WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

АUD- австралійський долар;

САD - канадський долар;

USD - американський долар;

GBP - англійський фунт стерлінгів;

DM- німецька марка;

FRF - французький франк;

UKG - українська гривня.

Отже, як видно із таблиці 6, що даним відділенням банку за 1999р. було відкрито фізичним особам рахунків у кількості 1869, що на 472 більше, ніж у попередньому 1998р. Так, у порівнянні із 1998р. станом на 01.01.2000р. збільшилася кількість відкритих рахунків фізичних осіб до запитання в українських гривнях на 530 рахунків, у канадських доларах - на 1 рахунок, в англійських фунтах стерлінгів — на 1 рахунок, в австралійських доларах - також на 1 рахунок; але зменшилася кількість рахунків фізичних осіб до запитання в американських доларах на 25 рахунків.

Щодо строкових рахунків, то їх кількість в американських доларах збільшилася на 3 рахунки, а в українських гривнях зменшилася на 39 рахунків. Тому тут слід наголосити на тому, що дане відділення банку все-таки зуміло із кожним роком збільшувати кількість залучених коштів населення і кількість відкритих рахунків фізичних осіб, що в свою чергу веде до збільшення пасивів банку і його ресурсної бази.

3.Безготівкові розрахунки фізичних осіб.

Розрахунки чеками.

Згідно Інструкції №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління НБУ від 2 серпня 1996р. №204, (із змінами та доповненнями від 19 лютого 1998р.) №56, чеки застосовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі між юридичними особами, а також фізичними та юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги.[6. ст.24].

Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку - емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

Чекодавець - юридична або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.

Чекодержатель - підприємство, яке є отримувачем коштів за чеком.

Банк - емітент - банк, що видає чекову книжку (розрахунковий чек) фізичній особі.

Строк дії чекової книжки - один рік, розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі, - три місяці. За погодженням з установою банку строк дії невикористаної чекової книжки може бути продовжений. Банк - емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця (фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою.

Розрахункові чеки, які використовуються фізичними особами при здійсненні разових операцій, виготовляються окремими бланками (додаток 11).

Чек включає в себе:

а) назву "розрахунковий чек";

б) назву (для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює) власника чекової книжки (чекодавця) та номер його рахунку;

в) назву банку - емітента і його номер МФО;

г) ідентифікаційні коди чекодавця та чекодержателя за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, у фізичних осіб - ідентифікаційні номери, присвоєні державною податковою інспекцією;

д) назву чекодержателя;

е) доручення чекодавця банку - емітенту сплатити конкретну суму, що зазначена цифрами та літерами (крім розрахункових чеків для фізичних осіб);

є) призначення платежу (крім розрахункових чеків для фізичних осіб);

ж) число, місяць та рік складання чека (місяць має бути написаний літерами, дата видачі чека має відповідати його реальній видачі), місце складання чека;

з) підписи чекодавця та відбиток печатки (юридичної особи).

Чек, на якому відсутній будь-який із зазначених реквізитів, вважається недійсним і повертається банку чекодавця без виконання.

Із додатку 11 випливає, що розрахунковий чек виданий банком "Україна" фізичній особі, громадянину України Головатому Андрію Васильовичу на суму 100 (сто) гривень 6 січня 2000р. Строк дії даного розрахункового чека - три місяці, тобто до 6 березня 2000р.

За бажанням фізичної особи розрахунковий чек може бути виписаний на ім'я іншої особи, яка у цьому разі стає власником чека. Видача розрахункових чеків на пред'явника не проводиться. У разі розрахунків фізичних осіб із підприємствами торгівлі та послуг розрахунковим чеком дозволяється отримання чекодавцем здачі із суми чека готівкою, але не більше двадцяти відсотків від суми чека. Якщо сума здачі більша, ніж двадцять відсотків від суми чека, чекодавець має звернутися до установи відповідного банку для переоформлення чека. Невикористаний розрахунковий чек його власник може повернути до банку, що його видав, для зарахування суми на свій рахунок або обміняти чек на готівку.

Для отримання фізичною особою чекової книжки чекодавець подає банку-емітенту заяву в одному примірнику (додаток 12). У заяві та талоні до неї чекодавець проставляє номер рахунку, з якого сплачуватимуться чеки. Заповнена заява (у даному випадку Головатим Андрійом Васильовичем) подається до банку - емітента (відділення банку "Україна" АК в м. Теплику). У заяві та талоні до неї чекодавець проставляє номер рахунку, з якого сплачуватимуться чеки.

За дорученням чекодавця - фізичної особи, засвідченим у нотаріальному порядку, розрахунки його чеками може здійснювати інша фізична особа. У дорученні обов'язково вказується серія, номер та сума чека. Це доручення подається разом із пред'явленням розрахункового чека до оплати.

Відповідальність за неправильне використання чеків, за збитки, що утворилися у разі передачі чекової книжки або окремих чеків іншій особі, втрати або крадіжки, а також через зловживання з боку осіб, уповноважених на підписання чеків, несе чекодавець, якому видана чекова книжка (розрахунковий чек). У разі порушення клієнтом порядку розрахунків чеками банк може позбавити його права користування цією формою розрахунків, якщо це передбачено умовами договору на розрахункове - касове обслуговування.

Отже, тут слід наголосити на тому, що розрахунки чеками є однією із найпоширеніших форм безготівкових розрахунків для фізичних осіб. Вона вигідна як для клієнтів банку, так і для самого банку.

Розрахунки за допомогою міжнародних банківських пластикових карток.


 
 

Цікаве

Загрузка...