WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

При прийнятті в заставу майна, яке є спільною власністю подружжя, необхідно отримати письмову згоду другого із подружжя (інших співвласників майна) на передачу майна у заставу (ст.23 Кодексу про шлюб та сім'ю). Справжність підпису на заяві про згоду на передачу такого майна у заставу повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку. Не дозволяється здійснювати оформлення договору купівлі-продажу майна замість договору застави, виходячи з того, що суд може визнати його недійсним відповідно до статті 58 Цивільного кодексу України.

Банк "Україна" може здійснювати кредитування фізичних осіб під заклад дорогоцінних металів. При закладі позичальником ювелірних виробів установа банку (Центральний апарат) укладають договори з регіональними представництвами Національного банку або суб'єктами підприємницької діяльності, яким згідно діючого законодавства надані повноваження на здійснення їх оцінки та в разі неповернення кредиту та відсотків - скупки цих цінностей за оціночною вартістю.

Оплата послуг щодо оцінки предмету застави здійснюється фізичною особою - позичальником, що обумовлюється в кредитній угоді. На підтвердження оцінки банку надається довідка про проведення оцінки, де вказується номер кредитної угоди, ціль та умови надання кредиту, дані про якість, вагу, ціну тощо.

Після видачі довідки працівник банку в присутності позичальника вміщає лом у мішок, який прошивається, прикріплюється паперовий ярлик з зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові позичальника, номер та дату укладання кредитного договору, порядковий номер. Після цього мішок пломбується відповідальним працівником банку та передається на зберігання в спеціальних депозитних ячейках у сховищі банку, а при їх відсутності - в сховищі банку окремо від інших цінностей.

Якщо кредит не погашається в строк і рішення про пролонгацію не прийнято, наступного дня банк передає заставлене майна регіональному управлінню Національного банку або вищезазначеної організації на реалізацію згідно укладеного договору.

На даний час, тобто станом на 01.01.2000 р., відділення банку "Україна" АК в м. Теплику кредити фізичним особам - непрацівникам банку на споживчі цілі не видає. Що стосується працівників даного відділення, то вони мали змогу отримати даний вид кредиту останній раз ще у 1997 році.

Так, зокрема працівник комерційного відділу Базів Марія Тихонівна 01.09.1997 р. звернулася із клопотанням до керуючого даним відділенням добродія Мацюка Василя Миколайовича із відповідним клопотанням (додаток 14) про надання їй споживчого кредиту в сумі 2000 грн.. (дві тисячі) на придбання меблів. Після того, коли дане клопотання було затверджене керуючим, між відділенням банку і його працівником укладається кредитний договір на видачу споживчого кредиту працівникам відділення банку "Україна" АК в м. Теплик (додаток 15), а також договір поруки (додаток 16).

Крім того цим працівником подається заявка - зобов'язання (додаток 17), де вказується графік погашення кредиту і сплата відповідних відсотків. І тільки потім економіст комерційного відділу дає розпорядження операційному відділу про надання кредиту (додаток 18). Для цього в бухгалтерії банку позичальнику відкривається позичковий рахунок, з якого видається і на який зараховується повернення позики згідно заявки-зобов'язання. Даний рахунок закривається після повернення в повному обсязі кредиту і сплачених відсотків. Щодо відсотків за даним видом позики, то вони щомісячно зараховуються на рахунок доходів відділення банку.

Із кредитного договору видно, що позичальнику Базів М.Т. - працівнику комерційного відділу банком надасться споживчий кредит на придбання меблів в сумі 2000 грн.. (дві тисячі) терміном на 2 роки із стягненням за користування кредитом 35 % річних. При чому банк має право:

- проводити переуступку строків погашення позики із стягненням підвищеної відсоткової ставки, не нижче діючої у відповідний період банку плюс 10 пунктів маржі;

- при несвоєчасному поверненні кредитів, включаючи проценти, достроково пред'явити до стягнення всієї заборгованості позичальника. В свою чергу позичальник зобов'язується:

- заборгованість за позикою і нараховані проценти погашати у відповідності із зобов'язанням від 4 вересня 1997 р. шляхом перерахування із зарплати з 16 листопада 1997 р. Відсотки за кредит позичальник сплачує готівкою на рахунок доходів банку № 122960412 до 28 числа кожного місяця;

- за несвоєчасне повернення кредиту і процентів стягується пеня, розмір якої не перевищує подвійної облікової ставки НБУ;

- при переході із банку у банк на нове місце роботи і в іншу організацію плата за кредит із несплаченої заборгованості стягується за звичайною процентною ставкою, яка діє на дату звільнення працівників з банку.

