WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Як видно із таблиці 4, що дане відділення банку за 1999р. здійснило витрати на суму 445665 грн.., що на 32793 грн.. більше, ніж у попередньому 1998р. Так, за звітний 1999р. процентні витрати становлять 224510 грн.., або 50,4 % від загальної суми витрат; комісійні витрати - 6255 грн.., або 1,40 %; інші банківські операційні витрати - 21535 грн.., або 4,8 %; інші небанківські операційні витрати - 193094 грн.., або 43,3 %; непередбачені витрати - 271 грн.., або 0,1%.

У порівнянні із 1998р. станом на 01.01.2000р. процентні витрати зросли на 17168 грн.., в тому числі за залишки на рахунку — на 1232 грн.., від фінансового лізингу - на 935 грн.., за кошти бюджету - на 3652 грн.., за кошти фізичних осіб - на 11349 грн..(у національній валюті - на 7839 грн.., в іноземній валюті - на 3510 грн..). У структурному відношенні процентні витрати знизилися на 0,2 % і становлять тепер 50,4 % від загальної суми витрат даного відділення за 1999р.

Комісійні витрати зросли на 1046 грн.., або 0,1 % за звітний рік. Спостерігався також ріст інших банківських операційних витрат на 1793 грн.., хоча у структурному відношенні вони залишилися незмінними; в тому числі від інкасації - на 293 грн.., витрати у фонд гарантування вкладів - на 367 грн.., витрати за лізинговими операціями - на 95 грн.., інші операційні витрати (чекові книжки, послуги нотаріуса) - на 1038 грн..

Щодо інших небанківських операційних витрат, то вони також збільшилися, а саме - на 12712 грн.., або частка їх у загальному обсязі витрат зменшилася на 0,3 %. Так зокрема, зросли витрати у фонд зарплати на 4718 грн.. і відповідно збільшилося нарахування на зарплату на 1764 грн.., матеріальна допомога - на 39 грн.., сплата податків та платежів до Державного бюджету України - на 927 грн.. У 1999 році даним відділенням було придбано основних засобів на суму 397 грн.. більше, ніж у попередньому році. Відповідно і збільшилися амортизаційні відрахування на 993 грн.. В зв'язку із подорожчанням вартості комунальних платежів, виникла потреба в банку збільшити витрати на їх оплату на 341 грн.. Це саме стосується також витрат на охорону даного відділення, які зросли на 529 грн.. Збільшилися витрати за користування системою електронних платежів (СЕП) Національного банку на 1589 грн..; витрати на систему банківського захисту - на 37 грн..; поштово-телеграфні витрати - на 658 грн..; витрати на проведення аудиторської перевірки - на 132 грн..; на проведення рекламних заходів - на 99 грн.., представницькі витрати на 32 грн.., відрахування в резерв під заборгованість за кредит - 125 грн.. Зросли також непередбачені витрати на 72 грн.., але їх частка в загальній сумі витрат залишилася незмінною і становить 0,1 %.

Отже, проаналізувавши структуру доходів і видатків відділення банку "Україна" АК в м. Теплик Вінницької області можна зробити висновок про те, що ним було одержано прибутку (після сплати податку) на суму 116 448 грн.. порівняно із сумою 117 156 грн.. станом на 01.01.1999. р., або на 708 грн.. менше, ніж у 1998 році. Щоправда відношення прибутку до витрат зменшилося на 0,4 %.

Диспропорція у зростанні доходів і витрат, яка спостерігалася протягом 1999 року, станом на 01.01.2000 року стала незначною. На цей час темпи зростання витрат випереджали темпи зростання доходів лише на 0,4 %. У 1998 і 1999 роках на 1 гривню витрат припадала однакова сума доходів - 1.07.

У відділенні банку є в наявності конверсійні облігації на загальну суму 27720 грн.., які придбані за рахунок власних ресурсів відділення. Кожного 40 місяця нараховуються доходи за даними облігаціями, які за 1999 р. Складають 10046 грн.., що становить 2 % від загальної суми доходів за рік.

Станом на 01.01.2000 р. у відділенні по штату рахується 31 чоловік, в тому числі 21 жінка. У минулому році вибуло 2 чоловіка, з них один на пенсію і один за власним бажанням. Прийнято на роботу 6 чоловік - охоронці, один з них звільнився за власним бажанням. Серед працюючих - 15 чоловік закінчили заклад освіти 1-2 рівня акредитації, 11 чоловік - 3-4 рівня акредитації. В даний час працюючих, які б вчилися, не має.

2. Діяльність банку "Україна" по залученню ресурсів.

2.1. Порядок відкриття поточних і депозитних рахунків фізичним особам як в національній, так і в іноземній валюті.

Відділення банку "Україна" АК в м. Теплику, керуючись Інструкцією №3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженою постановою Правління НБУ №36 від 4 лютого 1998 року, може відкривати фізичним особам поточні рахунки (вклади "до запитання") для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами:

а) резидентам — громадянам України;

б) резидентам — іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;

в) нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають за межами України;

г) нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства:

- які проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до одного року, оплата праці яких відповідно до трудової угоди (контракту) здійснюється у національній валюті України (за довідкою організації, установи, посольства, представництва про оплату праці нерезидента);

- які отримали спадщину та успадковані кошти в Україні (за наявності документів, що підтверджують отримання спадщини);

- які отримали кошти внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну.

Поточні рахунки відкриваються на підставі заяви фізичної особи; документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином (додаток 2); картки із зразком підпису, який надається у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером установи банку. В даному договорі зазначається номер, дата та якою установою виданий документ, що засвідчує фізичну особу, адреса постійного місця проживання, а також ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку (резидента), що вноситься у договір на підставі відповідного документа, виданого податковим органом. Якщо фізична особа хоче отримати і підключити ідентифікаційну картку для фінансових операцій, то їй необхідно заповнити заявку - зобов'язання (додаток 3) і сплатити грошовий збір у сумі 1 грн..

В даному випадку відділенням банку 22 серпня 1998р. було відкрито поточний рахунок у національній валюті №1015070543 з підключенням ідентифікаційної картки фізичної особи - резидента Авраменко Галині Михайлівні, яка проживає в м. Теплику, вул. Галицька 16/38.

За довіреністю власника рахунку - резидента, засвідченою нотаріально або уповноваженою особою банку, операції за рахунком може здійснювати інша особа — резидент. Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах. У документах зазначається підстава для перерахування коштів. При проведенні операцій у безготівковій формі фізичні особи дотримуються вимог, передбачених інструкцією №7 НБУ "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" та іншими нормативними актами НБУ.


 
 

Цікаве

Загрузка...