WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

Схема застосування простого векселя показана на рисунку 1.2. Спочатку векселедавець виписує вексель векселедержателю. Через обумовлений час останній пред'являє його до оплати. Після цього проводиться оплата векселя векселедавцем. Останній крок – вручення погашеного векселя векселедержателем векселедавцю з обов'язковою розпискою про отримання платежу.

Векселедавець

Векселедержатель

1 – видача векселя

2 – пред'явлення векселя до оплати

3 – погашення векселя (оплата)

4 – вручення погашеного векселя з розпискою про отримання платежу

Рисунок 1.2. Схема обігу простого векселя.

Використання переказного векселя застосовується щонайменше між трьома сторонами: векселедавцем, векселедержателем і платником. У міру ускладнення вексельних розрахунків до цього можуть долучатися і інші сторони: індосанти, індосати, аваліст тощо.

Переказний вексель – це письмовий наказ векселедавця платнику (трасату) про сплату векселедержателю певної суми грошей у визначеному місці у визначений час. Причому отримувачем коштів може бути як перший векселедержатель (ремітент), так і кожний з наступних векселедержателів (індосат).

Схема застосування переказного векселя показана на рисунку 1.3.

Платник (трасат)

Перший векселедержатель (ремітент)

Векселедавець (трасант)

1 – видача векселя

2 – пред'явлення векселя до акцепту(презентація)

3 – підтвердження акцепту

4 – пред'явлення векселя до оплати

5 – погашення векселя (оплата)

6 – вручення погашеного векселя з розпискою про отримання платежу

Рисунок 1.3. Схема обігу переказного векселя(тратти).

Векселедавець виписує переказний вексель векселедержателю; за цим векселем платник повинен сплатити індосату визначену суму грошей. Після цього векселедержатель здійснює пред'явлення векселя до акцепту (презентацію). Платник може відмовитися від акцепту. В цьому випадку ремітент вимагає від трасанта оплати виданого векселя. Якщо ж платник здійснив підтвердження акцепту, то вексель вважається акцептованим. В зумовлений час вексель пред'являється до оплати. Якщо трасат не здійснює відмови від платежу по векселю (можливе й таке), проводиться погашення векселя (оплата) з подальшим врученням погашеного векселя з розпискою про отримання платежу.

Векселі загалом застосовуються у випадках: коли необхідно провести відстрочення платежу або коли є потреба оперативно провести фінансову операцію. У торговельних операціях часто переказний вексель виписує продавець – клієнт певного банку, де він брав кредит для здійснення операції (трасант) на покупця-контрагента (трасат) на користь банку кредитора (ремітент).

Будь-який переказний вексель може бути переданий шляхом індосаменту, тобто передавального напису на векселі. Індосамент має бути простим і нічим не обумовленим. Індосамент має бути написаний на переказному векселі або на приєднаному до нього аркуші та підписаний особою, що володіє векселем на підставі індосаменту (індосантом). Особа, в якої знаходиться переказний вексель, вважається законним векселедержателем.

Терміни пред'явлення переказних векселів є наступні:

 • За пред'явленням – переказний вексель строком за пред'явленням оплачується при його пред'явленні. Він повинен бути пред'явлений до оплати протягом одного року від дня його складання;

 • У такий-то час від пред'явлення – строк платежу визначається або датою акцепту, або датою протесту. При відсутності протесту недатований акцепт вважається стосовно акцептанта зробленим в останній день строку, передбаченого для пред'явлення до акцепту;

 • У такий-то час від складання – термін платежу настає у відповідний день того місяця, в якому платіж повинен бути здійснений;

 • На визначений день – держатель переказного векселя повинен пред'явити переказний вексель до платежу або в день, коли він має бути оплачений, або в один із двох наступних робочих днів.

