WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

- Житлово-будівельна кооперація, купівля квартир в особисту

власність 24,1 %

- Купівля будинків 14,2 %

- Реконструкція, капітальний ремонт житлових будинків з

надвірними будівлями 12,6 %

- Кредити, надані працівникам банку 7,0 %

- Госпобзаведення громадян, потерпілих від аварії на

Чорнобильській АЕС 2,2 %

- Будівництво гаражів 1,8 %

- Кредити, надані під заставу 3,4 %

1-7 - Довгострокові кредити - 96,6 %

8 - Короткострокові кредити - 3,4 %

Із діаграми 3 видно, що за цей рік кредити на купівлю квартир в особисту власність і житлово-будівельну кооперацію становили 61000 грн.., або 24,1 % від загальної суми виданих кредитів, кредити на індивідуальне житлове будівництво - 88000 грн.., або 34,7 %, кредити на купівлю житлових будинків -36000 грн.., або 14,2 %, кредити на реконструкцію і капітальний ремонт житлових будинків з надвірними будівлями - 32000 грн.., або 12,6 %, кредити на будівництво гаражів - 4500 грн.., або 1,8 %, кредити на госпобзаведення громадян, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС - 5500 грн.., або 2,2 %, кредити, надані працівникам банку - 17800 грн.., або 7,0 %.

Короткострокових кредитів видано у сумі 8500 грн.., або 3,4 % усіх кредитів даного відділення фізичним особам за 1998р., при чому всі вони надані під заставу. Кількість позичальників становила 9 чоловік.

Отже, за рік сума кредитів становить 253300 грн.., а кількість позичальників - 115 чоловік.

Якщо проаналізувати даний звіт, але вже за 1999р. (додаток 20), то тут можна сказати те, що кількість довгострокових кредитів зменшилася на 207800 грн.. і тепер становить 37000 грн.. Хоча у структурному відношенні довгострокові кредити і надалі займають частку 96,6 % усіх кредитів даного відділення фізичним особам.

Діаграма 4.

Структура споживчого кредитування населення за 1999р. відділенням Ощадбанку України в м. Теплику №6347.

74

Ш 1 - Кредити, надані працівникам банку

• 9 ' Реконструкція, капітальний ремонт

житлових будинків з надвірними будівлями

П 3 - Індивідуальне житлове будівництво

04- Житлово-будівельна кооперація, купівля Квартир в особисту власність

• 5 - Будівництво гаражів

И 6 ' Кредити, надані під платіжні картки

1-5 - Довгострокові кредити - 96,6 %

6 - Короткострокові кредити - 3,4 %.

Із діаграми 4 видно, що кредити на купівлю квартир в особисту власність становили 5000 грн.., або 13,1 % від загальної суми виданих кредитів, кредити на індивідуальне житлове будівництво - 6500 грн.., або 17,0 %, кредити на реконструкцію, капітальний ремонт житлових будинків із надвірними будівлями - 11000 грн.., або 28,7 %, кредити на будівництво гаражів - 2000 грн.., або 5,2%, кредити, які надані працівникам банку - 12500 гри., або 32,6%. Порівняно із 1998р. кількість позичальників зменшилася і становить тепер 23 чоловіка. Кількість короткострокових кредитів також зменшилася на 7185 грн.. і становить тепер 1315 грн.. У структурному відношенні короткострокові кредити як і у попередньому році займають частку 3,4 % усіх кредитів даного відділення фізичним особам. Хоча тепер кількість позичальників становить лише 3 чоловіка.

Тому із річного звіту про довгострокове та короткострокове кредитування населення за 1999р. випливає, що сума наданих кредитів становить 38315 грн.., а кількість позичальників - 26 чоловік.

Станом на 01.01.2000р. реальний стан справ по кредитуванню фізичних осіб за 1999р. відображають дані для пояснюючої записки до річного звіту установ Ощадбанку України (додаток 21). Так, кількість позичальників становить 174 чоловіка: за 1998р. - 141 чол., за 1999р. - 26 чол., а 33 позичальника добавилося ще із попередніх років, які ще не встигли у повному обсязі погасити отримані кредити; по довгострокових кредитах - 171 позичальник, по короткострокових - 3 позичальника. Така велика кількість позичальників по довгострокових кредитах пояснюється тим, що багато кредитів на споживчі цілі було видано фізичним особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Такі кредити видавалися на 15 років і більше, і під низькі відсотки. Тому станом на 01.01.2000р. сума таких позик становила 157000 грн.., з яких на будівництво житла - 148000 грн.. і на будівництво гаражів - 9000 грн.. Залишок заборгованості становив 36000 грн.., а кількість позичальників - 39 чоловік.

