WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

- кредити на купівлю засобів виробництва;

- кредити на започаткування своєї справи;

- інвестиційні кредити (на купівлю нерухомості, будівництво приміщень, розширення виробництва);

- кредити на інші цілі (вексельні).

Подібне порівняння із закордонною банківською практикою свідчить про те, що в Україні ще не склалася повністю закінчена система кредитування приватних позичальників. У зв'язку з цим необхідно було б суттєво розширити перелік видів позик, які пропонуються клієнтам, за рахунок видачі кредитів на купівлю засобів виробництва, на організацію власного бізнесу, і інші цілі, а також пропонувати різні види послуг, у тому числі інформуючи клієнтів про програми стимулювання інвестицій і підприємництва. Ця робота дозволила б активізувати створення і розвиток середніх і дрібних підприємств, акціонерних товариств у нашій країні.[29. ст.66].

Крім того, позитивний ефект для розвитку кредитування індивідуальних позичальників мало би також:

- введення в дію цільових житлово-будівельних вкладів і представлення на цій основі першочергового права на отримання інвестиційного кредиту власникам вкладів після дотримання встановлених умов:

строку зберігання і необхідної суми накопичення коштів на вкладі;

- введення у практику кредитування нових інвестиційних кредитів, так як вони стимулювали б розвиток підприємництва;

- проведення маркетингових досліджень банків з метою виявлення потреби населення у нових видах позик;

- підвищення рівня інформованості приватних клієнтів банків про нові види кредитів і банківських послуг;

- дотримання банками основного принципу кредитування: максимальне врахування інтересів клієнта, індивідуальний підхід при кредитуванні.

Таким чином, розвиток кредитних відносин населення із банками потребує модернізації форм і методів кредитування, удосконалення процентної політики і умов видачі та повернення кредитів, використання досвіду закордонних країн з ринковою економікою.

Отже, із вищевказаного матеріалу можна зробити висновок про те, що всі послуги, які надають комерційні банки України - лише та невелика частина системи банківських операцій і послуг щодо обслуговування приватних осіб. Сучасні комерційні банки прагнуть всебічно розширити кількість і підвищувати якість операцій, які вони виконують, для того, щоб залучити якомога більше коштів клієнтів і тим самим підвищити свою ресурсну і дохідну бази.

Висновки.

Розвиток банківської системи України - одна з необхідних умов ефективного функціонування економіки країни при переході до ринкових відносин, оскільки він сприяє раціональному використанню фінансових ресурсів. Проте останнім часом дедалі частіше спостерігається банкрутство банків, що свідчить про неправильно обрану ними стратегію розвитку. З аналізу динаміки розвитку банківської системи України виходить те, що кількість ефективно працюючих банків різко скоротилася за останніх три роки. Великий вплив на ефективність банківської діяльності має невідповідність методів, які використовуються при плануванні розвитку банків, сучасному стану й напрямкам розвитку фінансового ринку України, процесу інтеграції України у світове економічне співтовариство, що не дає змоги створити високоефективну банківську систему, породжує недовіру до неї суб'єктів господарської діяльності, обмежує можливості використання фінансового ринку для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів економічної системи в цілому.

Перебуваючи на своїй переддипломній практиці у відділенні банку "Україна" АК в м. Теплику, я прийшов до висновку, що останнім часом у даному відділенні банку спостерігається тенденція до зниження рівня вкладів населення у комерційні банки. Це свідчить про те, що населення не має змоги вкладати свої кошти у комерційні банки через скрутне економічне становище в державі, через заборгованість по заробітній платі, пенсіях, стипендіях і інших соціальних виплатах і допомогах. Та й та заробітна плата, що виплачується, йде на придбання громадянами товарів першої необхідності, оплату комунальних послуг і інші нагальні потреби.

У загальнонаціональному масштабі України слід вказати на ті фактори, які негативно впливають на розвиток даного процесу.

По-перше, це недостатній розвиток усіх елементів грошової маси (грошових агрегатів), що є наслідком незавершеної приватизації (відсутність достатньо розвинутого ринку цінних паперів), недостатній розвиток ринку казначейських зобов'язань.

По-друге, недостатньо висока ефективність функціонування підприємств і високий рівень податків, що не заохочують підприємства активно використовувати можливості співробітництва із комерційними банками (ефект фінансового важеля у таких умовах наближається до нуля або набирає від'ємного значення).

