WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

 • видача боржником банку простих векселів на користь банку.

  Акцепт переказного векселя оформляється як надпис на векселі, зокрема "Акцептований", "Прийнятий до платежу" або іншого рівнозначного. Достатнім для акцепту є один лише підпис трасата на лицьовій стороні векселя. Акцепт набуває сили після передавання векселя або після повідомлення про акцепт, зробленого трасатом у письмовій формі векселедержателю або одному з надписувачів векселя. В останньому випадку трасат відповідає згідно з умовами свого акцепту тільки перед тією особою(ами), якій(им) він відіслав або вручив таке повідомлення.

  Якщо трата підлягає оплаті у визначений строк після пред'явлення і акцептант не вказує дати акцепту, векселедержатель може здійснити протест у недатуванні акцепту. В такому разі дата протесту буде вважатися датою пред'явлення до акцепту. При відсутності протесту недатований акцепт вважається відносно до акцептанта вчиненим в останній день строку, передбаченого для пред'явлення до акцепту.

  Якщо запропонований трасатом акцепт будь-яким чином змінює умови трати, векселедержатель може відхилити такий акцепт і розглядати трату як неакцептовану. У цьому випадку трасат має право анулювати свій акцепт. Якщо векселедержатель погоджується з акцептом, який змінює умови трати, будь-який надписувач, який прямо не дав на це згоди, звільняється від відповідальності.

  Умови трати не вважаються зміненими акцептом, що передбачає оплату за зазначеною акцептантом адресою за місцем знаходження акцептанта або у зазначеному акцептантом іншому місці платежу за адресою особливого платника, якщо тільки трасант не вказав, що трата підлягає оплаті лише у даному місці.

  До операцій з розрахунку векселями щодо погашення кредиторської заборгованості банку належать вексельні платежі на користь кредитора. Їх зміст полягає в тому, що кредитор банку погоджується прийняти від банку-боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платника за векселем. Прийняття вексельного зобов'язання відбувається шляхом передавання векселя, придбаного банком-боржником, кредитору банку.

  До операцій за розрахунками векселями з погашення дебіторської заборгованості перед банком належать вексельні платежі боржником на користь банку. Їх зміст полягає в тому, що банк-кредитор погоджується прийняти від клієнта-боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платника за векселем. Прийняття вексельного зобов'язання відбувається шляхом передавання векселя, придбаного клієнтом-боржником, банку-кредитору.

  Інкасування векселів разом із супровідними комерційними документами (рахунками, транспортними документами, товаророзпорядчими документами або іншими подібними документами), полягає у здійсненні банком за дорученням комітента (векселедержателя) операцій з векселями і супровідними комерційними документами (якщо такі є) на підставі одержаних від комітента інструкцій з метою:

  а) одержання платежу та/або акцепту за векселями, або

  б) передавання векселів і комерційних документів проти платежу та/або акцепту, або

  в) передавання векселів і комерційних документів на інших умовах.

  Інкасування векселів і супровідних комерційних документів здійснюється за двома видами:

 • чисте інкасо - інкасування векселів без супровідних комерційних документів;

 • документарне інкасо - інкасування векселів із супровідними комерційними документами.

  Сторонами в операції інкасування виступають:

 • принципал (комітент, клієнт) - особа, яка доручає банку операцію інкасування;

 • банк-ремітент - банк, якому принципал доручив операцію інкасування;

 • інкасуючий банк - будь-який банк, крім банку-ремітента, який бере участь в операції інкасування;

 • пред'являючий банк - інкасуючий банк, який здійснює пред'явлення векселів і комерційних документів платнику;

 • платник - особа, якій повинно бути зроблене пред'явлення векселів та комерційних документів згідно з дорученням на інкасування.

  Чисте і документарне інкасо векселів банк здійснює на підставі укладеного з векселедержателем договору про інкасування.

  Договір може укладатися на певний термін та/або інкасування визначених векселів і супровідних комерційних документів.

  Усі документи, що передаються банку для інкасування, мають супроводжуватися дорученням на інкасування, в якому мають бути точні та повні інструкції принципала. Банкам дозволяється діяти тільки відповідно до таких доручень. Доручення на інкасування повинно мати реєстр або опис векселів.