Слід також звернути увагу на те, що у даному відділенні банку нараховується 16 позичальників, що мають прострочену заборгованість понад 1 місяць на суму 42000 грн.. Тому ним проведено наступні заходи щодо погашення такого виду простроченої заборгованості: оформлено 3 виконавчих надписи, 4 справи знаходяться на стадії оформлення і направлення до суду, 9 справ передано до суду, де їх було розглянуто і прийнято рішення про стягнення заборгованості у сумі 21000 грн..

Отже, проаналізувавши кредитну роботу відділення Ощадного банку України №6347 в м. Теплику Вінницької області за 1998, 1999 роки, можна зробити висновок, що спостерігається тенденція до зменшення кількості наданих споживчих позик і зростанням простроченої заборгованості, що змусило відділенням банку застосовувати більш жорсткіший контроль за наданням цих позик.

Основними причинами виникнення простроченої заборгованості є:

• дострокове стягнення виданого кредиту у зв'язку із нецільовим використанням і відсутністю у позичальників коштів і майна, на яке може бути звернене стягнення;

• затримка із винесенням судом рішень про примусове стягнення заборгованості;

• збільшення платежів за позиками;

• тривалі затримки заробітної плати і зниження рівня реальних доходів громадян;

На 01.01.1998р. позики надані фізичним особам, становили у структурі кредитного портфеля даного відділення 21,7 %. Аналіз споживчих позик свідчить, що найбільшою у кредитному портфелі споживчого кредитування є питома вага стандартних кредитів - 58 %, кредити, що перебувають під контролем, становлять 22 %, субстанадартні - 5 %, сумнівні - 8 %, безнадійні -7 %.

Станом на 01.01.1999р. позики надані індивідуальним клієнтам, становили 20,5 %. Аналіз кредитного портфеля свідчить про те, що питома вага стандартних кредитів має тенденцію до зниження, оскільки надання кредитів знизилося у зв'язку із кризовими явищами в економіці України. В той же час частка кредитів, які перебувають під контролем, зросла. Інші групи кредитів залишилися без змін.

Отже, підсумовуючи вищевказаний матеріал, можна зробити висновок про те, що відділення банку "Україна" АК в м. Теплику активно працювало і працює зі своїми клієнтами - фізичними особами. Так, багато жителів Тепликського району мають відкриті рахунки як у національній, так і в іноземній валюті, за якими проводяться такі операції як:

- отримання пенсій як у національній, так і в іноземній валюті;

- отримання переказів із-за кордону;

- отримання відсотків за розміщені валютні депозити. Є клієнти - фізичні особи, які співпрацюють із даним відділенням банку вже кілька років і звикли, що в перших числах місяця вони без проблем отримують свої відсотки. Тільки така довіра до банку дозволила наростити велику кількість депозитів і на чималу суму. Вищезгадані клієнти є також активними платниками всіх видів комунальних платежів, що вигідне як для комерційного банку, так і для всієї держави. Тому це ще раз свідчить про те, що дане відділення банку працює над зміцненням конкурентоспроможної позиції агропромбанку на фінансовому ринку не тільки Вінницької області, але й всієї країни загалом.

III. Проблеми вдосконалення і перспективи розвитку банківського обслуговування населення.

1. Сучасний стан ринку банківських послуг.

У зв'язку із переходом банківської системи України до ринкової моделі економіки, тобто початком функціонування дворівневої банківської системи, у нашій країні із особливою гостротою постало питання про взаємодію і взаємовідносини банківських установ. Розвиток банківської системи як з точки зору кількісної (зростання кількості кредитних інститутів, банків), так і якісної характеристик (розширення сфери функціонування банків, універсалізація їх діяльності) призводить до заміни адміністративно — правових взаємовідносин між банками переважно економічними. В зв'язку із цим особливого значення тут набуває досвід індустріальне розвинутих країн Заходу у галузі організації таких відносин, їх формалізації і безпосередньому застосуванні у банківській справі.[25. ст.18].

Закордонна банківська практика останніх років свідчить про те, що банки, які пропонують своїм клієнтам різноманітні послуги високої якості, мають перевагу перед банками з обмеженим набором послуг. В даний час все більша кількість великих західних банків переходить на комплексне обслуговування клієнтів. А це означає те, що крім розрахункового, кредитного і касового обслуговування банки пропонують своїм клієнтам ряд інших послуг, які направлені на задоволення специфічних потреб кожного конкретного клієнта. Так, наприклад, сучасний комерційний банк США виконує більше ніж 100 різноманітних видів операцій і послуг, кліринговий банк Англії—біля 150 видів операцій, а основний комерційний банк Японії - 300. Ці банки виконують повне обслуговування клієнтів: здійснюють нарахування і сплату податків, здійснюють лізингові, факторингові послуги, консультують клієнтів щодо питань інвестування, і інші.


 
 

Цікаве

Загрузка...