По-третє, низькі доходи громадян не дають змоги у повній мірі розвивати споживчий кредит, який посідає значне місце у кредитному портфелі комерційних банків за кордоном.

По-четверте, впровадження в дію мереж електронних платежів із використанням пластикових карток, які є домінуючими у країнах Заходу, пов'язане із великими капітальними вкладеннями й потребує забезпечення стабільних і досить високих доходів громадян, що, у свою чергу, пов'язане із ефективністю функціонування економіки в цілому.

По-п'яте, як свідчать результати аналізу розвитку народного господарства та доходів населення у даному регіоні країни, то рівень його економічного розвитку суттєво відрізняється від інших регіонів, що при подальшому розвитку фінансового ринку зумовлюватиме нерівномірність розподілу попиту на фінансові послуги на всій території України.

По-шосте, у зв'язку з недостатнім розвитком ринку фінансових послуг структура активів і пасивів, а також показники діяльності банків України суттєво відрізняються від аналогічних західних стандартів і нормативів банківської діяльності, що не дає змоги орієнтуватися на них при прийнятті рішень. Із розвитком фінансового ринку в Україні, природно, спостерігатиметься зближення цих характеристик.

З огляду на перераховані вище чинники, які були детально проаналізовані у дипломній роботі, можна стверджувати, що якщо фінансовий ринок країн із розвинутою ринковою економікою розподілений і стабілізований, а конкуренція там іде на рівні забезпечення якості фінансових послуг, то фінансовий ринок України перебуває на самому початку свого розвитку і лише на перший погляд здається розподіленим. Ознаки стабілізації і підвищення темпів розвитку економіки держави дадуть змогу спрогнозувати активізацію розвитку банківських послуг і загострення конкуренції між самими вітчизняними банками, а також між вітчизняними банками та банками з іноземним капіталом, які останнім часом з'являються на фінансовому ринку України.

Слід також наголосити на тому, що в умовах переходу України до ринкової економіки основою розроблення стратегії будь-якого комерційного банку є достеменне встановлення моменту створення економічних умов для впровадження вже опанованих у країні із розвинутою ринковою економікою інструментів фінансового ринку, визначення регіону впровадження нових інструментів та освоєння необхідного інструменту. Такі умови викликають необхідність внесення змін у концепцію формування місії комерційного банку. Тобто банк в умовах розвитку ринкової економіки не так пристосовується до навколишнього середовища, як стає провідником нових для української економіки фінансових послуг з урахуванням втілення прогресивних банківських технологій, прискорюючи соціально-економічний розвиток країни. Таку роль банк може виконати, ретельно стежачи за розвитком економіки країни, її інтеграції у світове економічне співтовариство.

Світовий досвід розвитку банківської системи переконує, що одним із важливих напрямків розвитку комерційних банків є освоєння споживчих кредитів. Так, ця тема є досить актуальною сьогодні. Тому аналіз динаміки грошових видатків населення, проведений у ході спостережень за динамікою коштів населення на вкладних рахунках фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті і відділенні банку "Україна" АК в м. Теплику Вінницької області, свідчить, що тенденція зниження доходів та витрат населення вже набула позитивного характеру, що підтверджує актуальність планування розвитку споживчих кредитів.

Для визначення територіального розвитку споживчих кредитів (за мережею філій банку "Україна") адміністративно-територіальні одиниці України, як підтвердили дослідження, доцільно розподілити за густотою населення, що, на відміну від орієнтації на площу або чисельність населення, дає змогу встановити вектор розвитку філій банку "Україна" на території України з мінімальними капітальними витратами й забезпечити найвищу динаміку охоплення населення України сферою банківських послуг. Наведений вище показник необхідно розглядати у комплексі з таким, як рівень середньої заробітної платні та доходи населення, що є показниками наявності фінансових ресурсів і рівня попиту на фінансові послуги. Тобто у процесі розроблення напрямків розвитку комерційного банку необхідно провести розподіл адміністративно-територіальних одиниць України за рівнем середньої заробітної платні та доходами населення, що допоможе визначити саме ті регіони, які потребують першочергового розвитку споживчих кредитів; необхідно також надати динаміки розвитку даного комерційного банку, підвищити його авторитет серед населення країни.


 
 

Цікаве

Загрузка...