WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

Оскільки вексель можна одночасно використовувати як засіб платежу і накопичення, примінення векселів в умовах зростання взаємних неплатежів (в тому числі і міждержавних) і інфляції стає особливо актуальним. Це обумовлено значним розвитком векселів в країнах СНД, де вони вже продемонстрували добру пристосовність до негативних явищ економічного стану.

Для забезпечення режиму найбільшого сприяння використанню векселів, прискорення обігу вкладених в них коштів, Національним банком України був розроблений і прийнятий ряд нормативних документів, які регулюють порядок проведення комерційними банками операцій з векселями, в тому числі і їх використанню для оплати експортного мита по давальницькій сировині, правил виготовлення і використання вексельних бланків.

Можна зробити висновки, що при участі комерційних банків за рахунок розвитку комерційного кредиту в економіці утворюється конкуренція фінансового і промислового капіталу, що є однією з умов формування ринкової інфраструктури. Водночас комерційна форма кредиту перебуває у тісній взаємодії з банківським кредитуванням. Пряме банківське кредитування постачальника підсилює його здатність до комерційного кредитування у той же час банківські позики, надані покупцям, скорочують їх потребу в комерційному кредиті. Непряме банківське кредитування за умов застосування суб'єктами підприємництва комерційного кредиту здійснюється у формі обліку (купівлі) векселів та у формі видачі позики під заставу векселів.

Розширення облікових і заставних операцій банків із векселями є важливим чинником розвитку комерційного кредиту і застосування векселів суб'єктами підприємницької діяльності. Впевненість постачальників у тому, що банк у будь-який час облікує вексель або надасть позику під вексельну заставу, створює сприятливі умови для надання ними своїм клієнтам відстрочки платежу у вигляді комерційного кредиту.

Для успішного розвитку вексельного ринку в Україні необхідно створити умови для розбудови сучасної надійної системи виконання угод з цінними паперами та обліку права власності на цінні папери і розбудови ефективної системи організованої торгівлі, яка має визначати ринкову вартість цінних паперів вітчизняних емітентів. Важливою умовою також є гармонізація політики держави на фондовому ринку з грошово-кредитною, валютною і бюджетно-податковою політикою, усунення наявних колізій і проведення сприятливої політики щодо оподаткування на вексельному ринку.

Доцільно запровадити електронний документообіг при укладанні та виконанні угод з цінними паперами, прийняття єдиних стандартів та сертифікації систем електронного цифрового підпису та шифрування даних, що дозволить запобігти маніпулюванню ринком, нечесній торговій практиці і порушенню етики професійної діяльності на ринку векселів.

Список використаної літератури

 • Закон України від 06.07.1999, N 826-XIV "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Закон України від 06.07.1999, N 827-XIV "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Закон України від 06.07.1999, N 828-XIV "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" /Українська інвестиційна газета. – 2001. - №4. – С.1-22.

 • Постанова Верховної Ради від 14.06.1999, N 285 "Про розрахунки між резидентами за векселями, вираженими в іноземній валюті" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Постанова Верховної Ради від 17.06.1992, N 2470-XII "Про застосування векселів в господарському обороті України" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Постанова Президії Верховної Ради від 13.12.1993, N 3680-XII "Про проект Закону України про строки позовної давності за векселями і відповідальність зобов'язаних за векселем осіб, поданий Кабінетом Міністрів України" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Указ Президента від 02.11.1993, N 504/93 "Про сплату державного мита за вексельні бланки" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Указ Президента від 14.09.1994, N 530/94 "Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Указ Президента від 26.07.1995, N 658/95 "Про розширення сфери обігу векселів" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Постанова КМ від 10.09.1992, N 528 "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Постанова КМ від 31.05.1995, N 379 "Про проведення заліку взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України і оформлення простроченої заборгованості векселями" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Постанова КМ від 27.06.1996, N 689 "Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Постанова КМ від 01.12.1995, N 960 "Про проведення заліку взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України і оформлення заборгованості векселями" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Постанова КМ, від 29.06.1996, N 703 "Про деякі заходи щодо вдосконалення договірних взаємовідносин та проведення заліку взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності і оформлення розрахунків векселями" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Постанова КМ від 01.10.1997, N 1104 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України" //http://www.rada.kiev.ua/

 • Банківська справа: Навч. Посібник /За ред. Р.І.Тиркала. – Тернопіль: Видавництво "Економічна думка", 2000. – 219c.

 • Банківські операції: Підручник /А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

 • Банки и банковское дело /Под ред. И.Т.Балабанова. – СПб: Издательство "Питер", 2000. – 256с.

 • Барановський О. Протиправні дії і зловживання на ринку цінних паперів / Цінні папери України.- 1999. - №37. - C.6-7

 • Богомазов М. Банкам гайки закручивают //Бизнес. – 1999. - №45. – С.22.

 • Большакова Ю.О. Вексельний обіг в Україні: становлення і розвиток //Банківська справа. - 2000. - №7.- С.119-127

 • Большакова Ю.О. Облік вексельних операцій в умовах невизначеності // Банківська справа. - 2000. - №11.- С.93-95

 • Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 243с.

 • Вексель: 100 вопросов и ответов. – М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1995. – 190с.

 • Волошин І.В. Управління кредитними ризиками портфеля з малою кількістю кредитів //Український інвестиційний журнал . – 2000. - №40. – С.6-16.

 • Вступ до банківської справи /Під ред. М.І.Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344с.

 • Гроші та кредит: Підручник /За ред. професора Б.С.Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404с.

 • Гуцал І.С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний період. – Тернопіль: Збруч, 1999. – 312с.

 • Дзюблюк О. Основні напрями оптимізації регулятивного впливу на кредитну діяльність банківських установ в умовах перехідного періоду //Вісник НБУ. – 2000. - №8. – С.37-41.

 • Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Регулирование и учет операций с векселями. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 128с.

 • Івасів Б.С. Банківські операції з векселями: Навч. посібник. – Тернопіль.: ТАНГ, 1996.

 • Кириченко О. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищих навч. закладів /О.Кириченко, І.Гіленко, А.Ятченко. – К.: Основи, 1999. – 671с.

 • Коновалова Е.Н. Вексельное обращение //Финансы и кредит.- 2000.- №12.- С.24-32

 • Кучеренко О., Румянцев С. Українські цінні папери: теорія і практика обігу / Цінні папери України.- 1999.- №46.- С.5-6

 • Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 215с.

 • Лаурікайнен А. Перспективи вексельного обігу в Україні в контексті законопроекту / Цінні папери України.- 2001.- №13.- С.22-23

 • Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. – М.: 1995

 • Макеев А.В. Применение векселя в финансово-хозяйственной деятельности. – С.-Пб.: С-ПБУЭФ, 1995. – 88с.

 • Мелкушев Я.С. Вексель и его использование в хозяйственном обороте. – М.: АО "ДИС", 1995. – 80с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...