WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Операції з використанням пластикової картки оформляються відповідно до чинного законодавства України, положення "Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки", затвердженого постановою Правління НБУ №79 від 02.03.1998р., правил міжнародної асоціації Europay International та Maestro International Inc., нормативних документів банку "Україна", зокрема "Порядку емісії та обслуговування карток міжнародної платіжної системи Europay International S. A.", затвердженого постановою Правління банку "Україна" 12 лютого 1999р. Усі розрахунки за міжнародними платіжними картками проводяться у національній валюті або доларах США.[10. ст.11].

Зарахування коштів на картковий рахунок здійснюється на підставі заяв та укладених договорів про видачу банківської пластикової картки Cirrus/ Maestro (додаток 13).

Укладення договорів на видачу банківської пластикової картки Cirrus/ Maestro, ведення спеціальних карткових рахунків користувачів банківською пластиковою карткою Cirrus/Maestro, розрахунки із міжнародними платіжними системами, стягнення комісії та нарахування відсотків здійснюється відділом розвитку мережі та роботи з клієнтами центру платіжних карток та відділом рахунків фізичних осіб в іноземній валюті головного операційного управління.

Міжнародна банківська пластикова картка Cirrus/Maestro "Україна" - це пластиковий ідентифікаційний засіб, використання якого регламентується чинним законодавством України, Статутом та правилами асоціації Europay International, платіжної системи Cirrus/ Maestro, нормативними документами банку "Україна", а також Договором, що укладений між Банком та Держателем цієї картки.[23. ст.6].

При здійсненні емісії банківської пластикової картки Cirrus/ Maestro дирекціями та відділеннями банку ними здійснюються функції укладання договорів та зарахування коштів на транзитні рахунки для подальшого їх перерахування на рахунки відділу рахунків фізичних осіб в іноземній валюті головного операційного управління. При цьому ведення карткових рахунків банківських платіжних карток, розрахунки із міжнародними платіжними системами, стягнення комісії та нарахування відсотків здійснюється відділом розвитку мережі та роботи з клієнтами центру платіжних карток та відділом рахунків фізичних осіб в іноземній валюті головного операційного управління.

Із додатку 13 випливає, що банк "Україна" в особі заступника Івано-Франківської дирекції банку "Україна" АК Блащука Мирослава Тарасовича, який діє на підставі Статуту і довіреності №2403 від 09.07.1997р. з одного боку, та керуючий відділенням банку "Україна" АК в м. Теплику Мацюк Василь Миколайович (Держатель), уклали договір, за яким даний банк видає Держателю міжнародну банківську платіжну картку Cirrus/Maestro на підставі отриманої від нього заяви та обслуговує рахунок Держателя №6763861001486017 / 001486 у гривнях. При чому дана картка є власністю банку "Україна" і її має право використовувати особа, чиї ім'я, прізвище та підпис проставлено на ній. Платіжною карткою Cirrus/Maestro можна розраховуватися за товари та послуги за безготівковим розрахунком (у місцях, де встановлено Р08 - термінал), а також отримувати готівкові гроші у банкоматах чи установах банку "Україна".

4. Розміщення залучених ресурсів комерційним банком.

4.1. Діяльність акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" по кредитуванню фізичних осіб.

Згідно Положення "Про кредитування", затвердженого постановою Правління банку "Україна" від 20 грудня 1997 року (із змінами та доповненнями від 16 грудня 1999 р.) надання кредитів фізичним особам на придбання споживчих товарів тривалого користування, нерухомого майна, транспортних засобів, тощо, здійснюється філіями банку при наявності відповідного дозволу Центрального апарату.

Процес кредитування здійснюється на умовах повернення кредитів, терміновості, платності, під забезпечення, який передбачений чинним законодавством України та погоджений сторонами. Розмір кредиту на будівництво, купівлю та ремонт квартир (житлових будинків, дач, тощо) для непрацівників банку визначається з урахуванням вартості цих об'єктів та платоспроможності позичальника, але не може перевищувати 40 тис. грн.. та 60% оціночної вартості майна, майнових прав, які передаються банку в якості забезпечення повернення кредиту.[21. ст.24].

