WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

2. Векселедавець простого або переказного векселя при його видачі може вказати особливого платника (зокрема банк), який в строк платежу здійснить оплату векселя:

 • у місцезнаходженні платників за векселями - векселедавця простого або трасата переказного векселя. Такі векселі вважаються недоміцильованими, а зазначена третя особа для здійснення платежу - особливим платником в місці платежу;

 • не в місцезнаходженні платників за векселями - векселедавця простого або трасата переказного векселя - доміциліантів. Такі векселі вважаються доміцильованими, а зазначена третя особа для здійснення платежу - особливим платником в особливому місці платежу - доміциліатом.

  Якщо особливий платник, або доміциліат не вказаний трасантом, він може бути названий трасатом при акцепті. Але місце платежу (населений пункт) трасат-акцептант змінити не може. Якщо ж він при акцепті змінить місце платежу, то вважається, що в акцепті було відмовлено.

  Ознакою доміцильованого векселя є наявність на лицьовому боці векселя вказівки векселедавця простого або переказного векселя "Доміцильований в (найменування особливого місця платежу і назва банку)" або "Платник (назва банку і найменування особливого місця платежу)", чи "Підлягає сплаті в (назва банку і найменування особливого місця платежу)". Платіж банк-доміциліат виконує від імені і за дорученням платника за векселем (векселедавця простого або акцептанта переказного векселя).

  Ознакою недоміцильованого векселя з особливим платником є наявність на лицьовому боці векселя вказівки векселедавця простого або переказного векселя або ж акцептанта переказного векселя "Підлягає сплаті в (найменування місця платежу і назва банку)" або "Платник (назва банку і найменування місця платежу)". Платіж у цьому випадку банк як особливий платник також виконує від імені і за дорученням платника за векселем (векселедавця простого або акцептанта переказного векселя).

  Призначення банку особливим платником у доміцильованому або недоміцильованому векселі може супроводжуватись укладенням із платником за векселем (векселедавцем, акцептантом) договору про оплату банком векселів.

  Договір може укладатися на певний термін або на оплату визначеної суми та/або визначених векселів.

  За здійснення оплати векселів банк може утримувати з довірителя (платника за векселем) винагороду.

  Довіритель зобов'язаний перерахувати в банк на відповідний рахунок кошти в обсязі, достатньому для оплати векселя. За рахунок цих коштів або за рахунок наданого довірителю кредиту, сума якого попередньо зарахована на відповідний рахунок для оплати векселів, банк як особливий платник, або доміциліат здійснює платіж за векселем законному векселедержателю.

  Кошти, зараховані на спеціальний банківський рахунок, можуть бути використані для оплати векселів або повернені за вимогою довірителя на його поточний рахунок.

  За вимогою законного векселедержателя банк приймає до оплати і здійснює платіж за векселем лише при виконанні таких умов:

  • пред'явлення оригіналу векселя і супровідного реєстру векселів, пред'явлених до оплати (зразок форми реєстру поданий в додатку 5). Платіж лише проти копії векселя забороняється. Щодо переказних векселів, складених в кількох примірниках, платіж виконується проти того акцептованого і належними чином індосованого примірника (або примірників), який пред'явлений до оплати першим;

  • наявності коштів для оплати на відповідному рахунку. Платіж за векселем може бути здійснений у повній сумі - у разі наявності достатньої суми коштів і частково - у межах наявних коштів - у разі їх недостатності для оплати векселя у повній сумі.

  Банк не зобов'язаний приймати до оплати недоміцильовані з особливим платником та невизначено-доміцильовані векселі, в яких прямо не вказаний цей банк як особливий платник (доміциліат) або зазначена лише адреса банку, хоча банку і було б відомо, що він призначений платником за векселем на підставі інших документів.

  У разі відсутності або недостатності коштів відповідальність за неоплату (часткову неоплату) векселя покладається на довірителя, а протест векселів в неплатежі (частковому неплатежі) учиняється в місці знаходження банку проти платника (довірителя). Банк відповідає лише за невиконання або неналежне виконання умов угоди (договору) з довірителем про оплату векселів згідно з цивільним законодавством.

  Оплачені в повній сумі векселі повертаються банком представнику платника за векселями під розписку або відсилаються (спеціальним зв'язком, поштою цінним листом) при повідомленні про оплату. Повідомлення може бути направлене платнику і при частковій оплаті в строк і способом, що встановлені договором.

