WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

4. Удосконалення безготівкових розрахунків населення.

На даний час перед комерційними банками України стоїть завдання більш широкого розвитку безготівкових розрахунків і перерахування грошових коштів населення. Тут широка увага приділяється розробці і введення в дію так званих непаперових технологій.

Аналіз розвитку процесу автоматизації банківського обслуговування клієнтів за останні десять років вказує на суттєве розширення практики використання автоматизованих банківських систем як у процесі кредитування, так і проведення розрахунків. Банки і інші зацікавлені організації отримали можливість використовувати електронні перерахунки замість паперових засобів. Введення у дію подібних систем на практиці пов'язано із вирішенням деяких проблем.

По-перше, це проблеми організаційно - технічного характеру, пов'язані із проведенням необхідних наукових досліджень, розробленням відповідних технічних і технологічних питань, матеріально-технічним забезпеченням проекту і інше. При цьому необхідно враховувати те, що поряд із перевагами електронних систем платежів у порівнянні з іншими методами платежу, вони повинні забезпечувати конфіденційність, приватність угод і операцій, акуратне виконання операцій і представляти клієнту можливість вибору методу платежу.

По - друге, це юридичні питання функціонування електронних платіжних систем. Більшість промислове розвинутих країн Заходу до цих пір не мають спеціальних законів і положень, які регулюють електронні платежі, і використовують закони, які відносяться виключно до чекового і готівково-грошового обороту. Так, наприклад, у Великобританії Закон про засоби обігу (Bills of Exchange Act) був прийнятий в 1882 році і в останні роки лише уточнявся і доповнювався. Сьогодні США - єдина країна у світі, в якій із 1978 року діє закон, який регулює використання систем по електронному перерахунку грошових коштів. В даному законі передбачаються основні права, обов'язки і відповідальність користувачів систем. До юридичних проблем функціонування електронних платіжних систем відноситься також питання ідентифікації клієнта і санкціонованого користування системою, відміни і підтвердження правомірності операцій, відповідальність за помилки і інше.

В Україні дане питання потребує також свого вирішення. Однією із нагальних проблем, які гальмують розвиток системи розрахунків за допомогою пластикових карток є відсутність законодавства в цій сфері. Так, впровадження в дію законів могла б не тільки стимулювати розвиток ринку "електронних послуг", але й попередити його хаотичний розвиток, не повторюючи при цьому помилок інших країн. Відомо, що надмірна конкуренція призводить до негативних наслідків. Тому тільки скоординовані дії банків допоможуть здійснити перехід до розрахунків пластиковими картками із найменшими затратами як для банків і іх клієнтів, а також торгових і сервісних підприємств і країни в цілому.

В зв'язку з цим слід звернути увагу на досвід закордонних країн, зокрема, на успіхи Франції у створенні єдиної банківської сітки, яка забезпечує універсальність всіх випущених у Франції карток. До 1984 р. у Франції існували три автономні несумісні системи банківських карток: Сarte Blue Сarte Verte і картка банку Credit Mutuel. Групи банків, які випускали дані картки, вели між собою інтенсивну конкурентну боротьбу. Вони навіть перестали піклуватися про реальні комерційні результати своєї діяльності в "картковому" бізнесі, оскільки власники карток відчували деякі труднощі у пошуках банкомата чи комерсанта, який здатний цю картку прийняти. Тому, нарешті, було підписано угоду про створення міжбанківської системи взаєморозрахунків, яка заснована на таких принципах, як технічне одноманіття, комерційний нейтралітет, упорядкування процедур і обов'язкове приймання повного визначеного набору карток у всіх банках.

Аналізуючи досвід інших країн, у тому числі США, Великобританії, Німеччини, Швейцарії, можна зробити висновок, що Україні також необхідно йти по шляху створення єдиної міжнаціональної системи розрахунків за допомогою пластикових карток. Реальний економічний ефект від реалізації подібного проекту буде більший, а затрати менші сумарної величини аналогічних показників інвестиційних проектів кожного із банків, які створюють і розвивають власні системи електронних платежів.