Строк кредитування встановлюється залежно від цілей об'єкту кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника і не повинен перевищувати 3-5 років, при умові наявності відповідних ресурсів та виконання банком економічних нормативів. Слід зазначити, що кредити непрацівникам банку надаються на загальних умовах кредитування.

Для одержання кредиту позичальник надає в банк наступні документи:

- обгрунтоване клопотання на видачу кредиту, в якому зазначається ціль кредиту, сума і строк користування ним, запропоноване забезпечення;

- копію паспорту;

- довідку з місця роботи з визначенням суми одержуваного доходу, стажу роботи, в т.ч. на даному місці;

- дані про склад сім'ї позичальника, їх місячний дохід та майновий стан;

- декларацію про доходи, завірену податковою інспекцією;

- нотаріально завірену копію документа, який підтверджує право власності на майно, що пропонується в заставу;

- довідка нотаріальної контори (іншого уповноваженого органу) про відсутність арешту на предмет застави;

- паспорт поручителя — фізичної особи і документи, які підтверджують його платоспроможність;

- дані про склад сім'ї позичальника та поручителя - фізичної особи;

- фінансові звіти поручителя - юридичної особи за останні 3 звітні дати (баланс-форма №2, звіт про фінансово-майновий стан - форма №3). При наданні споживчих кредитів установа банку повинна ретельно вивчити реальність та надійність джерел повернення заборгованості за кредитами та відсотками. В разі, якщо сукупний місячний дохід позичальника (за мінусом обов'язкових відрахувань) не забезпечує щомісячне повернення кредиту та нарахованих відсотків, кредит, як правило, не надається, не зважаючи на наявність ліквідного заставленого майна. Виключенням можуть бути випадки надання кредиту для поліпшення житлових умов, коли згідно умов кредитного договору, повернення кредиту здійснюється за рахунок продажу іншого майна позичальника, наприклад, належного йому житла. При цьому банк повинен здійснювати постійний контроль за проведенням операцій щодо продажу житла з метою недопущення втрати джерел повернення кредиту.

Надання кредиту здійснюється як в безготівковій формі, так і в готівковій формі, що перебачається кредитним договором. Надання кредитів в готівковій формі здійснюється з урахуванням п.5 Постанови НБУ від 24.05.1999 №249 "Про посилення контролю за операціями з готівкою", який передбачає здійснення розрахунків між населенням і суб'єктами господарювання в сумах понад 3 тис. грн.. у безготівковому порядку з використанням платіжних доручень, чеків та пластикових карток.

Повернення кредиту здійснюється шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту, готівкою або іншими шляхами, передбаченими законодавством України. Кредити фізичним особам надаються під заставу житла, гаражів, транспортних засобів та іншого ліквідного майна. Забезпеченням кредиту може також виступати порука (гарантія) іншої фізичної особи, за умови, що поточний рахунок, як правило, знаходиться в системі банку.

При прийнятті у заставу квартир слід враховувати наступне. Не рекомендується прийняття у заставу житла:

- в якому прописані неповнолітні особи, пенсіонери та інваліди;

- договір купівлі — продажу житла, який укладений менш ніж за 3 роки до отримання кредиту, враховуючи можливість його оскарження колишнім власником в судовому порядку в межах строку позовної давності (3 роки -стаття 71 Цивільного кодексу України).

Такі дії колишнього власника можуть здійснюватися, якщо при укладанні цих договорів або приватизації цього житла були порушені його особисті інтереси та права, або права його неповнолітніх дітей, що проживали в ньому, укладання угоди здійснювалося під тиском або в неосудному стані, в момент укладання угоди він помилявся, тощо.

Перед підписанням договору потрібно:

- переконатися в спроможності продавця прописатися в іншому місці, так як відповідно до ст.170 Житлового кодексу України перехід власності на житло не означає розірвання договору житлового найму з тими, хто там проживає. В іншому разі можуть виникати проблеми по відселенню старого власника майна, що не може бути зроблено новим власником тільки на підставах, спеціально передбачених житловим законодавством України;

- перевіряти перелік прописаних в квартирі осіб, як з виписки із домової книги, так і безпосередньо в паспортному столі.


 
 

Цікаве

Загрузка...