WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Аналіз капіталу банку - Курсова робота

Банківська справа. Аналіз капіталу банку - Курсова робота

Продовження таблиці 1.

4.

Відрахування з:

- основного капіталу: – вартість нематеріальних активів (goodwill) - сукупного капіталу-брутто: - інвестиції в неконсолідовані банківські і фінансові філії; - взаємне з іншими банками володіння фінансовими інструментами, які відносяться до капіталу

Тобто умовна вартість ділових зв'язків, ділова репутація, престиж, досвід, стійка клієнтура банку.

3 метою уникнення багаторазового обліку одних і тих же капітальних ресурсів різними членами банківської групи

5.

Сукупний капітал-нетто = Сукупний капітал-брутто - Відрахування і основного і сукупного капіталу брутто

6.

6.1

Капітал 3-го рангу

Короткотермінові субординовані боргові зобов'язання

Це субординований борг, аналогічний довготерміновому, але терміном до 2-х років. Даний елемент включається до капіталу лише у тому випадку, коли банк має щомісячно достатність банківського капіталу у розмірі 8%.

7.

Власні кошти банку = Сукупний капітал-нетто + Капітал 3-го рангу

Таблиця 2

Склад капіталу Українських комерційних банків

№ з/п

Вид капіталу

Характеристика

1

Основний капітал (чи капітал 1-го рангу)

1.1

Статутний капітал

Він визначається за номінальною вартістю звичайних і привілейованих акцій чи паїв, випущених банком.

1.2

Емісійні різниці (АЖІО)

Різниця між фактичною ціною купівлі акцій, яка склалася на ринку, і номінальною вартістю акцій

1.3

Резервні фонди

Резерви, які утворені з прибутку банку для попередніх витрат

1.4

Прибутки минулих років

Чистий прибуток, невиплачений у формі дивідендів і залишений банком для інвестиційних цілей

1.5

Прибуток минулого року, що очікує затвердження

Відображено прибуток до його розподілу за результатами зборів акціонерів

2 2.1

Додатковий капітал Загальні резерви

Резерви під певні ризики банку (на випадок непередбачених збитків)

2.2

Результати переоцінки основних засобів

Спеціальні фонди банку в частині переоцінки основних засобів

2.3

Результати поточного року

Це є різниця між доходами і витратами банку, тобто прибуток поточного року

3 4

Довготерміновий субординований борг Сукупний капітал – брутто = основний капітал + додатковий капітал

Продовження таблиці 2.

5

Відрахування від: основного капіталу: вартість нематеріальних активів (гудвіл) - власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів. - капітальні вкладення в не матеріальні активи. - збитки минулих років - збитки минулого року, що очікують затвердження - сукупного капіталу -брутто: інвестиції в неконсолідовані банківські і фінансові філії взаємне володіння з іншими банками фінансовими інструментами, які належать до капіталу

Це здійснюється з метою уникнення обліку одних і тих же капітальних ресурсів різними членами банківської групи

6

Сукупний капітал–брутто - відрахування з основного і сукупного капіталу -брутто = сукупний капітал - нетто, невідкоригований на основні засоби (К1)

(03 - К 1) - це розмір перевищення основних засобів над КІ: якщо 03>К1 - до розрахунку береться різниця (03 - КІ), інакше до розрахунку береться нуль

7

Сукупний капітал – нетто = К1-(ОЗ-КІ)

(03-К1) - це розмір перевищення основних засобів над К1: якщо 03>К1 -до розрахунку береться різниця (03 - К1), інакше до розрахунку береться нуль

Порівняльний аналіз складу капіталу, визначеного за міжнародною і вітчизняною методиками, свідчить про наступне.

За міжнародною методикою при розрахунку банківського капіталу використовується його трирівнева структура. Так, у складі власних коштів виділяють капітал першого рівня (основний), капітал другого рівня (додатковий) і капітал третього рівня (короткотерміновий субординований борг).

В українській практиці капітал розглядається більш вузько. До його складу належать переважно постійні елементи; віднесення до власних капіталів банку короткотермінового субординованого боргу і гібридних інструментів типу залученого боргу не допускається. Довготерміновий субординований борг (капітал третього рівня) віднесено до складу власних коштів комерційних банків України лише з 1.11.1999р.

Така позиція НБУ є обгрунтованою, спрямованою на зміцнення захисної функції капіталу в умовах трансформації економіки. Однак з розвитком ринкових відносин, зниженням темпів інфляції, стабілізацією економіки український банківський капітал може бути поповнений елементами додаткового капіталу, оскільки здійснення структурної перебудови економіки і міжнародна гармонізація нормативів призводять до додаткових витрат банківського капіталу на підтримку ризикових активів. І якщо традиційний шлях поповнення банківських капіталів як звернення до нових і старих акціонерів не завжди є ефективним, то доцільно використовувати аналогічно закордонним банкам так звані "замінники капіталу" (за рахунок випуску довготермінових субординованих боргових зобов'язань, гібридних інструментів типу залученого боргу і переоцінки нерухомості та цінних паперів). Більшість з них є недоступні для вітчизняних банків, бо на фінансовому ринку України відсутні навіть економічні форми, які б породжували такі інструменти, як субординований борг і гібридні інструменти типу залученого боргу. Для цього на початкових етапах банки повинні утворити з іншими економічними суб'єктами холдинги.


 
 

Цікаве

Загрузка...