  Банки не зобов'язані вивчати самі документи, що інкасуються, щоб знайти в них необхідні інструкції. Однак, перевіряючи документи, банки мають переконатися у тому, що одержані документи за зовнішніми ознаками відповідають тим, що зазначені в дорученні на інкасування.

  Якщо в інкасових інструкціях немає інших вказівок, банк не повинен брати до уваги інструкції, які одержані від будь-якої іншої сторони (іншого банку), крім тієї сторони (банку), від якої він одержав доручення на інкасування.

  Здійснюючи інкасування, банк не бере на себе ніякої відповідальності за форму, повноту, точність, справжність, підробку, юридичне значення будь-яких документів, так само як і за загальні та/або окремі умови, що є в документах, а також не несе ніякої відповідальності за відповідність даних, що зазначені в дорученні на інкасування, умовам договору між принципалом і платником.

  Банк не відповідає за неплатоспроможність, недбалість, неправомірну поведінку, помилку або невиконання іншого банку чи платника, або ж нотаріуса при протесті, а також за затримку, втрату або знищення документів під час їх пересилання або під час їх знаходження у володінні інших осіб.

  Якщо платежі забезпечені гарантією, принципалом у доручення на інкасування додатково включається вимога про платіж у рахунок гарантії на випадок неоплати платником документів, що інкасуються, у встановлений строк. Однак це тільки за умови, що така вимога не буде суперечити положенням виданої гарантії.

  У дорученні на інкасування може міститися (на тих же умовах) прохання пред'являючому банку пред'явити гаранту вимогу про платіж у рахунок гарантії.

  У всіх випадках за наявності гарантії принципал має вказати в дорученні на інкасування гаранта, а у разі, якщо гарантія надана окремо від векселя у письмовому вигляді, - дату гарантії, її номер, суму і строк дії.

  При передаванні векселя для інкасування принципал має здійснити на векселі передоручений індосамент на користь банку-ремітента. Передоручений індосамент може містити вказівки: "Як довіреному (назва банку) для (перелік дій)" (застосовується для визначених принципалом дій), "Для пред'явлення до акцепту" (застосовується для пред'явлення переказного векселя до акцепту), "Валюта на інкасо" або "Валюта до отримання" (застосовується для пред'явлення векселя до платежу) тощо.

  Банк-ремітент, який уклав договір про інкасування з принципалом, здійснює інкасування самостійно або користуючись послугами інших банків, якщо принципалом договором або дорученням на інкасування, поданим в банк-ремітент, останньому надане таке право. Послуги інших банків надаються на підставі відповідних договорів між:

  а) банком-ремітентом та інкасуючим (пред'являючим) банком;

  б) інкасуючим і пред'являючим банками.

  Банки, які користуються послугами інших банків для виконання інструкцій принципала, здійснюють це за рахунок і на ризик останнього.

  Якщо банк-ремітент не є пред'являючим банком, він може - якщо таке право надане йому принципалом - передати вексель шляхом вчинення передорученого індосаменту інкасуючому банку, а останній, у свою чергу, пред'являючому банку.

  При здійсненні інкасування векселів за умов вчинення індосаменту на банк - юридичну особу та при наступному передаванні векселя від однієї з установ цього ж банку до іншої, виконання передорученого індосаменту необов'язкове. Тому при передаванні векселів принципалом або одним з банків іншому банку, що одержує векселі, може вимагати вчинення передорученого індосаменту не на ім'я установи банку, а на ім'я власне банку - юридичної особи. Крім того, опротестування одержаних установою від іншої установи одного й того ж банку векселів на інкасо повинно виконуватись не від імені даної установи банку, а від імені банку взагалі. При додержанні такого порядку відпадає необхідність при пересилці векселів від однієї установи банку до іншої учиняти на векселях передоручені індосаменти.

  Оплата векселів, в яких банк виступає особливим платником (доміциліатом) - це здійснення банком за дорученням довірителя - платника за векселем операцій з векселями на підставі одержаних від довірителя інструкцій, тобто:

  1) приймання векселів до платежу від законного векселедержателя;

  2) здійснення платежу за векселями;

  3) передавання векселів платнику після повної оплати векселя.

  Векселі, які підлягають оплаті в банку, не є наказом чи зобов'язанням банку виконати платіж.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...