WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи – нерезидента зараховуються:

- валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

- готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);

- валюта за платіжними документами, ввезеними на територію України власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно із чинним законодавством України;

- валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною особою -нерезидентом із власного поточного рахунку в іноземній валюті;

- кошти, що були раніше зняті власником із рахунку і не використані

або не повністю використані.

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до "Правил переказу іноземної валюти за межі України" за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;

• виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно із "Порядком переміщення валюти через митний кордон України");

• виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно із "Порядком переміщення валюти через митний кордон України");

• перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;

• перерахування у межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи - резидента чи нерезидента;

• перерахування фізичною особою - нерезидентом на рахунок

юридичної особи - резидента як інвестиція згідно із чинним

законодавством України;

б) у грошовій одиниці України:

• виплата готівкою у грошовій одиниці України (при здійсненні операцій продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс НБУ);

• перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс НБУ). Відділення банку "Україна" АК в м. Теплику може відкривати вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті:

• фізичним особам - резидентам:

а) громадянам України (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);

б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);

• фізичним особам - нерезидентам:

а) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до одного року (за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти);

б) громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи строком до одного року та підтвердження джерел походження іноземної валюти).

Відкриття вкладних (депозитних) рахунків в іноземній валюті фізичним особам здійснюється на підставі договору (додаток 9) за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.[15. ст.27].

Із додатку 9 випливає, що дане відділення банку прийняло валютні кошти вкладника, а саме, фізичної особи - резидента, громадянина України Головатого Андрія Васильовича у депозити банку у сумі 5000 (п'ять тисяч) доларів США строком на 6 місяців із виплатою доходу у сумі 6 % річних. При чому проценти виплачуються щомісячно, а виплати за вкладом проводяться переказом на рахунок вкладника № 26300690150001.

Так, на вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи - резидента зараховуються:

• готівкова валюта;

• валюта, перерахована із власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

З вкладного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи - резидента чи за його дорученням проводяться операції (при закритті рахунку):

• виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно із "Порядком переміщення валюти через митний кордон України");

• виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно із "Порядком переміщення валюти через митний кордон України");

• перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України.

На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента зараховуються:

• готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);

• валюта, перерахована із власного поточного чи вкладного рахунку в

іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України. З вкладного рахунку в іноземній валюті фізичної особи — нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції (при закритті рахунку):

• перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до "Правил переказу іноземної валюти за межі України" за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;

• виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно із "Порядком переміщення валюти через митний кордон України");

• виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно із "Порядком переміщення валюти через митний кордон України");

• перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України.

У відділенні банку "Україна" АК в м. Теплику рентабельність залучених валютних депозитів від населення становить 99 % (додаток 10). Вона вираховується за формулою:

D-V

R= ———— * 100%,де

V

R - рентабельність залучених валютних депозитів від населення;

D доходи, одержані від продажу валютних ресурсів (грн..);

V - видатки по оплаті за залучені валютні депозити (грн..).

Із додатка 10 випливає, що:

R = ((88412 - 44467) : 44467) * 100 % = 99 %

Слід також наголосити на тому, що це найвищий показник по Вінницькій області. А (D - V) - це не що інше, як прибуток відділення банку, який в даному випадку становить 43945 грн..

Отже, дане відділення банку активно залучало валютні депозити від населення на протязі 1999р., про що також свідчать вищеназвані показники. А прибуток банку виявився одним із найвищих в області. Тому це ще раз наголошує на тому, що населення все-таки довіряє свої кошти даному відділенню банку.

Щодо динаміки ресурсів на вкладах населення в іноземній валюті у даному відділенні банку за П півріччя 1999р. (додаток 7), то її слід відобразити за допомогою відповідного графіка.

Графік 3.

Динаміка собівартості ресурсів на вкладах населення в іноземній валюті за II півріччя 1999р.

З графіка 3 видно, що собівартість ресурсів на вкладах населення в іноземній валюті станом на 01.07.1999р. складала 7,3 %, а на 01.08.1999р. -6,9%, тобто за липень вона знизилася на 0,4 %. Аналогічно за серпень -знизилася на 0,7 %, за вересень залишилася незмінною, за жовтень - зросла на 0,2 %, за листопад - зросла на 0,3 %; і на 01.12.1999р. вона становила 6,7 %.

Дані про кількість відкритих рахунків фізичних осіб у відділенні банку "Україна" АК в м. Теплику відобразимо таким чином:

Таблиця 6.

Кількість відкритих рахунків фізичних осіб у відділенні банку "Україна" АК в м. Теплику за 1998,1999 роки станом на 01.01.2000р.

Клієнти банку фізичні особи

1998

1999

валюта

к-сть

валюта

к-сть

І.Кількість відкритих рахунків

фізичних осіб, всього:

-

1397

-

1869

у тому числі:

- кількість відкритих рахунків

фізичних осіб до запитання;

АUD

-

АUD

1

- кількість відкритих рахунків

фізичних осіб до запитання;

САD

8

САD

9

- кількість відкритих рахунків

фізичних осіб до запитання;

FRF

1

FRF

1

- кількість відкритих рахунків

фізичних осіб до запитання;

3

3

- кількість відкритих рахунків

фізичних осіб до запитання;

GВР

9

GВР

10

- кількість відкритих рахунків

фізичних осіб до запитання;

USD

211

USD

186

- кількість відкритих рахунків

фізичних осіб до запитання;

UKG

938

UKG

1468

- кількість відкритих рахунків

фізичних осіб строкові;

USD

20

USD

23

- кількість відкритих рахунків

фізичних осіб строкові.

UKG

207

UKG

168


 
 

Цікаве

Загрузка...