рахунок вкладника та інші); ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку; розмір сплати відсотків, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін; умови розірвання договору; інші умови за погодженням сторін.

В даному випадку із додатку 4 випливає, що між банком "Україна" АК в особі керуючого відділенням банку в м. Теплик Мацюка Василя Миколайовича, який діє на підставі Статуту банку "Україна" з одного боку та фізичною особою - резидентом, громадянином України Николюк Романом Миколайовичем, який проживає в м. Теплику по вул. Городецького 16, з другого боку, 4 січня 2000р. був укладений договір на прийняття строкового вкладу. За цим договором відділення банку приймає грошові кошти Вкладника на вкладний рахунок у сумі 1000 (одна тисяча) грн. строком на один місяць - по З лютого 2000р. із виплатою 30% річних. Після закінчення терміну зберігання вкладу (4 лютого 2000р.) відділення банку зараховує його суму разом із нарахованими процентами на особистий рахунок Вкладника. Кошти на вкладний рахунок фізичної особи можуть бути внесені готівкою, перераховані із власного вкладного рахунку в іншому банку, чи з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.

На вкладні рахунки у національній валюті фізичних осіб - нерезидентів зараховуються:

- готівкові кошти (кошти фізичних осіб - іноземців, що проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до одного року за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України);

- кошти із власного поточного рахунку;

- кошти за продану іноземну валюту із власного поточного рахунку в іноземній валюті.

З вкладних рахунків фізичних осіб - нерезидентів у разі закінчення строку договору проводяться операції у грошовій одиниці України (при закритті рахунку):

- виплата готівкових коштів;

- виплата платіжними документами;

- перерахування на власний поточний рахунок. Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я. Для відкриття рахунку в установу банку подаються: заява про відкриття рахунку, підписана підприємцем; копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; картка із зразком підпису, засвідчена нотаріально. За довіреністю підприємця, що засвідчена нотаріально, рахунком підприємця можуть розпоряджатися інші особи. У разі смерті підприємця його права і обов'язки щодо розпорядження коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Аналіз депозитних операцій.

У відділенні банку "Україна" АК в м. Теплику вклади населення у гривнях станом на 01.01.2000р. становлять 334 021,63 грн.. (по плану - 350000 грн..). Процент виконання плану становить 95,43% (додаток 5). За цим показником дане відділення банку займає 7 місце в Івано-Франківській області після ОПЕРУ банку "Україна" в м. Івано-Франківську - 1915884,76 грн..; відділення банку "Україна" АК в м. Коломия - 1071577,85 грн..; відділення банку "Україна" АК в м. Надвірна - 915596,18 грн..; відділення банку "Україна" АК в м. Галич -466438,92 грн..; відділення банку "Україна" АК в м. Калуш - 396048,83 грн..; відділення банку "Україна" АК в м. Снятин - 360793,58 грн...


 
 

Цікаве

Загрузка...