По-третє, це проблема надійності комп'ютерних систем. За оцінками англійських економістів в Англії загальна сума втрат, пов'язаних із неполадками ЕОМ, а також несанкціонованого доступу до систем складає щорічно 500 млн. фунтів стерлінгів, із них видатки банків - 100 млн. фунтів стерлінгів. Попередити чи зменшити ці втрати планується шляхом введення в дію нових систем, що базуються на використанні спеціальних засобів, що "впізнають" клієнта за голосом, рукою (дактилоскопія використовується при наборі клієнтом персонального ідентифікаційного номеру на клавіатурі банкомату), сітківці ока і інше. Але слід також наголосити на тому, що таке обладнання вже дорого коштує.[24. ст.88].

Надійність використання електронних комп'ютерних систем розглядають із позицій:

а) надійності ЕОМ з метою зменшити чи по можливості уникнути втрат від пошкодження обладнання, порушень в одній частині системи і попередження їх розповсюдження на всю систему;

б) надійності штату працівників в залежності від рівня їхньої кваліфікації, відповідальності, акуратності і інше;

в) надійності комунікаційних шляхів зв'язку.

Франція, наприклад, сформувавши єдину банківську мережу і накопичивши досвід застосування електронних карток для телефонних розмов, і стала першою країною, що відважилася цілеспрямовано вводити у дію систему електронних карток у загальнонаціональному масштабі. Цей приклад взятий за основу також у Німеччині, Швейцарії і Україні.

По-четверте, економісти виділяють проблему зайнятості. ЕОМ використовуються у банках країн західної Європи вже понад ЗО років. У сфері зайнятості за цей період суттєвого скорочення працівників не спостерігалося, більше того, в деяких випадках відбувся наплив робочої сили у комерційні банки. Так, наприклад, чисельність працівників "великої четвірки" великих клірингових банків Великобританії за останні 15 років збільшилася на 30 %.

Якщо ж враховувати вплив інших факторів, то використання комп'ютерів в банках дозволило за цей період збільшити об'єм роботи, що виконується ними, на 120 %.

По-п'яте, економісти вивчають вплив керівництва держави на процес комп'ютеризації в банках. У Великобританії, наприклад, вплив керівництва держави у процесі комп'ютеризації був незначним. Основні капіталовкладення належали приватним підприємцям. У Франції ситуація була прямо протилежною. Великі позики і дотації на ці цілі були надані Міністерством і державними підприємствами і організаціями, а приватний капітал використовувався у значно менших розмірах.[24. ст.68].

Удосконалення економічного механізму в умовах переходу до ринку пред'являє все більш високі вимоги до функціонування системи грошового обороту, організації розрахункового і касового обслуговування приватних осіб. Зростання платіжного обороту і обумовлене ним зростання витрат обігу вказують на необхідність створення принципово нового механізму грошового обороту, який би забезпечував швидко зростаючі потреби в платежах, і прискорення обігу грошових коштів при одночасному зниженні витрат грошового обігу і скорочення затрат праці.

Ця проблема не може бути вирішена при масовому використанні вже існуючих форм грошей, так як в силу своєї фізичної природи вони обумовлюють деякі труднощі при здійсненні фінансових розрахунків і не забезпечують достатнього контролю за сферою свого обігу. Тому основним шляхом вирішення цієї проблеми є використання так званої "непаперової" технології на основі досвіду промислове розвинутих країн світу з ринковою економікою у сфері широкого застосування на практиці замінювачів готівкових грошей і створення спеціалізованого технічного обладнання для їх автоматичної обробки.

За таких умов питання автоматизації і механізації набуває особливого значення. Адже подальше зростання об'ємів безготівкових розрахунків за платежами населення, а також розвиток всіх безготівкових операцій комерційних банків, в тому числі ощадних, може бути досягнуто за рахунок поступової комп'ютеризації банківської діяльності.[35. ст. 204].

Основними завданнями створення принципово нової системи банківського обслуговування населення є:

- значне зниження витрат, пов'язаних з готівково-грошовим обігом;

- створення умов для інтенсивного і достатнього акумулювання вільних грошових коштів населення і максимальний народногосподарський і внутрішньосистемний ефект від використання акумульованих коштів;

- створення нових технологій платіжного обслуговування населення, які б гарантували максимальну мобільність грошових потоків при мінімальній трудомісткості і собівартості розрахунків;


 
 

Цікаве

Загрузка...