WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Обслуговування клієнта за допомогою кредитної картки здійснюється за такою схемою. Торгівельні організації передають в банк рахунки за товари, продані власникам карток. Банк їх оплачує, тобто переказує гроші на поточній рахунок торгівельної організації. Паралельно торгівельна організація щомісяця надсилає власнику картки рахунок за куплені протягом місяця товари. У межах певного строку на цю суму відсотки не нараховуються, а пізніше рахунок конвертується в позику. Таким чином виникають зобов'язання власника кредитної картки перед банком. Кредит періодично погашається клієнтом і тим самим відновлюється ліміт кредитування. Якщо погашення боргу відбувається несвоєчасно і виникає певна заборгованість, банк може вилучити кредитну картку або зменшити ліміт кредитування.

Запровадження кредитних карток вважається найбільшою "революцією" у банківській справі. Вони забезпечують надання споживчого кредиту, стають засобом обігу і скорочують потребу в готівці. Крім цього, вони можуть працювати як дебетові картки, забезпечуючи постійний доступ клієнтів до власних рахунків. Наприклад, їх можна використати для отримання готівки цілодобово за допомогою касових автоматів, для депонування чеків, переказування грошей з поточних рахунків на строкові вклади, для погашення позик.

Ломбарди - кредитні установи, що позичають гроші під заставу рухомого майна, забезпечуючи при цьому ще й дбайливе збереження предметів особистого вжитку, охорону їх від грабунку, пожежі тощо.

Страхування прийнятого майна відбувається за рахунок заставодавця. Розмір і строки позики визначаються згідно із договором залежно від виду і суми оцінки закладених речей. Вартість застави, як правило, має бути більшою за суму кредиту. Оцінка предметів, що передаються на зберігання чи під заставу для отримання позики, встановлюється за домовленістю сторін. Якщо кредит не буде повернений своєчасно, право власності на заставлене майно переходить до кредитора, котрий (після закінчення встановленого пільгового строку) має право реалізувати майно і відшкодувати з виторгу суму боргу разом із нарахованими за кредит процентами.

Отже, у країнах з ринковою економікою споживчий кредит як зручна і вигідна форма обслуговування населення надається для купівлі предметів особистого користування, головним чином достатньо дорогих, як будинки, автомобілі, меблі, дачні ділянки тощо. За економічної кризи (як, наприклад, в Україні) споживчий кредит різко скорочується, а якщо і видається, то під високі проценти, що не дає змоги широким верствам населення ним користуватися.

Отже, діяльність українських комерційних банків нині зосереджена переважно на роботі з юридичними особами. Це явище тимчасове. У процесі подальшого розвитку ринкових відносин питома вага операцій із фізичними особами неодмінно зростатиме, тож фінансово-кредитні установи нашої держави мають це враховувати. Як свідчить світовий досвід, банківські операції з фізичними особами становлять близько третини загального обсягу всіх операцій, які проводять фінансово-кредитні установи країн із ринковою економікою. Серед цих банків чимало спеціалізованих, які працюють лише з фізичними особами.

Розділ II. Кредитно-комерційна робота банків з приватними особами.

1. Характеристика акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна".

Акціонерний комерційний агропромисловий банк "Україна" входить до єдиної банківської системи України і є акціонерним товариством відкритого типу. Він на комерційних засадах здійснює комплексне обслуговування резидентів і нерезидентів України, забезпечуючи пріоритетне обслуговування агропромислового сектора економіки. Банк є економічно самостійним і повністю незалежним від виконавчих і розпорядчих органів державної влади у рішеннях, пов'язаних з його оперативною діяльністю, а також щодо вимог і вказівок, які не відповідають чинному законодавству України.

Акціонерний комерційний агропромисловий банк "Україна" є юридичною особою з моменту реєстрації у Національному банку України і має самостійний баланс. Він володіє, користується і розпоряджається майном:

будівлями, спорудами, основними засобами, обладнанням, інвентарем, іншими фондами і коштами, що належать йому на правах колективної власності. Банк має право на придбання майна і вчинення щодо нього будь-яких дій, що не суперечать законодавству України. Він може використовувати своє майно для здійснення господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, зокрема передавати його за плату чи безоплатно у володіння, користування або у власність іншим юридичним та фізичним особам.[19. ст.3].

У своїй роботі Акціонерний комерційний агропромисловий банк "Україна" керується Конституцією України, Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", іншими законодавчими актами Національного банку України, єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації і своїм Статутом, який затверджений Загальними звітно-виборними зборами акціонерів банку 24 квітня 1996 року (із змінами та доповненнями від 10 квітня 1998 року) і зареєстрований Національним банком України 20 листопада 1996 року (із змінами та доповненнями від 17 липня 1998 року). Він несе повну відповідальність за використання і зберігання довірених йому клієнтами

грошових коштів, цінностей і майна, а також гарантує таємницю по операціях, рахунках і вкладах своїх клієнтів і кореспондентів відповідно до чинного законодавства України.

Засновниками акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" є:

1. Міністерство сільського господарства та продовольства України, яке є власником 360000 простих іменних акцій на суму 3600 гривень, що становить 0,008% у статутному фонді Банку;

2. Центральна спілка споживчих товариств України, яка є власником 320000 простих іменних акцій на суму 3200 гривень, що становить 0,007% у статутному фонді;

3. Акціонерне товариство відкритого типу "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта", яке є власником 1200000 простих іменних акцій на суму 12000 гривень, що становить 0,03% у статутному фонді.

Статутний фонд акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" становить 46738150 гривень і утворюється за рахунок випуску акцій Банку.

Органами управління Банку є:

- Загальні збори акціонерів;

- Рада Банку;

- Правління Банку.

Рада і Правління Банку керують його діяльністю в межах повноважень, наданих Загальними зборами акціонерів і Статутом Банку.

Структура і мережа Банку "Україна" будуються за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

До структури Банку входять:

1) Банк "Україна";

2) філії Банку;

- дирекції Банку;

- відділення Банку;

3) представництва Банку;

4) інші установи, підприємства та навчальні заклади, які створюються для забезпечення діяльності Банку.

Філії Банку "Україна" (дирекції та відділення) не є юридичними особами і здійснюють свою діяльність від імені Банку у порядку та на умовах, визначених положеннями про них, затвердженими Правлінням Банку.

Базою моєї переддипломної практики було відділення банку "Україна" АК в м. Теплик Вінницької області. Дане відділення активно працювало і працює над зміцненням конкурентоспроможності позицій агропромбанку на фінансовому ринку країни.

У відділенні станом на 01.01.2000р. статутний фонд становить 64158,03 грн.., з них:

- простих акцій - 61787,18 грн..;

- привілейованих - 2370,85 грн..

Таблиця 2 Структура акціонерного капіталу відділення банку "Україна" АК в м. Теплику.

Прості акції

Акціонери

Кількість акцій (грн..)

Кількість акціонерів

юридичні особи

23 918,57

28

співробітники банку

22 854,55

30

інші власники

14 934,37

364

Всього

61 707,49

422

Привілейовані акції

юридичні особи

0

0

співробітники банку

1021,17

31

інші власники

1 349,68

202

Всього

2370,85

233

Із таблиці 2 видно, що акціонерний капітал даного відділення в основному складається із простих акцій, а саме 61707,49 грн.., або 96% від загальної суми за акціями. Привілейовані акції складають незначну частину -2370,85 грн.., або всього лише 4%. Детальніша інформація про акціонерів по простих і привілейованих акціях показана на діаграмах 1 і 2, які будуються на основі таблиці 2.


 
 

Цікаве

Загрузка...