За договором поруки Поручителем, що діє на підставі статуту, виступає Третяк Ярослава Стахівна - заступник керуючого, Голова кредитного відділу, Кредитором, що діє на підставі статуту - відділення банку "Україна" АК в м. Теплик в особі керуючого Мацюка Василя Миколайовича, Боржником - Базів Марія Тихонівна. Так, Поручитель бере на себе зобов'язання відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржником за вищевказаним кредитним договором у тому ж розмірі, що і Боржник. Якщо Боржник не в змозі вчасно здійснити черговий платіж у відповідності із строковим зобов'язанням, він зобов'язаний повідомити про це Поручителя не пізніше ніж за п'ять днів до моменту настання платежу. При цьому Поручитель зобов'язаний здійснити платіж у відповідності із строковим зобов'язанням. Кредитор зобов'язаний надати Поручителю документи, що підтверджують вимоги Боржника за кредитним договором, та передати права, які забезпечують ці вимоги протягом п'яти днів з моменту виконання Поручителем зобов'язань згідно з кредитним договором у повному обсязі.

У заявці-зобов'язанні вказується графік повернення кредиту, зокрема борг за позикою погашається щомісячно рівними частинами, починаючи із 16 листопада 1997р. по 16 серпня 1999р. включно шляхом стягнення із зарплати. За 1997р. було сплачено 182 грн.., за 1998р. - 1092 грн.., за 1999р. - 726 грн.. А 16 серпня 1999р., коли остання сума платежу була погашена, то даний позичковий рахунок відділенням банку був закритий.

4.2. Кредитна діяльність відділення Ощадбанку №6347 у м.Теплику Вінницької області.

Оскільки відділення банку "Україна" АК в м. Теплику на даний час кредитуванням фізичних не займається, то я вирішив скористатися звітними матеріалами відділення Ощадбанку України в м. Теплику №6347, яке виконує такі банківські операції. Так, залежно від цільового призначення коштів, наданих громадянам України Ощадним банком, кредити можна поділити на дві групи. Перша об'єднує позики, надані для поліпшення житлових умов і домашнього господарювання. Вони порівняно великі за обсягом і надаються на відносно тривалий строк.[39. ст.42].

До першої групи належать позики, видані:

• на будівництво індивідуальних будинків із надвірними будівлями;

• на купівлю у громадян індивідуальних житлових будинків із надвірними будівлями;

• на реконструкцію, капітальний ремонт індивідуальних будинків;

• на будівництво надвірних будівель;

• на будівництво та купівлю садових будинків;

• на купівлю незаселених будинків у сільській місцевості;

• на капітальній ремонт садових будинків і будинків у сільській місцевості;

• на будівництво гаражів;

• на купівлю квартир і капітальний ремонт власної квартири;

• на початковий внесок до житлового або житлово-будівельного кооперативу.

До другої групи належать позики на нагальні потреби і під заставу цінностей та цінних паперів. При чому кредит надається у безготівковій формі та готівкою з урахуванням таких обмежень:

• короткострокові кредити в сумі до 3 тис. грн.. можуть надаватися готівкою;

• короткострокові та довгострокові кредити на будівництво, реконструкцію та ремонт, що надаються частинами в міру виконання робіт, можуть надаватися готівкою в сумі до 3 тис. грн.. на кожну частину після обов'язкового одержання звіту про використання раніше одержаної суми;

• всі інші кредити незалежно від суми та строку користування надаються виключно у безготівковій формі. Так, виходячи із звіту про довгострокове та короткострокове кредитування населення за 1998р. відділенням Ощадного банку України в м. Теплику № 6347, можна сказати те, що довгострокових кредитів видано у сумі 244800 грн.., або 96,6 % усіх кредитів даного відділення (додаток 19). Кількість позичальників становила 106 чоловік.

Діаграма 3.

Структура споживчого кредитування населення за 1998р. відділенням Ощадбанку України в м. Теплику № 6347.

- Індивідуальне житлове будівництво 34,7 %


 
 

Цікаве

Загрузка...