WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Невелику частку у трастових операціях для фізичних осіб складають агентські (посередницькі) послуги. До них відносяться:

1. Зберігання активів клієнта:

- прийняття цінних паперів на зберігання;

- консультації і рекомендації щодо питань купівлі і продажу цінних паперів, нерухомості і інше;

- одержання доходів за цінними паперами;

- своєчасне повідомлення довірителів про надходження коштів на рахунки за цінними паперами;

- обмін цінних паперів;

- погашення облігацій зі строком, що закінчився;

- отримання грошових коштів під заставу;

- купівля - продаж цінних паперів з метою забезпечення збереженості активів (загальної суми і доходів);

- отримання і доставка цінних паперів клієнтам;

- оренда сейфів.

Зберігання цінностей забезпечується комерційним банком у двох формах:

а) надання сейфів у тимчасове користування для зберігання цінностей;

б) зберігання цінностей у стальній камері.

Комерційний банк, надаючи сейф і забезпечуючи послуги" пов'язані із зберіганням, контролює доступ до сейфу. А зберігання у стальній камері відрізняється від послуг щодо надання сейфів у тимчасове користування тим, що в даному випадку сам банк приймає на зберігання цінності і виступає в якості агента. При цьому невеликі банки, які не мають власних сховищ, користуються послугами великих банків.

2. Управління активами на правах представника клієнта (проведення комерційних операцій із цінними паперами чи здійснення інвестицій за дорученням клієнта):

- купівля-продаж цінних паперів;

- спостереження за курсами цінних паперів, які зберігаються у портфелі банку, і формування портфелю цінних паперів;

- оплата рахунків довірителя;

- сплата податків;

- оформлення страхових полісів;

- отримання всіх видів доходів (із будь-яких джерел) за дорученням клієнтів;

- здійснення прав, які випливають із володіння акціями;

- розпорядження інвестиційним портфелем клієнта.

Складовою частиною довірчих операцій є операції щодо управління портфелем інвестицій приватних клієнтів, які отримали назву "Рrivate banking". Особливими ознаками цих операцій є те, що об'єктом інвестування, як правило, виступають цінні папери (акції і облігації), що пояснюється перш за все високоліквідним характером придбаних активів, тобто можливістю їх швидкої конвертації у готівкові гроші, відносною стабільністю (облігації) і потенційно високою дохідністю (корпоративні акції). Клієнти банку можуть передавати трастовому відділу разові доручення про купівлю чи продаж цінних паперів, валюти, дорогоцінних металів по телефону, факсу, телекомунікаційних каналах зв'язку, а також надавати банківським працівникам право розпоряджатися їх власністю. Операції комерційного банку щодо управління портфелем інвестицій клієнтів відрізняються високою прибутковістю і відносно низьким рівнем затрат на їх проведення, а також значною вартістю придбаних активів і їх високою мобільністю.

Практика показує, що більшість клієнтів-фізичних осіб, які звертаються до комерційних банків України із пропозицією відкрити рахунок для проведення трастових операцій, не мають досвіду і необхідних знань для проведення операцій на фінансових ринках. Тому комерційні банки будують свої взаємовідносини з клієнтами із врахуванням цих особливостей і намагаються на печатках формувати загальну уяву клієнта про цінні папери, .роблячи ставку на придбання відносно надійних і дохідних цінних паперів, оскільки основним критерієм першого етапу взаємовідносин банку і клієнта виступає стабільність доходу від цінних паперів. Як наслідок, в міру набуття клієнтами певних знань про функціонування фінансових ринків, в якості можливих інвестицій можуть розглядатися і інші, високодохідні, але разом з тим і більш ризиковані цінні папери.

3.3. Інші (додаткові) послуги комерційного банку.

Основні види банківської консультаційної діяльності за кордоном переважно здійснюються експертами, які володіють високою кваліфікацією і мають досвід практичної і наукової роботи.

