WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Досвід комплексного банківського обслуговування клієнтів поступово переймають і застосовують вітчизняні комерційні банки, які починають виконувати нові послуги (трастові, консультаційні, лізингові, факторингові, валютні і інші), щоби тим самим зодовільнити все більш складні потреби клієнтів. Такий підхід підвищує їх конкурентноздатність в залученні кредитних ресурсів і нових клієнтів. Тому витримати конкурентну боротьбу в сучасних економічних умовах України зможе лише той банк, який буде постійно розширювати свій діапазон послуг, які надаються клієнтам, знижувати їх собівартість, покращувати якість депозитного, кредитного і розрахунково-касового обслуговування клієнтів, пропонуючи їм різного роду консультації. Інакше в банку може різко скоротитися об'єм кредитних ресурсів, погіршитися їх структура, а потім і ліквідність балансу. У підсумку такий банк може понести великі збитки, тобто стати неконкурентоздатним.

Створення і розвиток системи комерційних банків на новій основі дозволило послабити монополію у банківській справі, що призвело до зародження конкуренції, а також є першим кроком до організації грошового ринку. Комерційні банки самостійно стали встановлювати процентні ставки за залученими коштами і кредитами, тобто почали працювати більш рентабельне. Створені банки відрізняються великою різноманітністю методів ведення банківської справи.

Комерціалізація банківської системи різко знижує небезпеку її бюрократизації і сприяє оперативному вирішенню питань. Комерційні банки у своїй діяльності орієнтуються на необхідності отримання максимально можливого доходу.

При переході до ринку робота банків повинна будуватися на основі принципів грошового ринку, одним з яких є робота банків у межах реально залучених ресурсів. Важливою проблемою на даний час є дефіцит кредитних ресурсів комерційних банків, які формуються (в середньому біля 20%) за рахунок позик, отриманих в результаті міжбанківського кредитування.

Отже, одним із шляхів вирішення проблеми дефіциту кредитних ресурсів є більш ширше залучення грошових коштів населення на депозити в комерційних банках. На даний час децентралізується лише частина позичкового фонду країни. Це, зокрема, залишки коштів на рахунках підприємств, установ і організацій. А що стосується вкладів фізичних осіб, то в кожному комерційному банку їх розмір, як встановлено чинним банківським законодавством України, не повинен перевищувати суму вкладних коштів, тобто 5-8% зобов'язань банку. Тому подальший розвиток ринку позичкових капіталів дозволить послабити напругу, яка виникла у зв'язку із недостатнім задоволенням потреби комерційних банків у кредитних ресурсах.[28. ст.36].

2. Перспективи розвитку щодо залучення заощаджень фізичних осіб.

В умовах переходу до ринку, враховуючи тенденції розвитку банківської справи, комерційним банкам України необхідно удосконалювати методи роботи перш за все в галузі управління заощадженнями фізичних осіб. Як показує закордонний і вітчизняний досвід, для вкладників важливим стимулом е рівень процентів, які виплачують банки за вкладами. З точки зору банку вказаний процент поряд із планами залучення на вклади коштів клієнтів являє собою інструмент управління процесами формування і використання грошових накопичень, і одночасно засіб у конкурентній боротьбі за пасиви.

На даний час комерційні банки України пропонують своїм клієнтам різні види вкладів, але лише деякі з них (депозитні строкові вклади) популярні. Тому необхідно переглянути саму систему вкладів, оскільки деякі з них (молодіжно-преміальні, виграшні, грошово-речові вклади) не отримали достатнього розвитку.

Крім того, економічно вигідно було б запровадити у вітчизняну практику ведення банківської справи такий вид ощадного вкладу, як депозитні рахунки грошового ринку, апробовані в США. Вони перспективні в умовах високих темпів інфляції, адже справа в тому, що норма проценту за згаданими рахунками володіє високою чутливістю до зміни ринкової кон'юнктури. Іншими словами, ставка депозитного проценту є плаваючою і змінюється в залежності від попиту і пропозиції на грошовому ринку.

