WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Розподіл ринку споживчих кредитів в Україні ще не відбувся із низки об'єктивних причин і є перспективним напрямком розвитку комерційних банків України. Так, щоб визначити найперспективніший напрямок банківських послуг для громадян, у ході досліджень був проведений аналіз структури грошових видатків та заощаджень населення. Як свідчать дані аналізу, купівля товарів та сплата послуг становить понад 70% видатків громадян України. Приріст заощаджень у вкладах за останні роки знижувався, а придбання іноземної валюти зростало. Підсумкове значення цих витрат становить 6% -8%. Тому, за таких обставин основним напрямком розвитку обслуговування громадян е освоєння банківських послуг, які пов'язані із кредитуванням купівлі товарів і сплатою послуг (кредитні картки).

Отже, наведені вище прийоми вибору основних напрямків розвитку фінансових послуг забезпечуються досягненням мети розвитку комерційного банку з мінімальними видатками, що підтверджується практикою розвитку банку "Україна".

Література.

1. "Про банки і банківську діяльність". Закон України від 20 березня 1991р. №872-ХІІ.

2. "Про Національний банк України". Закон України від 20 травня 1999р. №679-ХІV.

3. "Про відкриття анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)". Указ Президента України від 1 серпня 1995р. №679.

4. "Про питання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 21 січня 1999р. №70.

5. "Про режим валютних рахунків громадян в уповноважених банках України". Декрет Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992р. №2-92, із змінами та доповненнями від 18 серпня 1998р. №640.

6. "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України". Інструкція №7, затверджена Постановою Правління НБУ 2 серпня 1996р. №204.

7. "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті". Інструкція №3, затверджена Постановою Правління НБУ 27 травня 1996р. №121.

8. "Про порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній валюті та національній валюті України". Інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ 9 листопада 1998р. №469.

9. "Про розрахунки із застосуванням платіжних карток міжнародної платіжної системи Visa Іntrernational". Постанова Правління НБУ від 20 листопада 1998р. №490.

10. "Про міжбанківські розрахунки за операціями, що здійснюються із застосуванням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи Visa Іntrernational ". Положення, затверджене Постановою Правління НБУ 20 листопада 1998р. №490.

11. "Про виконання міжбанківських розрахунків через розрахунковий банк за операціями, що здійснюються із застосуванням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи Visa Іntrernational ". Положення, затверджене Постановою Правління НБУ 20 листопада 1998р. №490.

12. "Про додаткові заходи щодо забезпечення страхування вкладів фізичних осіб в комерційних банках". Постанова Правління НБУ від 22 лютого 1999р. №72.

13. "Про організацію розрахунків за банківськими платіжними картками". Постанова Правління НБУ від 23 березня 1999р. №135.

14. "Порядок формування комерційними банками спеціального фонду страхування вкладів фізичних осіб", затверджений Постановою Правління НБУ 22 лютого 1999р. №71.

15. "Порядок відкриття та функціонування анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)", затверджений Постановою Правління НБУ 16 серпня 1995р. №49

16. "Порядок купівлі фізичними особами-резидентами іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України", затверджений Постановою Правління НБУ 23 вересня 1996р. №245.

17. "Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів", затверджені Постановою Правління НБУ ЗО червня 1998р. №250.

18. "Правила переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів", затверджені Постановою Правління НБУ 23 вересня 1996р. №245.

19. Статут акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна", затверджений Загальними звітно виборними зборами акціонерів банку 24 квітня 1996р. (із змінами та доповненнями від 10 квітня 1998р.) і зареєстрований в НБУ 20 листопада 1996р.

20. "Про авторизацію операцій банківських платіжних карток". Постанова Правління банку "Україна" від 9 листопада 1998р. №468.

21. "Про кредитування". Положення, затверджене Постановою Правління

банку "Україна" від 20 грудня 1997р. (із змінами та доповненнями від 14 грудня 1999р.).

22. "Про кредитування". Положення, затверджене Постановою Правління Ощадбанку України від 2 вересня 1999р., протокол №48.

23. "Тимчасовий порядок з бухгалтерського обліку операцій з використанням міжнародних БПК Cirrus/Maestro ", затверджений Постановою Правління банку "Україна" 12 лютого 1999р.

24. Ауриема М., Коли Р. Индустрия банковских пластиковьіх карточек: Пер. с англ.- М.: ИНФРА-М, 1996г.-220с.

25. Вступ до банківської справи / Відп. ред.Савлук М.І.-К.: Лібра, 1998р. -344с.

26. Вступ до економічного аналізу комерційного банку. Навчальний посібник.- Тернопіль: "Економічна думка", ТАНГ, 1998р. — 111с.

27. Голубович А.Д., Клопотовский А.В., Наумов А.В. Создание системьі кредитних карточек для коммерческих банков". М.: Менатеп-информ, 1992г.-420с.

28. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. Посібник.- К.: Основи, 1997р.-180с.

29. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва.- К.: КНЕУ, 1999р.-404с.

30. Деньги, кредит, банки. Учебник под. ред. проф. Лаврушина О.И.- М.: Финансы и статистика, 1999г. -448с.

31. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ №4,1999р.

32. Зінченко В. Підсумки діяльності комерційних банків України за 1999р. // Вісник НБУ №3, 2000р.

33. Зюзіна І.В. Шляхи підвищення ефективності банківського кредитування. // Вісник банку "Україна" №2 1998р.

34. Иванов В.В. Как належно й вьігодно вкладнвать деньги в коммерческие банки.- М.: ИНФРА-М, 1996г. -416с.

35. Коммерческие банки / Рид 3., Коттер Р. й др. Пер с англ.- М.: Космополис,1991г. -368с.

36. Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий и населения.- К.: Национальная академия управления, 1996г. -278с.

37. Національний банк і грошово- кредитна політика. Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза та канд-екон.наук, доц. М.Ф. Пуховкіної.- К.: КНЕУ, 1999р. -368с.

38. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. Учебник.Серия "Искусство финансиста"-М.: АО "ДИС" 1994г. -352с.

39. Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні. // Вісник НБУ №2, 1999р.

40. Попов Е.В. Замість готівки - "електронний гаманець". // Вісник банку "У країна" №2,1998р.

41. Савченко А., Дяченко Б. Національна система масових електронних платежів. // Вісник НБУ №4,1999р.


 
 

Цікаве

Загрузка...