Основними напрямками консультаційної діяльності комерційних банків можуть бути такі:

- інформаційні посередницькі послуги, які включають в себе підбір засновників, учасників науково-технічної розробки, учасників обмінних операцій, продавців і покупців, підбір кадрів і інше;

- утворення банків даних за матеріалами, ресурсами, обладнанням, по можливості надання їх в лізинг, оренду і інші форми обміну товарно-матеріальними цінностями;

- інформаційно-аналітичні і маркетингові послуги, проведення науково-технічної і економічної експертизи проектів і рішень, прогнозування результатів діяльності при переході на нові форми господарювання, контрольне вимірювання і перевірку достовірності звітних даних, перевірку платіжних документів, правильності встановлених цін, економічний аналіз контрактів;

- проведення маркетингових досліджень ринку за заказом клієнта;

- інформаційно-довідкові послуги: надання копій документів (розрахункових і інших), з'ясування суми коштів клієнтів, допомога у пошуку даних сум, отримання довідок у архіві банку і інші. Надання довідкової інформації про засновницькі дані юридичних осіб, включаючи неконфіденційну інформацію про фінансовий стан і платіжездатність, а також іншої ділової довідкової інформації, яка необхідна клієнтам банку;

- консультаційно-правові послуги, в тому числі щодо питань застосування господарського законодавства України, кредитно-розрахункових відносин, організації і ведення бухгалтерського обліку і фінансово-економічної роботи на підприємстві;

- патентні послуги;

- рекламно-видавничі послуги, організація науково-технічних семінарів, нарад, конференцій;

- послуги щодо оформлення і реєстрації договорів і документів, в тому числі за міжнародними розрахунками і іншими зовнішньоекономічними операціями;

- послуги щодо ведення бухгалтерського обліку, касового і фінансового господарства підприємств і великих організаційних структур (концернів, об'єднань і інших), щодо проведення розрахунково-касових операцій клієнтів у відповідності до укладених договорів, за виконанням перевірок забезпечення за борговими зобов'язаннями, проведенні ревізій на основі договорів із вищестоячими органами клієнтів;

- послуги щодо касового обслуговування клієнтів (попередня підготовка і доставка клієнтам готівкових грошей для виплати заробітної плати і інших платежів);

- страхування кредитних і депозитних ризиків, заставленого майна в :

українських і закордонних комерційних банках, майна організацій і громадян; виконання інших страхових операцій;

- підготовка кадрів для інших комерційних банків, створення центрів підготовки і перепідготовки кадрів;

- інші послуги і операції, незаборонені чинним законодавством України, на здійснення яких банками відсутні будь-які обмеження у банківському законодавстві.[25. ст.44]

Провідні комерційні банки України активно розширюють перелік послуг, які вони надають своїм клієнтам, а також підвищують і саму якість обслуговування клієнтів. Зокрема, банки надають індивідуальним клієнтам такі послуги:

1) відкриття і ведення строкових рахунків, за якими клієнти мають можливість частково знімати із рахунку грошові кошти, а також поповнювати депозит (готівкою чи у безготівковій формі). Після закінчення фінансового року банк нараховує проценти. Причому процентна ставка коригується банком із врахуванням зміни кон'юнктури грошового ринку, що дозволяє захистити кошти вкладників від інфляції. Сума нарахованих процентів приєднується до основного вкладу чи може бути знята вкладником;

2) відкриття і ведення поточних рахунків, що свідчить про роботу банку із великими безготівковими сумами. Клієнти можуть робити перерахування із поточного рахунку, зарахувавши на рахунок заробітну плату, гонорари, дивіденди за цінними паперами, грошові кошти за договором купівлі-продажу;

3) банківський вексель емісійного синдикату - короткострокове боргове зобов'язання, яке дає право його власнику отримати вказану суму у період погашення. Вексель випускається серіями. Строк обігу кожної серії – 16 тижнів.

4) придбання ощадних сертифікатів. Банк випускає ощадні сертифікати із фіксованим строком обігу і процентною ставкою. Продаються сертифікати приватним особам за номінальною вартістю. Виплата процентів проводиться банком після закінчення строку обігу сертифікатів;

5) надання необхідної інформації. Клієнт комерційного банку має можливість отримувати виписки, які відображають рух коштів на рахунку, копії платіжних доручень, а також всю необхідну інформацію про роботу відділу приватних вкладів. При необхідності здійснюється пошук втрачених сум;

6) індивідуальне обслуговування клієнтів. Кожний співробітник відділу приватних вкладів великих комерційних банків України має своїх індивідуальних клієнтів, що сприяє швидкому і якісному оформленню операцій на рахунках приватних осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...