Також можна використовувати депозитні рахунки, які мають змішаний режим функціонування і є своєрідними фінансовими інвестиціями, які приносять інвесторам певні доходи. У США до таких рахунків, крім рахунків грошового ринку, відносяться так звані "know - рахунки", рахунки із автоматичним перерахуванням коштів (САПС і АТS - рахунки), супернау рахунки. При чому дані рахунки можуть відкриватися як юридичним, так і фізичним особам. Тому однією із основних функцій всіх комерційних банків є забезпечення платіжного механізму чи переказу коштів, і значення цієї функції тим більша, чим більша довіра до чеків і кредитних карток, які дозволяють скоротити розрив між надходженням коштів і здійсненням платежів.[34. ст.43].

У закордонній практиці важливе місце серед фінансових послуг комерційних банків займає забезпечення найбільш зручної форми платежу. Так, намагаючись зацікавити вкладників у зберіганні ощадних вкладів, банки США відкривають нау - рахунки, які забезпечують можливість чекових розрахунків. Інші рахунки (АТS — рахунки) дозволяють клієнту у разі зменшення поточного вкладу автоматично перерахувати гроші на цей рахунок із ощадного вкладу.

У перспективі комерційні банки України можуть також використовувати досвід комерційних банків США, які пропонують населенню пакет різноманітних послуг — так звані "рахунки пов'язаних послуг". В якості прикладу можна навести звичайний поточний чековий рахунок, на який при необхідності перераховуються кошти із ощадного вкладу, і з нього також виставляються акредитиви і оплачуються туристичні чеки, допускається овердрафт, виписуються дебетні картки і чекові книжки.

3. Розвиток системи банківських послуг населенню.

Аналіз рентабельності роботи багатьох західних комерційних банків показав, що значна частина доходів банків формується на даний час за рахунок отримання комісійних від надання клієнтам банківських послуг. У Франції, наприклад, це складає 40 % прибутку великих комерційних банків і формується за рахунок комісійних, частка яких сьогодні наблизилася до суми банківських процентів, отриманих від проведення кредитних операцій. То ж які основні види банківських послуг пропонують сьогодні комерційні банки України? Щоб відповісти на це запитання недостатньо лише перерахувати їх основні види, необхідно також дати їм коротку характеристику для того, щоб визначити перспективи комерційних банків України у цій сфері.

3.1 Поручительські операції комерційних банків України.

Операції банку, пов'язані із поручительством і гарантією зобов'язань клієнтів (юридичних і фізичних осіб) регулюються відповідними нормами Цивільного права. Зокрема, за договором поруки банк - поручитель зобов'язується перед кредитором свого клієнта відповідати за виконання останнім свого зобов'язання повністю або частково. Виконання цих операцій банком проводиться, як правило, під відповідне забезпечення. [35. ст.59].

Поручительські операції виконуються комерційним банком від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя), якщо це передбачено чинним законодавством України чи встановлено у договорі поруки за згодою сторін.

Об'єктами операцій за договором поруки можуть бути всі види договорів, у тому числі купівлі-продажу, договір поставки і інші. В товарно-комісійних операціях банку при укладанні ними договору купівлі-продажу від свого імені і за порукою комітента часто вигідно не вказувати продавцю кінцевого покупця, і навпаки (інакше роль банку, як посередника, може бути швидко втрачена). В операціях за порукою це неможливо, оскільки банк укладає договір не від свого імені, а від імені довірителя.

Банківська практика охоплює багаточисельні форми операцій за порукою, які не відносяться до договорів купівлі-продажу майна і договорів доставки. Серед них: представництво інтересів клієнта у фінансових, господарських, судових органах, а також при укладанні різноманітних майнових договорів і інших правовідносинах; трастові операції, які здійснюються в інтересах клієнтів банку.

3.2. Трастові операції банку.

Трастові чи довірчі операції виконуються банком від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя), якщо це передбачено чинним законодавством України чи встановлено у договорі поруки за згодою сторін. Трастові операції мають посередницький характер. Їх суть полягає в тому, що клієнти передають банкам своє майно для подальшого інвестування цих коштів від імені їх власників і за їхнім дорученням на різних фінансових ринках з метою отримання прибутку для клієнтів, з якого банки знімають певну плату у вигляді банківської комісії. Довірчі операції яскраво відображають сутність банківської діяльності взагалі, - її пасивно-активний характер, який полягає у залученні коштів і їх подальшому розміщенні з метою отримання прибутку.


 
 

Цікаве

Загрузка...