Переказний вексель може до настання строку платежу бути пред'явлений векселедержателем для акцепту платнику за місцем його проживання. Акцепт – це згода платника на оплату переказного векселя. Кожен індосант (особа, що володіє векселем на підставі індосаменту) може обумовити, що вексель повинен бути пред'явлений до акцепту з призначенням строку або без його призначення, якщо тільки вексель не оголошений векселедавцем як такий, що не підлягає акцепту. Акцепт має бути простим і нічим не обумовленим. Платник через акцепт бере на себе зобов'язання оплатити переказний вексель у визначений строк.

Платіж за переказним векселем може бути забезпечений повністю або в частині вексельної суми через аваль. Аваль – це вексельне поручительство, яке гарантує оплату векселя.

Аваль дається на переказному векселі або на додатковому аркуші, проте він може бути даний і на окремому аркуші з зазначенням місця його видачі. Він виражається словами "вважати за аваль" або будь-якою іншою рівнозначною формулою і підписується тим, хто дає аваль. Для авалю достатньо лише підпису, поставленого авалістом на лицьовому боці переказного векселя, якщо тільки цей підпис не поставлений платником або векселедавцем. В авалі повинно бути вказано, за кого він виданий. У разі відсутності такої вказівки він вважається виданим за векселедавця.

Аваліст відповідає так само, як і той, за кого він дав аваль. Оплачуючи переказний вексель, аваліст набуває прав, що випливають з переказного векселя, проти того, за кого він дав гарантію.

Платник може, оплачуючи переказний вексель, вимагати, щоб він був вручений йому векселедержателем з розпискою про одержання платежу.

Векселедержатель може обернути свій позов проти індосантів, векселедавця та інших зобов'язаних осіб, якщо при настанні терміну платіж не був здійснений, а також у разі повної або часткової відмови від акцепту.

Усі ті, хто видали, індосували переказний вексель або поставили на ньому аваль, є солідарно зобов'язаними перед векселедержателем.

До простого векселя застосовуються, оскільки вони не є несумісними з природою цього документа, постанови, які стосуються переказного векселя.

Використання підприємствами, які мають податкову заборгованість, переказних векселів для розрахунків з постачальниками матеріальних цінностей, дозволяє таким підприємствам, як і при звичайному бартері, ухилятися від сплати нарахованих податків і зборів.

Відмова від акцепту або платежу повинна бути засвідчена актом, складеним у прилюдному порядку (протест у неакцепті або в неплатежі).

Протест у неакцепті має бути здійснений у строки, встановлені для пред'явлення до акцепту. Протест у неплатежі переказного векселя строком на визначений день або у такий-то час від складання або пред'явлення повинен бути здійснений в один з двох робочих днів, які настають за днем, у який переказний вексель підлягає оплаті.

Відповідно до статті 92 Закону України "Про нотаріат" нотаріусами провадиться протест векселів про неоплату, неакцепт або недатування акцепту.

Указом Президента України від 6 листопада 1998 року №1222/98 з 1 січня 1999 року запроваджено справляння гербового збору з виданих векселів шляхом маркування [8, c.2].

Ставки гербового збору, що справляється з векселів, визначається залежно від грошових сум, визначених у векселях (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Ставки гербового збору з векселів

з/п

Грошова сума, визначена у векселі, грн

Сума збору, грн

 • Менше ніж 2 тис.

  1

 • Від 2 тис. до 10 тис.

  2

 • Від 10 тис. до 20 тис.

  3

 • Від 20 тис. до 50 тис.

  4

 • Від 50 тис. до 100 тис.

  5

 • Від 100 тис. до 200 тис.

  7

 • Від 200 тис. до 400 тис.

  10

 • Від 400 тис. до 1 млн.

  15

 • Від 1 млн. до 2 млн.

  20

 • Від 2 млн. до 5 млн.

  30

 • Від 5 млн. до 10 млн.

  50

 • Від 10 млн. до 20 млн.

  100

 • Від 20 млн. до 100 млн.

  200

 • Від 100 млн.

  400

  Суми гербового збору, що підлягають сплаті, визначаються платником самостійно. Сплата гербового збору проводиться шляхом придбання його платниками в установах Ощадного банку. Маркуванню підлягають векселі та їх тотожні екземпляри.


   
   

  Цікаве

  Загрузка...