  У разі часткової оплати векселя і повернення векселя векселедержателю за його вимогою, від нього отримується розписка про одержаний частковий платіж.

  Зберігання векселів - це здійснення банком за дорученням, від імені і за рахунок довірителя (векселедержателя) операцій з векселями на підставі одержаних від довірителя інструкцій, тобто:

 • схову;

 • передавання оригіналу векселя законному векселедержателю копії векселя;

 • передавання примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя;

 • передавання оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі на умовах, вказаних довірителем.

  Зберігання векселів здійснюється за двома видами:

  • "закрите зберігання" - зберігання векселів шляхом надання довірителю депозитного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інструкцій щодо дій банку з векселями;

  • "відкрите зберігання" - зберігання векселів шляхом подання в банк супровідного векселі доручення на зберігання з точними і повними інструкціями щодо дій банку з векселями.

  Векселі, що передаються банку на зберігання, повинні супроводжуватись дорученням на зберігання, в якому повинні міститися точні та повні інструкції довірителя. Банку дозволяється діяти тільки згідно з такими дорученнями. Доручення на зберігання повинно містити реєстр векселів, що передаються. При здійсненні схову достатньо лише реєстру векселів, переданих на зберігання (зразок форми доручення поданий в додатку 5).

  Незалежно від мети зберігання векселів банк бере на себе зобов'язання зберігати їх, відповідати за всі наслідки в зв'язку з їх знищенням та псуванням, за винятком випадків форс-мажорних обставин, гарантуючи повернення або передавання векселів за призначенням як щодо якості й кількості, так і зовнішнього вигляду.

  Банк не бере на себе ніякої відповідальності за зменшення вартості векселів, що приймаються на зберігання, за їх неналежне оформлення і добросовісність придбання векселів довірителем, а також за затримку затребування векселя особою, якій вони мають бути передані згідно з інструкціями доручення на зберігання, втрату або знищення векселів під час їх пересилання.

  При здійсненні схову з подальшим передаванням векселів довірителю або особам, вказаним довірителем, банк не бере на себе ніякої відповідальності за форму, повноту, точність, справжність, підробку, юридичне значення векселів, так само як і за загальні та/або окремі умови, що є в векселях, а також не несе ніякої відповідальності за відповідність даних, що містяться в дорученні на зберігання, умовам договору між довірителем і особою, якій передаються векселі. Також банк не відповідає за неплатоспроможність, недбалість, помилку тощо особи, якій згідно з інструкціями доручення на зберігання повинен бути переданий вексель.

  Купівлю, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів банк здійснює на підставі договорів комісії і доручення.

  На виконання договору з клієнтом банк укладає договори купівлі, продажу і міни векселів.

  При купівлі векселів за дорученням клієнта банк може надавати останньому кредит або забезпечувати виконання його зобов'язань поручительством чи гарантією на загальних принципах банківського кредитування.

  При цьому банк бере на себе кредитний, а в певних випадках і процентний ризики.

  2.3. Управління вексельними операціями та оцінка їх доходності.

  Вексельний ринок являється цікавим і достатньо прибутковим сектором, здатним приносити постійний і стабільний доход. Значення індексів вексельного ринку, що оцінюють прибутковість до погашення сукупності векселів, що обертаються на ринку, перевищує 25% річних по найбільш довгостроковим бумагам [42, c.41]. Але це доходність операцій "Купити і чекати погашення", які не вичерпують всіх можливих варіантів роботи з векселями. Звичайно, така інвестиційна поведінка – найменш ризикова, найбільш проста і передбачувана, але не сама вигідна.

  Для підвищення прибутковості операцій можна застосовувати ряд стратегій, зв'язаних з більш активним управлінням портфелем. Перш за все, це переформування його складу в залежності від очікувань зміни ситуації на фінансовому ринку. Так, якщо на найближчий час прогнозується ріст доходності (і, відповідно, падіння цін, перш за все по довгостроковим паперам), то найбільш розумною стратегією буде значне скорочення в портфелі частки векселів з тривалими строками до погашення і збільшення грошового залишку на розрахунковому рахунку, а також коротких (до місяця) векселів. Дюрація вексельного портфеля в такому випадку значно скоротиться і стане мінімальною.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...