WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

здійснюваних операцій. Неврахування недоліків теорії комерційних позик стало в свій час однією з причин кризового стану українських комерційних банків. Тому більш реалістичне визначення умов кредитування між банком і позичальником дало змогу піднести організацію кредитних відносин на якісно новий рівень, що означає добровільне прийняття на себе суб'єктами кредитування взаємних зобов'язань, від виконання яких залежить ефективність їхньої діяльності, одержання прибутку і задоволення економічних інтересів партнерів кредитного процесу: " сукупна заборгованість за кредитами, врахованими векселями та 100 % суми позабалансових зобов'язань, виданих одному позичальнику, не може перевищувати 25 % власних коштів комерційного банку; " загальний розмір кредитів, наданих банком, стосовно всіх позичальників, з урахуванням 100 % позабалансових зобов'язань банку, не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку; " банк здійснює кредитування у формі надання строкових кредитів, відкриття кредитних ліній, надання кредитів овердрафтного типу, а також консорціумних кредитів. " банк надає кредити кредитоспроможним і платоспроможним позичальникам, які мають самостійний баланс, забезпечені власними оборотними коштами; " банківські кредити надаються тим позичальникам, які дотримуються кредитної дисципліни. [6, с. 245]. Забороняється надання кредиту на : 1. покриття збитків від господарської діяльності; 2. на формування і збільшення статутного фонду; 3. на погашення раніше отриманих позик. Сучасна організація кредитних відносин неможлива без відображення всіх питань, пов'язаних з цим процесом, у кредитній угоді. Необхідність застосування цього документа зумовлена самою практикою кредитних відносин, орієнтованих на підтримку за допомогою кредиту платоспроможності позичальника незалежно від результатів його Такий підхід призводив до зменшення зацікавленості учасників кредитного процесу в ефективному використанні позики, що не відповідало основним принципам комерційного розрахунку, на якому почала ґрунтуватися діяльність суб'єктів господарювання в умовах переходу до ринкової економіки. Дана ситуація створила реальні передумови для переведення всіх взаємовідносин банку із клієнтами на договірні засади. Відповідно до угоди кожна сторона бере на себе конкретні зобов'язання і має певні права, які визначають основи подальших взаємовідносин банку з позичальником. У міру необхідності коригування прийнятих умов складаються додаткові кредитні угоди. Завдяки дотриманню позичальниками кредитної дисципліни забезпечується ефективне використання позичених коштів, вчасне погашення отриманих кредитів, оперативне прийняття рішень щодо формування угод. Видача нових кредитів здійснюється лише за умови повноцінного аналізу кредитоспроможності підприємства, його комерційного та інвестиційного потенціалу, розгляду здатності позивача реалізувати свої стратегічні цілі. У зв'язку з цим банки мають потребу проводити оперативний аналіз комплексу факторів, що можуть спричинити порушення підприємствами строків погашення отриманих кредитів, завдяки чому практично кожен комерційний банк обирає для себе головні умови здійснення кредитних операцій. Слід більше приділяти уваги такій важливій умові, яка пов'язана з економічною суттю комерційних банків, що виражається такою функцією як посередництво в кредиті, - видача позик банків у межах наявних у нього кредитних ресурсів. У нашій країні до недавнього часу ця фундаментальна умова кредитування ігнорувалася. Формування і розподіл кредитних ресурсів здійснювалося не кожним банком зокрема, а в рамках єдиного позичкового фонду всієї країни центральним банком. Отже, в умовах ринку така система виявилася цілком неспроможною. Становлення і розвиток незалежних комерційних банків зумовило нові підходи до ресурсного забезпечення активних операцій. На сьогоднішній день обсяг кредитних вкладень банку повністю залежить від обсягів сформованих ним ресурсів. Крім того, додаткові можливості маневрування кредитними ресурсами шляхом купівлі їх один в одного. Зрозуміло, що перелічені умови кредитування банком позичальника не охоплюють усіх аспектів організації кредитних відносин, а лише характеризують загальні базові основи для їх перебудови. На сучасному етапі розвитку кредитної справи кожен комерційний банк самостійно визначає оптимальні для себе умови здійснення позичкових операцій відповідно до особливостей власної діяльності та діяльності своїх клієнтів. Таким чином, організація банківської роботи з визначення оптимальних умов і методів кредитування має бути спрямована на забезпечення надійного зацікавленого партнерства у взаємовідносинах банку з клієнтами, результатом якого має стати найбільш ефективне використання наданих у позичку коштів, що позитивно впливають на загальний стан економічного розвитку країни, яка прагне знайти шлях справжніх ринкових відносин. [41, с. 40-41 ]. 1.3. Особливості кредитних відносин банків із фізичними особами Ринкові перетворення, що відбуваються на сучасному етапі розвитку України і супроводжуються структурними змінами кредитної системи, розширенням сегментів кредитного ринку, появою нових видів кредитних інструментів, удосконаленням кредитних (інструментів) технологій, зумовлюють необхідність розвитку як теоретичної бази, так і методологічної основи кредитних відносин зокрема банківського кредитування. Одним із визначних елементів методологічної основи кредитних відносин, суб'єктом яких є комерційні банки, виступають принципи кредитування, що визначають найважливіші умови функціонування банківського кредиту і покликані розв'язати триєдине завдання: стимулювати розвиток підприємств-постачальників, сприяти зміцненню грошового обігу в державі й забезпечувати безперервну циркуляцію позичкового фонду, досягаючи при цьому ефективності реалізації перерозподільної функції. Принципи кредитування - це основніположення, правила й умови, яких повинні дотримуватися банки при здійсненні кредитування. Ці положення й правила визначаються природою, роллю, функціями кредиту і тими суспільними умовами, в яких вони проявляються. Банківська система кредитування, що склалася в Україні сьогодні, являє собою поновлену кредитну систему, в яких збереглися окремі риси старої схеми і вводяться принципово нові елементи, притаманні сучасному етапу розвитку економіки. При цьому перелік принципів банківського кредитування залишився таким, як і до перебудови, але зміст кожного з них набув суттєвих змін. До специфічних принципів банківського кредитування відносять цілеспрямованість (цільове використання), диференційованість, строковість повернення, забезпеченість і платність. У Положенні НБУ "Про кредитування" перелічені принципи трактуються як умови, що передбачаються кредитним договором, порушення яких розглядаються як недоліки кредитної діяльності. Сутність принципу цілеспрямованості або цільового використання кредиту полягає в тому, що позичка маж надаватися лише на визначені цілі, а саме на задоволення тимчасової потреби позичальника в додаткових коштах. У цьому полягає відміна кредитування від фінансування, оскільки останнє такої суворої мети не має. Порушення

 
 

Цікаве

Загрузка...